Skip to content

Nya regler om miljötillstånd ska förenkla bedömningarna och spara pengar

Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringen inför ändringar i en rad förordningar som reglerar miljötillstånd och miljötillstånds-bedömningar. Tanken är att förenkla reglerna så bedömningarna kommer att effektiviseras sam-tidigt som kostnaderna minskas.

 

Förordningarna kommer att påverka företag som bedriver miljötillståndspliktig verksamhet och de nya reglerna innebär bland annat förtydligade krav på vad en miljöbedömningsprocess innebär och vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Ändringarna innebär också att man tar bort en del av de miljökrav som finns i dagsläget för de verksamheter som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Samlad prövning
Förutom nya regler om miljöbedömningar innehåller ändringarna även en nyhet om att Länsstyrelserna ska kunna göra en samlad prövning av ärenden som har ett samband med varandra i större utsträckning än idag.

Förhoppningen är att en gemensam handläggning ska underlätta en samlad bedömning av en verksamhets miljöpåverkan samtidigt som processen blir effektivare för verksamhetsutövare, prövningsmyndigheter och remissmyndigheter.

Miljökonsekvensbeskrivning
Förordningsändringarna följer på propositionen 2016/17:200 Miljöbedömningar, vilken innehåller nya och förtydligade krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

I propositionen har man bland annat slagit fast att bestämmelserna om miljöbedömning endast ska tillämpas på sådana verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Då dagens regelverk innebär att det i ett sent stadium av tillståndsprövningen av en miljöfarlig verksamhet kan komma att konstateras att en verksamhet även behöver flera dispenser och tillstånd, finns det en risk att en lång och för alla parter kostsam tillståndsprocess efterföljs av ett dispensbeslut som innebär att en verksamhet inte kan komma till stånd.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt