Skip to content

Migrationsreformerna saknade konsekvensanalys under tio år - svidande kritik från Riksrevisionen

F.d statsminister Fredrik Reinfeldt (M), statsminister Stefan Löfven (S) och riksrevisorn Helena Lindberg. Foto: Wiktor Nummerlin/TT, Jonas Ekströmer/TT och Henrik Montgomery/TT

De propositioner som regeringen lämnade till riksdagen åren 2004-2015 på migrationsområdet hade stora brister när det gällde konsekvens-analyser. Det saknades trovärdiga analyser av antalet asylsökande, ekonomiska konsekvenser och hur människor, myndigheter, kommuner och landsting skulle påverkas. Det slår Rikrevisionen fast efter en stor granskning.

 

- Väl underbyggda och träffsäkra konsekvensanalyser är en förutsättning för att risker, fördyringar och bieffekter ska kunna förutses och förebyggas, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

- Det gör det också enklare för berörda aktörer att förbereda sig inför kommande uppgifter.

26 propositioner totalt
Regeringen har under åren 2004-2015 överlämnat totalt  26 propositioner som gäller människors möjlighet att söka asyl i Sverige. Riksrevisionen har granskat de så kallade konsekvensanalyserna inför dessa propositioner.

Riksrevisionen skriver:

"Granskningen har genomförts mot bakgrund av den stora betydelse som migrationspolitiska beslut har för berörda människor, kommuner och statliga myndigheter."

"Att samtliga långtidsprognoser på det migrationspolitiska området mellan åren 2004 och 2015 har underskattat statens utgifter har också haft betydelse för beslutet att inleda granskningen. På senare tid har underskattningarna varit åtskilliga miljarder kronor om året."

Saknar helt bedömningar
Granskningen visar bland annat att många av propositionerna "helt har saknat bedömningar" av hur antalet som ansöker om - eller beviljas - uppehållstillstånd kan påverkas.

Riksrevisionen skriver:

"Det fåtal bedömningar som gjorts är huvudsakligen så svagt underbyggda eller kortfattat redovisade att deras tillförlitlighet inte går att bedöma."

Ekonomisk analys
Bristerna när det gäller analysarbetet gäller även en rad andra områden, enligt Rikrevisionen som skriver:

"Få av de granskade propositionerna lever till exempel upp till kraven på heltäckande och långsiktiga ekonomiska analyser".

- I de fall som budgeteffekter redovisas saknas ofta förklaringar till hur de räknats fram och vilka antaganden som ligger bakom, säger Tommi Teljosuo, projektledare för granskningen.

- Det gör det svårt för remissinstanserna att bedöma kvaliteten på analysen eller lämna kvalificerade synpunkter på förslagen.

Endast tre av de 26 granskade propositionerna anges kunna få några konsekvenser för kommuner och landsting och 16 av dem saknar helt analys på området.

Kritik oavsett "riktning"
I granskningen har Riksrevisionen tittat såväl på propositioner som kan ha bidragit till ett ökat antal asylsökande som på propositioner som kan haft en bromsande verkan.

- Kritiken gäller inte migrationspolitiken i sig. Oavsett vilken riktning förslagen kan tänkas ha på det migrationspolitiska området är behoven av kvalificerade konsekvensanalyser desamma, säger riksrevisorn Helena Lindberg.

Riksrevisionen uppmanar nu regeringen "att säkerställa att framtida reformförslag baseras på utrednings- och analysarbete" som lever upp till de krav som finns.

 

 

 

  • Stefan Wahlberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

12 comments

Konsekvensanalyser bah!
När verkligheten tränger sig på så lagstiftar man om tvångsåtgärder-fortfarande utan konsekvens analys.
En konsekvens man borde förutsett är följande exempel.
https://www.expressen.se/nyheter/han-berattade-en-farlig-historia-for-at...

Skoningslös kritik från Riksrevisionen: företrädare för flyktingindustrin, politiker och mediafolk, enskilda och inte minst alla deras lobbygrupper hade fel, så gruvligt fel. Detta har kostat svenska folket miljarder och åter miljarder helt i onödan, en galen pengakarusell utan limit och utan motstycke. Nu ser jag fram mot att många av dem som hade så fel träder fram ur sina hålor och ber svenska folket om ursäkt och omedelbart ställer sina platser till förfogande. Själv så krävde jag en invandringspaus redan för 20 år sedan: det var lätt att se varthän det barkade redan då.

Tänk att de som påpekade ohållbarheten med den sanslösa massinvandringen hängdes ut som rasister och nazister. De jagades av media i harmoni med terrorgruppen AFA som dessutom tilldelades Stora Journalistpriset. Mängder av rimliga kritiker fick sina liv förstörda pga att de sa sanningen. Eliten - som bär ansvaret - sitter tryggt kvar och håvar in miljoner samtidigt som de vänder kappan efter vinden utan något som helst ansvarsutkrävande.

Ibland har man tur. Hade motsvarande hänt på 40 / 50 -talet är det en och annan som hade skakat galler vid det här laget. Istället sitter man nu och håvar in miljoner bla i form av konsultarvoden till det i all hast bildade aktiebolaget samtidigt som man uppbär avgångsvederlag från riksdagen, om man inte haft förmånen att få en ambassadörsförläning. Kanske inte så uppseendeväckande att svensken ser lite dystert på framtiden.

"Samtliga långtidsprognoser på det migrationspolitiska området mellan åren 2004 och 2015 har underskattat statens utgifter" står det.

Jag är mycket förvånad över politikernas agerande.

Känd sak är så god som vittnad. Riksrevisionens analys blottlägger ju med all önskvärd tydlighet hur skandalöst illa regeringarna hanterade den här frågan. Och hur fullkomligt huvudlösa angrepp om "rasism och/eller nazism" haglade över realistiska personer som tidigt insåg det uppenbart omöjliga för ett litet land som vårt att på ett humant och drägligt sätt bereda mottagande för ca 160 000 utifrån kommande personer som anlände under några få höstmånader 2015.

"Tänk att de som påpekade ohållbarheten med den sanslösa massinvandringen hängdes ut som rasister och nazister. De jagades av media i harmoni med terrorgruppen AFA som dessutom tilldelades Stora Journalistpriset."

Nu klan vi konstatera att Riksrevisionen består av likadana Razzar o Nazzar-
återstår att de hur Expo o et Entourage hänger ut denna myndighet och dess
personal

Före sommaren 2015 hade vi, enligt riksdagens utredningstjänst, c:a 800 000 personer i fullständigt utanförskap. Detta betyder att man inte behärskar svenska, inte har ett riktigt arbete och inte är en del av det svenska kulturområdet.

Idag torde antalet överstiga millionen.

För mig, som är tillräckligt analytiskt lagd, är det fullständigt klart att det politiska etablissemanget vill förstöra nationalstaten tillika mitt fina gamla fosterland Sverige genom att målmedvetet tillämpa den destruktiva massinvandringspolitiken, som i tiden sammanfaller med det svenska EU-medlemskapet. Målet torde vara att transformera vårt land till en följsam region i det överstatliga EU. Det svenska politiska etablissemanget vill sannolikt "vara bäst i klassen" och kunna inhösta prestigepoäng när det frotterar sig i maktens korridorer i Bryssel.

Årlig invandring enligt SCB, vilket går tvärtemot de lögner, som det politiska etablissemanget basunerar ut och som gör gällande att invandringen är sedan 2015 strypt till en miniminivå:
2014___126 966
2015___134 240
2016___163 005
2017___170 000*

*) ”Enligt SCB:s prognos.

I förstörelseprocessen av Sverige ingår även, dels att enligt nyliberal ideologi förstöra nationella strukturer och monopol genom avregleringar utförsäljningar och privatiseringar, dels att brunkleta svensk historia så att den blir nazianstruken, och dels ersätta den inkluderande nationalstaten med det kriminalitetsbefrämjande multikulti.

Ergo: Konsekvensanalysen är självfallet gjord men för internt bruk. Därför undanhålls den för det svenska folket och för Riksrevisionen. Konsekvensanalysen består i att förstöra nationalstaten Sverige. Nationalstater har ju ingen plats i det överstatliga EU.

Historiens dom kommer självfallet bli mycket hård över dagens svenska politiska etablissemang och dess förstörelse av Europas äldsta nationalstat och summan av våra svenska förfäders ansträngningar. Men det är dock en klen tröst.

Ja det är helt klart destruktionen av Europas nationalstater som är det huvudsakliga målet, allt för att lättare kunna nå fram till utopin om ett Europas förenta stater med en enda centraliserad maktapparat. "Söndra och härska" är precis vad det handlar om, man vill försätta befolkningarna i de västeuropeiska länderna i ett tillstånd av desorientering och chock för att lättare kunna driva igenom de önskade reformerna, helt i enlighet med Milton Friedmans, och Chicagoskolans, doktrin.

Just så ! Och bland de namn du räknade upp glömde du G Soros, som avsatt miljardbelopp till " rörelsen" och liberalerna med Cecilia Wikström, EU parlamentariker, i spetsen.

"Ja det är helt klart destruktionen av Europas nationalstater som är det huvudsakliga målet, allt för att lättare kunna nå fram till utopin om ett Europas förenta stater med en enda centraliserad maktapparat."

Köper inte detta - i så fall skulle EU vara stängt för afrikaner araber m fl icke EU-folk
men så är det INTE.

Inte heller skulle EU ha intervenerat i Libyen o gjort L till den nyaste i finaste demokratin
i världen - eller blev det inte sååå?

Råkade EU förstöra Libyens goda struktur eller vad hände sen - märkligt tyzzt om detta
att vi inte får se de fria valen o debatterna o parlamentet av De Folkvalda

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.