Skip to content

"Rädslans kultur" med alltför samspelta chefer i staten - Statskontoret varnar i ny granskning

Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT

En samspelt ledningsgrupp kan vara bra på många sätt - men det kan också leda till en "tysthetens eller rädslans kultur". Det varnar Statskontoret för i en ny granskning av "ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten".

 

Är det för många ”ja”-sägare i ledningsgruppen? Den frågan ställer sig Statskontoret i en ny rapport om "statliga chefers möjligheter och begränsningar i arbetet med att främja en god förvaltningskultur, samt hur myndigheterna stöttar sina mellanchefer i detta arbete".

Följsamhet en risk
Statskontoret konstaterar att det ur myndighetschefens perspektiv på flera sätt kan vara en fördel med en samstämd ledningsgrupp men att det samtidigt kan innebära en risk om gruppen blir alltför följsam.

Myndighetschefen har stor makt över utvecklingen av myndigheten men de har inte alltid den expertis som krävs för att besluta om verksamhetsnära frågor och då är det viktigt att ledningsgruppen kan stödja myndighetschefen.

Detta innebär ibland att lyfta "motstridiga perspektiv eller att vakta andra överväganden", skriver Statskontoret.

"Rädslans kultur"
Om de personer som sitter i ledningsgruppen inte vågar lyfta obekväma frågor eller invändningar "kan det leda till en tysthetens eller rädslans kultur inom ledningsgruppen".

Statskontoret pekar på att det i sin tur innebär "en större risk för att korruptionsrelaterade frågor inte uppmärksammas".

"Myndighetsledningens agerande visar vilka beteenden som är acceptabla i verksamheten", skriver Statskontoret och pekar också på vikten av att inkludera medarbetarna i arbetet "för arbetets förankring och legitimitet". 

 

Läs rapporten här >>

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Problemet med ja-sägare är inte på något vis begränsat till statliga myndigheter utan finns överallt. Jag har kunnat iaktta fenomenet på nära håll, både i ett statligt verk och på privata företag. Den psykologiska mekanismen är rätt enkel att förklara. När man är omgiven av folk som beundrar Kejsarens nya kläder är det helt enkelt svårt att vara den ende som påpekar att Kejsaren faktiskt är naken. Dessutom kan verkligheten vara grymmare än HC Andersens saga på så vis att det ärliga barn som påpekar att Kejsaren faktiskt är naken inte kan räkna med något medhåll. I stället kan "ärliga barnet" drabbas av inte bara Kejsarens vrede utan även av vreden från ett uppbåd av ja-sägare som vill fortsätta att beundra Kejsarens nya kläder. Problemet är i grunden olösligt och kommer för all framtid att plåga företag och myndigheter av alla de slag.

Det positiva med orderföljandet är endast att en organisation fungerar smidigare. Detta har lundaprofessorn Mats Alvesson kallat "funktionell dumhet" - en utmärkt beskrivning av fenomenet med orderföljare. Problemet är ju som artikeln beskriver att utvecklingen stannar av p g a anemi och inavel. https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/funktionell-dumhet-i-offentlig-verks...

Ett grundläggande första krav är att förvaltningar och domstolar börjar lagpröva mot EKMR som grundlagen Regeringsformen stipulerar, citat:

Europakonventionen
2 kapitel: Grundläggande fri- och rättigheter

19 § Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).

11 kap: Domstolar
Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

12 kap: Förvaltningen
Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tilllämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).

Slut citat

Om tystnadskulturen t o m kan generera tigande om grundlagar i syfte att att främja orderföljandet av etablissemangets vilja till makt istället för lagen, så inser vi att Sverige inte är någon rättsstat, utan en bananrepublik.

Läs gärna professor emeritus i juridik Jacab GF Sundbers utmärkta texter om sina erfarenheter ur universitetsperspektivet. Många finns gratis här: http://www.ioir.se/

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.