Skip to content

Nominerad till Årets Jurist 2017 - "jag arbetar för att stärka skyddet för domstolarnas oberoende"

Foto: Pontus Lundahl/TT

Andreas Norlén (M), föräldraledig ordförande i Konstitutionsutskottet, är en av de nominerade till utmärkelsen "Årets Jurist 2017". Var med och rösta genom att följa länken nedan.

 

Varför blev du jurist?

- Det var en ambition som jag hade redan på högstadiet och den stod sig genom åren. När det var dags att välja akademiskt spår hade jag insett att politik och juridik är två sidor av samma mynt, med många likheter men också avgörande skillnader.

- Eftersom jag brann för politik och samhällsfrågor ville jag utforska även myntets andra sida, juridiken, samtidigt som strävan efter rättvisa med hjälp av och inom ramen för ett ordnat, demokratiskt förankrat rättssystem också tilltalade mig.

Vilken är den viktigaste juridiska frågan just nu?

- För mig som ordförande i riksdagens konstitutionsutskott är den viktigaste frågan att på olika sätt utveckla och stärka de fundament som vår demokratiska rättsstat vilar på, något som blivit särskilt viktigt mot bakgrund av dels de angrepp på rättsstaten som vi ser på olika håll, även i den fria världen, dels det politiska läget i vårt land som sannolikt kommer att innebära att Sverige kommer att styras av minoritetsregeringar under överskådlig framtid.

- Jag arbetar därför bland annat för att stärka skyddet för domstolarnas oberoende, till exempel genom att göra domstolsadministrationen mer fristående från regeringen och för att fortsätta att i bred politisk enighet utveckla konstitutionsutskottets praxis för vad som är gott och korrekt regeringsarbete, så att KU:s vägledande uttalanden står sig och respekteras oavsett vilka partier som för tillfället ingår i regeringen.

- Sedan jag blev KU:s ordförande och Björn von Sydow (S) blev vice ordförande 2014 har KU kunnat nå brett samförstånd om alla bedömningar i granskningsärenden och det tror jag är mycket värdefullt.

Vad inspirerar dig?

- Att kunna göra skillnad. För dagen innebär det att med hjälp av lagstiftning, KU:s rättsligt grundade bedömningar av regeringsarbetet och annat KU-arbete - till exempel rekrytering av justitieombudsmän och riksrevisorer - kunna påverka samhällsutvecklingen och därigenom ytterst bidra till att vidmakthålla och utveckla demokratin.

 

 

Följ denna länk för att vara med och rösta fram årets jurist 2017

 

Andreas Norlén är föräldraledig från sin post som ordförande i Konstitutionsutskottet - en post som tillfälligt innehas av Betaricfe Ask. (M).


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt