Skip to content

Miljonvite för telefonförsäljare som lurat konsumenter om teleabonnemang

Foto: Robert Henriksson/TT

Bolaget som säljer telefonabonnemang har lämnat vilseledande information till konsumenter som dessutom är anslutna till det så kallade NIX-registret. Bolaget döms därför att betala en mark-nadsstörningsavgift på en halv miljon kronor - och att upphöra med sin otillbörliga telefonförsäljning vid ett löpande vite på en miljon kronor.

 

Det var Konsumentombudsmannen som förra året öppnade ett ärende om ett telebolag sedan det hade kommit in flera anmälningar från konsumenter om att de hade vilseletts av bolagets marknadsföring.

Konsumenterna uppgav att bolagets försäljare över telefon hade utgett sig från att ringa från konsumentens befintliga operatör i syfte att uppgradera ett befintligt abonnemang. Senare hade konsumenterna dock fått fakturor från bolaget.

Gav falskt intryck
KO stämde till slut bolaget vid Patent- och markndasdomstolen och hävdade att detta stred mot EU:s så kallade svarta lista över "otillbörliga affärsmetoder".

Domstolen anser dock att tillämpningsområdet för de bestämmelser som KO åberopat är "förhållandevis snävt" och bolagets metoder inte omfattas av dessa - detta eftersom bolaget inte i sin marknadsföring inkluderat någon faktura eller krävt betalning utan uttrycklig beställning.

Domstolen konstaterar att det av samtalsinspelningar framgår att konsumenterna de facto har beställt tjänsten - och detta trots att telefonförsäljarna har gett intryck av att ringa från, eller ha ett samarbete med, konsumentens befintliga teleoperatör. Just detta har dock enligt domstolen varit vilseledande och utgjort otillbörlig marknadsföring.

NIX-konsumenter
Samtalen har riktat sig till konsumenter som varit införda i det så kallade NIX-resgistret vilket innebär att konsumenterna uttryckligen har sagt att de inte vill ha säljsamtal. Bolaget har därför brutit mot marknadföringslagen.

Domstolen noterar också att bolagets telefonförsäljare inte heller har informerat konsumenterna om deras ångerrätt på ett tillräckligt tydligt sätt. Även detta är att betrakta som otillbörlig marknadsföring.

Avslutningsvis slår domstolen fast att bolaget har utelämnat information om vem som svarar för marknadsföringen och att syftet har varit att sälja telefonabonnemang. Marknadsföringen har även i denna del varit otillbörlig.

Vite på en miljon
Patent- och marknadsdomstolen förbjuder bolaget att kontakta konsumenter vars nummer är antecknade i NIX-registret och att utge sig för att vara - eller ha ett samarbete med - konsumentens befintliga operatör.

Domstolen ålägger också bolaget att i varje samtal tydligt ange att säljaren representerar bolaget och att utförligt informera om ångerrätten.

Förbuden och åläggandena förenas med ett löpande vite på en miljon kronor.

Bolaget döms också att betala en marknadsstörningsavgift på 500 000 kronor.

  • Alt-texten
    Carina Johansson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt