Skip to content

Nyanländas etablering ska underlättas - användning av tolkar måste effektiviseras

Foto: Adam Wrafter/SvD/TT

Behovet av tolkar hos myndigheterna ökar. Rege-ringen vill därför se att använingen blir effektivare för att underlätta etableringen för nyanlända. Flera av landets statliga verk ska därför redovisa hur deras tolkanvädning kan effektiviseras och sam-ordnas.

 

De myndigheter som ingår i regeringens projekt är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Tanken är att en effektivare användning av tolkresurser och "flerspråkig myndighetsservice" ska få mottagandet av asylsökande och etableringen av nyanlända att fungera bättre.

Insatser för nyanlända
För att nå regeringens mål behövs utbildningsinsatser och nya idéer. Ett exempel är projektet Mötesplatser som effektiviserat myndigheternas samordning av insatser för nyanlända.

Dessutom ser regeringen potential i de många medarbetare på myndigheterna som ger information och vägledning på andra språk än svenska.

Med bättre användande av service på andra språk skulle de kvalificerade tolkarna kunna användas till renodlade tolkuppdrag i ärenden som rör myndighetsutövning.

Inte bara myndighetsutövning
Myndigheterna ska även undersöka möjligheterna till att använda medarbetare med språklig kompetens för att ge flerspråkig service som inte rör myndighetsutövning som komplement till upphandlade tolktjänster.

Arbetet ska redovisas senast den 31 mars 2018.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt