Skip to content

Menade bara väl när han hjälpte asylsökande - HD river upp fängelsedom för människosmuggling

Foto: DJ och Johan Nilsson/TT

Mannen menade bara väl när han i stundens in-givelse hjälpte två asyslsökande män som hösten 2015 fick hjälp att ta sig över Öresundsbron till Sverige. Det konstaterar Högsta domstolen som därför upphäver det fängelsestraff som tingsrätten och hovrätten dömt ut för människosmuggling.

 

Den 35-årige mannen färdades i september 2015 med bil från Tyskland till Sverige. När han närmade sig Öresundsbron på den danska sidan fick han fått syn på två män längs motorvägen som såg ut att behöva hjälp.

Männen var i mycket dåligt skick och hade inte några pengar men sa att de ville komma till gränsen mot Sverige. 35-åringen försåg då de båda männen med varma kläder, mat och dryck och lät dem följa med i bilen.

Saknade inresetillstånd
Vid gränskontrollen i Malmö visade det sig att passagerarna saknade inresetillstånd - någonting som ledde till att 35-åringen kom att åtalas för människosmuggling.

Han dömdes i tingsrätten och hovrätten för människosmuggling av normalgraden till tre månaders fängelse.

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu anser att brottet ska rubriceras som "ringa" och att påföljden därför ska stanna vid dagsböter.

Ingen ersättning
Det framgår inte av lagtexten när ett människosmugglingsbrott ska anses som ringa men enligt praxis krävs det att det handlar om ett fåtal personer som är närstående till den som begår brottet.

Att personerna är närstående till den tilltalade ska dock inte ges en så avgörande betydelse i rubriceringsfrågan, menar HD. Det avgörande bör istället vara om smugglingen är en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning.

Mannens gärning får enligt HD "antas vara föranledd av en stundens ingivelse att hjälpa två personer som befann sig i ett prekärt läge". Ingenting talar heller för att han skulle ha fått betalt.

Böter i stället för fängelse
Enligt HD ska brottet under dessa förhållanden rubriceras som ringa med dagsböter som påföljd. Antalet dagsböter höjs något jämfört med utgångspunkten eftersom det handlat om smuggling två personer och mannen döms nu till 80 dagsböter på sammanlagt 20 000 kronor.

Högsta domstolen har samma dag gjort motsvarande bedömning i ett närmast identiskt mål.

 

 

 

 

 

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Tveksam rubriksättning. Läser man HD:s dom så framgår det ju att gärningsmannens motiv har fått ringa betydelse i jämförelse med de objektiva omständigheterna vid bedömning om brottet är att betrakta som ringa eller av normalgraden.. Rubriker som dessa, särskilt då de syns på t.ex. Facebook, spär på föraktet för rättsväsendet, något som i alla fall jag inte tycker Dagens juridik behöver bidra till.

Håller med dig gällande rubriksättningen men någon hjälp utifrån med föraktet behövs knappast. Det klarar rättsväsendet alldeles utmärkt på egen hand. Må så vara att man har lagar att följa men de erbjuder trots allt ett visst manöverutrymme, bla gällande strafflatituder.

Jag tycker inte att det är något fel på rubriksättningen egentligen - allt stämmer ju. Däremot är ingressen mindre lyckad, för där står det ju att det är "därför" som människosmugglaren får en lindrigare bedömning, vilket är en skarvning.

Får man stjäla en limpa och ge till en hemlös i "stundens hetta" utan påföljd?

Dåligt exempel på många sätt. T.ex. så blev det ju en påföljd i det här fallet, bara inte fängelse.

Den altruism man erbjuder för andras pengar är inte värd mycket.

Instämmer helt!

Men för att dömas för människosmuggling trodde jag man medvetet och aktivt försökt gömma personer just vid en gränsövergång.

Det är således inte förbjudet att ta (köra?) dem till sjukhus eller liknande.

Därför heller inte att köra dem. Men att aktivt dölja att man hjälper dem över en statsgränser.

Så tänker jag i alla fall.

Vad jag menar är att ansvaret att ha sina papper i ordning flyttas inte över till föraren av en bil utan stannar vid de som vill passeraen gräns.

Om däremot föraren tar en aktiv roll av att dölja att han kör männen över en statsgräns måste det utredas, klargöras etc vad syftet med det var. Då blir han delaktig.

Handlar om betalda tjänster att just forsla okända över gränser blir det fråga om människosmuggling.

Flyktingsmugglaren såg alltså två män och följde en ingivelse, som sa åt honom att plocka upp männen, vilka hör och häpna också var närstående till flyktingsmugglaren. Vad är sannolikheten för att logiskt tänkande människor anser att sagda människosmuggling var en slumpartad ingivelse och inte var kall beräkning?

Än en gång visar svensk myndighetsutövning en långt gången naivitet, som har blivit den svenska humanitära stormaktens signum till fromma för flyktinggeschäftet. Det går knappast att skylla på att HD hade en dålig dag på jobbet när den friade flyktingsmugglaren från fängelsestraff.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.