Skip to content

"Nyanlända ställs mot dem som redan står i bostadskön - tvångslagstiftningen är orimlig"

DEBATT - av Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö kommun

 

Sommaren 2015 presenterades förslaget ”Ett gemensamt mottagande av nyanlända”. Det innebar att kommuner blev tvungna att ta emot det antal nyanlända som länsstyrelsen beslutat om, att antalet kan ändras med kort varsel och att vi (kommunerna) inte kan överklaga beslutet.

Att inte anpassa fördelningstalen utifrån kommuners förutsättningar visade sig få konsekvenser som brist på bostäder, familjehem och skolplatser.

Regeringen försökte lösa problemen som den förda flyktingpolitiken och tvångslagstiftningen skapat genom två ytterligare förslag som gick ut på remiss sommaren 2016. Förslagen fråntog kommunerna möjligheten att placera ensamkommande barn i andra kommuner med lediga boenden.

Vid båda remissrundorna kritiserade jag och moderatkollegor förslagen då det skulle göra en redan ansträngd bostadssituation akut. I kombination med att fördelningstalen inte baseras på tillgång på bostäder pekade vi på risken för att bostadsbehövande ställs mot varandra.

I dag kan vi konstatera att inte heller detta försök att lagstifta bort bostadsbrist gett den effekt som regeringen önskat. Däremot har det tvingat kommuner att bygga dåliga baracklösningar och att samtliga hyresrätter som frigörs från allmännyttan går till nyanlända i stället för till bostadskön.

Den 30 oktober rapporterade Sveriges Radio om en ny rapport från länsstyrelserna som visar att hela 60 procent av kommunerna helt eller delvis anser att det i dag finns risk för en undanträngningseffekt till följd av den rödgröna regeringens tvångslagstiftning.

Rapporteringen är ytterligare ett bevis på de orimliga konsekvenser regeringens politik fört med sig.

Genom migrationsöverenskommelsen fick regeringen i uppdrag att skapa förutsättningar för bostadsbyggande, ett ansvar de inte tagit. Nu är det hög tid att regeringen håller vad de lovat och möjliggör ett ökat bostadsbyggande och hållbart mottagande för kommunerna. Regeringen behöver snarast:

  1. Bromsa utslussningen från asylboenden tills vi har riktiga bostäder att förmedla. Inga tvångslagstiftningar kan ändra på det faktum att vi inte har några lediga bostäder med två månaders varsel.
  2. Låt kommunerna påverka fördelningstalen och avskaffa tvångslagstiftningarna. Det är inte hållbart att vi med två månaders varsel ska förse ett antal vi själva inte fått påverka med bostäder. Att anvisningstalen anpassas till kommuners bostadsbestånd är helt avgörande för att bostadsfördelningen ska bli rättvis och grupper inte ska ställas mot varandra.
  3. Se över vilka lagar och regler som behöver tas bort eller anpassas till snabbare bostadsbyggande. Ledtiderna måste radikalt sänkas och det ska inte ta mer än två år från idé till ett nyckelfärdigt boende.

I stället för att försöka lagstifta bort bostadsbristen borde regeringen lyssna på vad kommunerna behöver för att klara situationen.

Genom minskad byråkrati, bättre planeringsförutsättningar, regellättnader och ett tillfälligt stopp i utslussningen från asylboenden kan vi få bättre integration och fler bostäder.

Detta är helt nödvändigt för ett hållbart samhälle där bostadsbehövandegrupper inte ställs mot varandra.

 

 

Adam Reuterskiöld (M) är kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun utanför Stockholm. Hans artikel har också publicerats i Dagens Samhälle.

 

 


Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

28 comments

Grupp ska inte ställas mot grupp brukar det ju heta när invandring diskuteras. Samtidigt påstås att politik alltid handlar om prioriteringar då "Särimner" ju bara finns i vikingamytologin. Nu börjar verkligheten komma ikapp de faktaresistenta. Bådar illa för framtiden då personer som beviljas " gräddfil" i i systemet inte direkt ses med blida ögon av de som trots köande och digra skatter får stå tillbaks. Och det lär inte direkt se bättre ut när alla anhöriginvandrare anmäler sig i landet.

politik innebär ju att man ställer olika grupper och behov mot varandra när skattemedlen ska fördelas. Att denna klyscha har fått vandra runt utan att ifrågasättas under så många år beror på en journalistkår som inte har gjort sitt jobb och som har noll koll på hur ett samhälle fungerar.

Detta är enbart hyckleri och struntprat på hög nivå skrivet av ett kommunalråd vars parti haft ansvaret för bostadsbyggandet i Ekerö kommun under de senaste 70 åren. Under denna tid har man i stort sett helt struntat i att bygga hyresrätter så man struntar blankt i alla bostadslösa kommuninnevånare. Det fåtal hyresrätter som funnits har man nästan helt sålt ut. Många av dessa lägenheter har sedan ombildats till bostadsrätter. Det finns bara en lösning på bostadsbristen i Ekerö kommun: bygg hyresrätter!!

Hyresrätter i storstadsområden blir också jättedyra ! Det går inte att lösa bostadsproblemet för fattiga med nybyggnation ! Det skall bli intressant att se om Stockholms kommun går in och köper bostadsrätter till flyktingar i t.ex. Norra Djurgårdsstaden eftersom inte ens folk med bra löner längre har råd att köpa ! Tänk om det också blir utanförskapsområde !!!!!!!!!!!

Vem ska betala för dessa hyresbostäder? Och varför?

Med stöd av den kommunala självständigheten och självstyret behöver kommunerna bara
lyda och acceptera de statliga pålagor i form av pengar eller andra åtaganden
som kommunerna anser gynna dem (undantag är typ moms höjningar av
arbetsgivaravgiterna vanliga skatter o liknande - dvs en kommun kan t ex
inte hävda att höjning av bensinskatten inte skall gälla bensinstationer i
deras resp kommun)

Ja, det är fullständigt orimligt att kommunerna är skyldiga att bereda bostäder till utlänningar men inte till de egna kommuninvånarna. Det finns ju tom regler i kommunallagen som förbjuder kommuner att gynna invånare i andra kommuner. Hur går detta egentligen ihop med tvångslagstiftningen?

Alla Skall Behandlas Lika - Alla Är Lika Värda - i RättviseLandet

ROPEN SKALLA
GRAAATIIIIS BOSTÄDER ÅT ALLA (dvs även gratis varje månad)

så är det för azylköret o det är INTE behovsprövat - miljardär eller fattiga
alla får bo graaaatiiiis Leif-Ivan o Bert kan bekräfta

I min kommun har det stora kommunala bostadsbolaget alltsedan 80-talet inte reserverat medel för framtida underhåll av de tusentals lägenheter som uppfördes under miljonprogrammet. Kassan är helt tom, detta trots att vi skattebetalare varje år pumpat in tusentals kronor per person i bolaget, även vi som inte någonsin haft ett kontrakt på en hyresrätt i kommunen. Genom åren har bostadsbolagets "överskott" (kan man ju egentligen inte kalla det när man inte fonderar för underhåll) i stället gått till att täcka underskott i kommunens obligatoriska verksamheter, såsom skola och socialtjänst.

Nu är en stor del av bostadsbeståndet så nedgånget att det krävs omedelbara och stora upprustningar men pengar finns inte. En lösning på problemet har varit att söka bilda bostadsrätter och därigenom lämpa över hela problemet på de boende (ofta ur de lägre socioekonomiska grupperna). Det har inte gått så bra, folk är inte dumma bara för att de inte är välbetalda.

Med det problemet hängande över sig byggs nu massvis med nya bostäder till de nyanlända. Den här kommunen behöver dock ingen tvångslagstiftning över sig för att göra så, politikerna ser gärna sig själva som välgörare. Rimligt, jag vet inte, men tacka fasen för att vi får konflikter i samhället.

Hur kan skattebetalarna pumpa in massa pengar i ett bolag som går med vinst och delar ut pengar?

Resultaten har väl sett olika ut från år till år. Som jag förstått det har det varit en ren sammanblandning av medel. När underskott uppstår skjuts allmänna skattemedel in och när det något år uppstått överskott har man plockat ut pengar igen och låtit dem gå in i den allmänna kommunala verksamheten. Kontentan är i vart fall att man inte reserverat medel för upprustning i bolaget under alla år.

Njae, det vanligaste sättet är nog att höja hyran för de lokaler som kommunen ”hyr av sig själva”, dvs i korthet följande: Det kommunala bostadsbolaget går knackigt - vilket de alltid gjort i stora delar av landet till dess att socialtjänsten, migrationsverket eller kommunens etableringsstöd började hyra stora delar av beståndet till dagens situation uppstått - för att täcka hålet i budgeten har kommunpolitikerna sedan höjt anslagen till exempelvis skolan vilket i sin helhet sedan ätits upp av hyreshöjningar som fyllt kassorna i det kommunala bostadsbolaget. Allmännyttan har i stora delar av landet haft för låga hyror i förhållande till kostnader pga ett överutbud av bostäder så fondering av medel för underhåll har aldrig varit ett alternativ. För de av oss som kommer från kommuner med stor invandring så är det här ingen överraskning, i min kära hemkommun har det inte gått att få en större lägenhet i allmännyttan på c:a 10 år eftersom, i huvudsak invandrargrupper, med stora familjer fått lägenheterna av soc. Bostadsmarknaden för hyresrätter har under samma tid brakat ihop pga att soc. hyr så stora delar, eller i vart fall betalar hyran, för så pass stora delar av allmännyttan. I en kommun där invånarantalet ökar med 15-20% på ett decennium utan att skattebetalarna blir fler kan inte bygga sig ur bostadsbristen utan att i princip ödelägga kommunens ekonomi.

Hovrättsassessorn:

Det hederligaste din kommun kan gör är att ge husen till de boende
obelånade - de har ju betalat dem flera gånger om - o då kan de
rusta upp husen

Vad alla bör hålla i minne inför nästkommande val, det är vilka partier som väljer att gynna främmande bidragsturister, på medborgarnas och skattebetalarnas bekostnad -

-Röstar ni på dem, så har ni bara er själva att skylla-

Gammelpartierna som låtsas byta fot är samma skitpartier.

Det finns inte hellar några NYA Moderaterna

Det enda hederliga är ju - när de påstår att de byter fot - är att lägga ner
partierna - likvidera dem o starta upp/om nya partiet med New Concept

En försynt undran bara .... har någon räknat på vad alla kommuner har för kapacitet totalt? Och jämfört med hur många som uppskattningsvis ska slussas ut? Och hur många av dessa som förvänts ta hit hur många i anhöriga? Och så nya med anhöriga år efter år?

Skulle inte tro det ... skillnaderna i siffror torde förskräcka

Jag såg Reuterskiöld i debatten på SVT Opinion i går kväll. Prognosen är att vi på fem år har 400.000 flyktingar. Om Regeringen tvingar alla kommuner att ta emot så många flyktingar kommer ALLA kommuner att få utanförskapsområden. Naturligtvis blir det då nödbostäder. Att köpa bostadsrättslägenheter till dem- som man gjort bl.a. i Nacka- kommer att skapa kaos i Sverige. Naturligtvis är avsikten att skapa ett klasslöst samhälle men det skulle vara dödsstöten för vårt högtstående och välordnade samhällssystem. Om vi har problem nu så är det bara en försmak av vad som väntar !

Egentligen är det enkelt.

Vem tar emot o ger tillstånd?

Svar: Staten

Var skall de då bo?

På statlig mark o i statliga bostäder

O i värzzta fall i militärförläggningar eller ingenmansland'
eftersom de skall INTE bo i någon kommun som skall ta
ansvar efter två år när staten inte längre vill betala - kommunen
betalar ju redan innan genom förstörelse o kriminalitet

Kul som fan i danmark där azyköret överföll en minister
så kommer det att bli här också - det har redan börjat
på förläggningar o migrationspersonal men har tyzztttatzz ner
så mycket som möjligt

DEN KOMMUN SOM IMPORTERAR AZYLKÖR SKALL SÅ
KLART OCKSÅ TA FÖRSÖRJNINGSANSVARET

Staten är vi. Det är vi som betalar kalaset. Med egna slantar eller pengar som staten lånar upp. Lån som vi måste betala tillbaka. För det är vi som är staten.

Det är ett pyramidspel och det finns de som skor sig och flera som måste betala. I en annan tid kallade man sånt för Ebberöds bank.

Pauls Peder:

"Det finns bara en lösning på bostadsbristen( i Ekerö kommun): bygg hyresrätter!!"

HyresOrätt är den absolut sämsta o Ovärdigastet boendeformen som finns.

Varför bor inte socialdemokraten Göran Persson, Bo Södersten, K(nock) O(uted) Feldt,
Per Nuder, Reinfeldt, Erik Åsbrink, Björn Rosengren - m fl i HyresOrätter
OM DE NU ÄR SÅÅ JÄVLA BRA

Man skall göra rätt för sig - man skall inte leva på andra - man skall vara solidarisk-
är azozialdemokratiska mantran - men finns det Onddarrre människor o paraziter än
hyreshusägare - de bygger hus o låter andra betala.

Här är bra exempel på hur värdelösa hyresOrätter är - hur många VILL bo i HyresOrätter
här;

Bergsjön Rosengård Runkeby Tensta Rasmusgatan Seved Flemingsberg m fl'

Men det verkar ju vara juste för våra Främmande Fåglar för det är ju dom
som bor där - HyresOrätt är m a o Razze o f f a i dessa områden

Men hyresOrätter kan också vara juste:

I denna HyresOrätt bodde Big Boss Lindsten huset med kupol o terrasser

https://dms-cf-01.dimu.org/image/022yjVNdQPU5?dimension=1200x1200

men han ägde hela huset eller bolaget som ägde det

Såvitt känt är finns det vara ett land (Sverige) som diskriminerar den egna befolkningen till förmån för de som nyss fått uppehållstillstånd.

Det är inte troligt att detta samhällsexperiment kommer att få en helt och hållet lycklig utgång!

Adam måste läsa kommunallagen. Särskilt bitarna som rör bostäder.

Adams gäng har fått kraftig kritik i årtionden för att de inte ordnar (bygger) fler bostäder. Att då nyvaket och förvånat välja strategin att ställa grupp mot grupp är inte bara fegt utan luktar brunt. Självklart vet Adam att det är hans ansvar att se till att alla i hans kommun har tak över huvudet. Han vet också att hans kommun är sämst i Sverige på att tillgodose detta.

Detta är en del i den moderata strategin som vi ser runt om i landet: M vill bo med sina gelikar. Genom att inte tillhandahålla hyresrätter hoppas man att undvika invånare som inte har kapital. Socialbidrag kan aldrig utgå till någon som äger sin bostad, osv. Kommunerna slipper en oönskad socialgrupp genom att helt enkelt göra det svårt att hitta boende.

Att Adam och hans gäng i åratal åkt för miljonsummor till bostadsmässor i bla Nice avspeglas inte i kommunens byggande. Kanske lär de sig inget på dessa mässor?

60 % av kommunerna anser att det finns ett problem med så kallade undanträngningseffekter. Hur tror du att det kan uppfattas av gemene "svensk" att denne ska få vänta ännu längre för att det finns en annan grupp som behöver lägenheter? Personer som får stå tillbaka är exempelvis unga, studenter och personer som ska slussas från behandlingshem och institutioner. Det luktar inte brunt utan detta är konsekvenser av förd politik och lagstiftning. Man prioriterar helt enkelt nyanlända framför svenskar.

Du Jens bortser från att dessa välfungerande, rika kommuner betalar miljarder till utanförskapsområden som ändå bara får större och större problem. Om problemen sprids till alla kommuner kommer inte heller dessa att fungera och vår välfärdsstat klappar ihop ! Vem är det som bestämmer vilket samhälle vi skall ha ?

"Självklart vet Adam att det är hans ansvar att se till att alla i hans kommun har tak över huvudet. Han vet också att hans kommun är sämst i Sverige på att tillgodose detta."

Håller inte med om detta - då skulle det ju inte finnas KöpeBostäder.

Landsorten/orter utan hyresOrätter anses ju OK - alltså anses kommunerna tillgodose
tak över huvudet baaraa de tillåter folk att bygga KöpeBostäder - o det är faktiskt
tillåtet på MälarÖarna - merparten av bostäderna där är ju faktiskt köpebostäder-
vet detta väl då jag plockar äpplen där

Att tvångsanvisade asylanter går före i bostadskön är ett bra sätt att göra rasister av vanliga hederliga svenskar.
Ett alternativ vore om varje godhetsprofet upplåter sitt eget hem till en tvångsanvisad familj för då ställs inte grupper mot varandra.

Det finns de som påstår att utan välsituerade föräldrar som kan slanta upp ett antal
100,000 kr så blir det inga bostäder för de unga - i vart fall INTE i våra 3 största städer.
Frågan är väl om inte malmö har eller kommer att ha lika stor bostadsbrist som Stockholm.
Malmö har expanderat enormt personellt - att detta inte syns så tydligt än på bostads-
marknaden beror på den i Malmö extremt dåliga arbetsmarknaden.

MEN MAN MÅSTE TÄNKA EFTER - skall unga behöva vara beroende av att ha välbeställda föräldrar för att kunna skaffa bostad - de välbeställda förälndrarna har ju inga skyldigheter
att slanta handpenningar eller annat - en del har inte råd - andra har råd o gör det - o åter
andra har råd o gör det inte.

HELA JÄVLA RESONEMANGET ÄR JU ETT TANKEFEL - behöver unga 300,000 - 1,000,000 för att kunna köpa bostad - skall ju INTE föräldrarna behöva ställa upp -
hela jävla samhällssystemet är ju FEEL FEEEL FEEL om sådana pengar behövs o
de unga inte själva har det eller kan spara ihop detta på kort tid (typ max ett halvår)
o detta ifrågasätts inte - sjuukt sjuukt sjuukt.

Dags att återgå till bostadssystemet före 1981 - då gick bostadsrätter som är lös
egendom inte att belåna.

Dags att återgå till detta o ta bort belåningsmöjligheterna för bostadsrätter så det
blir Cash Money - då kommer priserna att sjunka såsom många vill ink våra politruker,

De säger att prisspiralen har blivit åthelvete - MEN DÅ ÄR DET JU BARA ATT TA BORT ATT BOSTADSRÄTTER KAN VARA SÄKERHETER FÖR LÅN

I min kommun ställs inte invandrare (eller med det politiskt korrekta tugget - nyanlända) och andra svaga, svenska grupper mot varandra. Legio är att nyanlända är högprioriterade, och går före i kön. Har någon svag, svensk person en kommunbostad så blir vederbörande utslängd för att bereda plats åt invandrare.
https://nyheteridag.se/camilla-och-12-ariga-dottern-vraks-av-lidingo-sta...

Kommunledningen har uppenbarligen grovt missuppfattat sitt förtroendeuppdrag. De ska ta tillvara kommuninvånarnas intressen, vilket de högaktningsfullt skiter i enligt ovanstående exempel. Istället favoriserar den nymoderata kommunledningen den destruktiva massinvandringspolitiken, som grundlades av Fredrik Reinfeldt med benäget bistånd av Stefan Löfven.

Årlig destruktiv massinvandring enligt SCB:
2017___180 000 (uppskattad ungefärlig siffra)
2016___163 005
2015___134 240
2014___126 966

Kan inte någon enda av dessa skrikande, muslimvurmande globalistfanatiker, som skanderade på Medborgarplatsen 6 september 2015 under parollen "Refugees welcome", öppna sina berömda hjärtan och inhysa invandrarna i sin hem istället. Finns det hjärterum, så finns det stjärterum, enligt Reinfeldt!

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.