Skip to content

"Nonchalant" fortkörning kostar 311 000 - försäkringsbolag vinner mot förare efter olycka

Mannens fortkörning var så allvarlig och noncha-lant att han ska ersätta försäkringsbolaget för den olycka som han orsakde. Det slår hovrätten fast och river därmed upp tingsrättens dom som gick på mannens linje.

 

Länsförsäkringar stämde mannen vid Uppsala tingsrätt efter att ha betalat ut ersättning för person- och sakskada på grund av en bilolycka.

Försäkringsbolaget ansåg att mannen - som var bilens förare - hade orsakat olyckan genom grov vårdslöshet och att han därför var skydlig att ersätta försäkringsbolagets kostnader på 204 000 kronor.

Bilen tillhörde föräldrarna till en av passagerarna och på vägen rådde en hastighetsbegränsning på 90 kilometer i timmen.

186 kilometer i timmen
Tingsrätten ansåg att utredningen visade att mannen i och för sig hade framfört bilen i en alltför hög hastighet – i vart fall i 186 kilometer i timmen – i början av en kurva. Några andra omständigheter som kunde visa att mannens körning hade varit vårdslös hade dock inte lagts fram.

Tingsrätten ansåg att den höga hastigheten inte ensamt kunde anses innebära att hans agerande hade inneburit grov vårdslöshet och gick därför på mannens linje.

Länsförsäkringar överklagade till Svea hovrätt som nu river upp domen och i stället går på försäkringsbolagets linje.

Dimma och mörker
Hovrättens anser att det är bevisat att mannen vid olyckstillfället hade hållit en hastighet som i vart fall hade legat mycket nära 186 kilometer i timmen.

Hovrätten anser också det genom flera vittnen som befann sig på platsen var bevisat att det var både dimma och mörkt när olyckan inträffade.

För att det ska vara fråga om grov vårdslöshet krävs det enligt hovrätten att det rör sig om ett "agerande av mycket allvarligt slag".

Mannen har kört bilen långt över den tillåtna hastigheten samtidigt som det har varit både dimmigt och mörkt. Tre passagerare färdades i bilen - vilka mannen som förare var ansvarig för. Hovrätten noterar också att mannen vid körde en bil som han tidigare aldrig hade kört, en Subaru Impreza.

Enligt hovrätten fanns det en uppenbar risk för allvarliga person- och sakskador om en olycka skulle inträffa - vilket också skedde.

Rättegångskostnader på 107 000
Hovrätten anser därför att mannens körning har varit hänsynslöst och nonchalant och medfört en avsevärd risk för skada.

Hovrätten skriver:

"Vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet anser hovrätten att Länsförsäkringar visat att det varit fråga om ett hänsynslöst och nonchalant agerande som har medfört en avsevärd risk för skada på person och egendom. X (förarens) handlande har således varit grovt vårdslöst."

Mannen döms att betala 204 000 kronor i skadestånd och försäkringsbolagets rättegångskostnader på totalt 107 000 kronor.

 

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt