Skip to content

"Nonchalant" fortkörning kostar 311 000 - försäkringsbolag vinner mot förare efter olycka

Mannens fortkörning var så allvarlig och noncha-lant att han ska ersätta försäkringsbolaget för den olycka som han orsakde. Det slår hovrätten fast och river därmed upp tingsrättens dom som gick på mannens linje.

 

Länsförsäkringar stämde mannen vid Uppsala tingsrätt efter att ha betalat ut ersättning för person- och sakskada på grund av en bilolycka.

Försäkringsbolaget ansåg att mannen - som var bilens förare - hade orsakat olyckan genom grov vårdslöshet och att han därför var skydlig att ersätta försäkringsbolagets kostnader på 204 000 kronor.

Bilen tillhörde föräldrarna till en av passagerarna och på vägen rådde en hastighetsbegränsning på 90 kilometer i timmen.

186 kilometer i timmen
Tingsrätten ansåg att utredningen visade att mannen i och för sig hade framfört bilen i en alltför hög hastighet – i vart fall i 186 kilometer i timmen – i början av en kurva. Några andra omständigheter som kunde visa att mannens körning hade varit vårdslös hade dock inte lagts fram.

Tingsrätten ansåg att den höga hastigheten inte ensamt kunde anses innebära att hans agerande hade inneburit grov vårdslöshet och gick därför på mannens linje.

Länsförsäkringar överklagade till Svea hovrätt som nu river upp domen och i stället går på försäkringsbolagets linje.

Dimma och mörker
Hovrättens anser att det är bevisat att mannen vid olyckstillfället hade hållit en hastighet som i vart fall hade legat mycket nära 186 kilometer i timmen.

Hovrätten anser också det genom flera vittnen som befann sig på platsen var bevisat att det var både dimma och mörkt när olyckan inträffade.

För att det ska vara fråga om grov vårdslöshet krävs det enligt hovrätten att det rör sig om ett "agerande av mycket allvarligt slag".

Mannen har kört bilen långt över den tillåtna hastigheten samtidigt som det har varit både dimmigt och mörkt. Tre passagerare färdades i bilen - vilka mannen som förare var ansvarig för. Hovrätten noterar också att mannen vid körde en bil som han tidigare aldrig hade kört, en Subaru Impreza.

Enligt hovrätten fanns det en uppenbar risk för allvarliga person- och sakskador om en olycka skulle inträffa - vilket också skedde.

Rättegångskostnader på 107 000
Hovrätten anser därför att mannens körning har varit hänsynslöst och nonchalant och medfört en avsevärd risk för skada.

Hovrätten skriver:

"Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet anser hovrätten att Länsförsäkringar visat att det varit fråga om ett hänsynslöst och nonchalant agerande som har medfört en avsevärd risk för skada på person och egendom. X (förarens) handlande har således varit grovt vårdslöst."

Mannen döms att betala 204 000 kronor i skadestånd och försäkringsbolagets rättegångskostnader på totalt 107 000 kronor.

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

6 comments

Utmärkt dom. Den som på ett så fullständigt hänsynslöst sätter sitt eget och andras liv i fara skall betala ! Jag har inte läst domen och det förefaller troligt att det i totalsumman inte ingår totala kostnader för personskador, sannolikt livslånga !

Varför ska man betala för att man riskerar sitt eget liv, Anders Batong?

Lyckas man med att bara riskera sitt eget liv så är det ju inget att betala för, dör man så är det klart med den saken och gör man inte det så har inget hänt. Men. Knappast att det fungerar. Man riskerar vårdkostnader, andras liv, andras obehag och som i det här fallet andras egendom. Självklart ska man betala om man bär sig nog korkat åt.

Vill du se vad jag kan göra för kul öknamn av lg?

Folk som åkte med frivilligt och förmodligen inte protesterade (skulle snarare gissa att hejade på) samt någon som lånat ut bilen frivilligt. Varför ska man inte få ta risker med sin egen egendom, även om man delegerar själva det fysiska risktagandet till någon annan?

Det man bör straffas för är risker man utsätter ofrivilliga inblandade för, i första hand medtrafikanter i det här fallet, möjligen också försäkringsbolaget (men de har ju frivilligt sålt en försäkring med vissa villkor så det är inte glasklart att de i efterhand skulle kunna begära något utöver det som står i villkoren).

Det var, som framgår av artikeln, även tre passagerare i bilen.

Precis, och bilen tillhörde den enes föräldrar. Det vore märkligt om ingen fått skador för livet !

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.