Skip to content

Rattfyllerist friades från "smitning" - RÅ vill att HD prövar om svensk lag kränker mänskliga rättigheter

Riksåklagaren Anders Perklev går till Högsta domstolen med ett fall där enbilist friats från "smitning" med hänvisning till Europakonventionen.

Den berusade föraren smet från olycksplatsen. Han dömdes för grovt rattfylleri men friades från "smitning" eftersom tingsrätten och hovrätten ansåg att det skulle strida mot Europakonven-tionen att kräva att han skulle ange sig själv. Riksåklagaren har nu överklagat till Högsta domstolen. 

 

Den 28-årige bilisten var påverkad av både alkohol och narkotika när han han krockade med ett vägmärke i Stockholmstrakten.

Mannen åtalades vid Södertörns tingsrätt där han dömdes till två månaders fängelse för grovt rattfylleri, olovlig körning och ringa narkotikabrott.

Skydd mot självinkriminering
Han hade dock åtalats även för "smitning" - alltså obehörigt avvikande från trafikolycksplats - eftersom han hade kört från platsen efter olyckan.

Mannen friades dock på den åtalspunkten. Tingsrätten skrev:

"Enligt allmänna rättsprinciper och Europakonventionen har var och en rätt till skydd mot s.k. självinkriminering. Enkelt uttryckt betyder det att staten inte kan ålägga enskilda att rapportera sin egen brottslighet till staten och straffa dem som underlåter att göra det."

Mänsklig rättighet
Att fälla 28-åringen för att inte ha rapporterat sin egen brottslighet skulle strida mot hans mänskliga rättigheter, enligt tingsrätten som därmed "ogiltigförklarade" den svenska bestämmelsen om "smitning".

Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt som instämde i tingsrättens bedömning av bestämmelsen om "smitning" och konstaterar att en intresseavvägning ska göras i varje enskilt fall.

En allvarligare trafikolycka kan innebära en skyldighet att rapportera den för att till exempel rädda liv - någonting som då väger tyngre än intresset av att inte behöva ange sig själv, ansåg hovrätten.

Riskerade upptäckt
I det aktuella fallet saknades dock faktorer som motiverade att olyckan omedelbart borde ha anmälts eftersom den endast hade resulterat i begränsade materiella skador.

Hovrätten ansåg därför att den enda "effekten" av att anmäla skulle ha varit att 28-åringens allvarliga brottslighet hade "riskerat upptäckt" - någonting som alltså skulle ha inneburit att han angav sig själv.

Mot den bakgrunden vägde mannens intresse av att inte behöva ange sig själv tyngre än samhällets intressen.

Mannen friades därför även i hovrätten.

"Oklart rättsläge"
Riksåklagaren Anders Perklev har nu överklagat domen till Högsta domstolen.

Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att rättsläget är oklart när det gäller hur  den svenska bestämmelsen om "smitning" förhåller sig till skyddet mot "självinkriminering" enligt Europakonventionen och EU:s så kallade oskuldspresumtionsdirektiv.

 

Läs hela riksåklagarens överklagande här

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt