Skip to content

Menade bara väl när han hjälpte asylsökande - HD river upp fängelsedom för människosmuggling

Foto: DJ och Johan Nilsson/TT

Mannen menade bara väl när han i stundens in-givelse hjälpte två asyslsökande män som hösten 2015 fick hjälp att ta sig över Öresundsbron till Sverige. Det konstaterar Högsta domstolen som därför upphäver det fängelsestraff som tingsrätten och hovrätten dömt ut för människosmuggling.

 

Den 35-årige mannen färdades i september 2015 med bil från Tyskland till Sverige. När han närmade sig Öresundsbron på den danska sidan fick han fått syn på två män längs motorvägen som såg ut att behöva hjälp.

Männen var i mycket dåligt skick och hade inte några pengar men sa att de ville komma till gränsen mot Sverige. 35-åringen försåg då de båda männen med varma kläder, mat och dryck och lät dem följa med i bilen.

Saknade inresetillstånd
Vid gränskontrollen i Malmö visade det sig att passagerarna saknade inresetillstånd - någonting som ledde till att 35-åringen kom att åtalas för människosmuggling.

Han dömdes i tingsrätten och hovrätten för människosmuggling av normalgraden till tre månaders fängelse.

Domen överklagades till Högsta domstolen som nu anser att brottet ska rubriceras som "ringa" och att påföljden därför ska stanna vid dagsböter.

Ingen ersättning
Det framgår inte av lagtexten när ett människosmugglingsbrott ska anses som ringa men enligt praxis krävs det att det handlar om ett fåtal personer som är närstående till den som begår brottet.

Att personerna är närstående till den tilltalade ska dock inte ges en så avgörande betydelse i rubriceringsfrågan, menar HD. Det avgörande bör istället vara om smugglingen är en engångsföreteelse, avser enstaka utlänningar och sker utan ersättning.

Mannens gärning får enligt HD "antas vara föranledd av en stundens ingivelse att hjälpa två personer som befann sig i ett prekärt läge". Ingenting talar heller för att han skulle ha fått betalt.

Böter i stället för fängelse
Enligt HD ska brottet under dessa förhållanden rubriceras som ringa med dagsböter som påföljd. Antalet dagsböter höjs något jämfört med utgångspunkten eftersom det handlat om smuggling två personer och mannen döms nu till 80 dagsböter på sammanlagt 20 000 kronor.

Högsta domstolen har samma dag gjort motsvarande bedömning i ett närmast identiskt mål.

 

 

 

 

 

  • Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt