Skip to content

Man som friats efter knivhugg får inget skadestånd av staten - "försatte sig själv i situationen"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Mannen skar sin bror med kniv under ett bråk och åtalades för grov misshandel. Han friades dock av eftersom uppsåt inte kunde bevisas. JK beslutar nu att han inte ska få någon ersättning för den tid han satt frihetsberövad. Orsaken är att han själv har dragit misstankarna till sig.

 

Den misstänkte gav sin bror en skärskada  med en köksknivi samband med ett bråk. Han säger själv att han bara ville skrämma sin bror men i det slagsmål som uppstod skadades både brodern och deras mamma som försökte gå emellan.

Mannen åtalades för grov misshandel. 

Ville skrämmas
Av förhör med framgick att bröderna ofta bråkar och att den nu tilltalade mannen hade försökt skrämma sin bror på liknande sätt tidigare.

Den tilltalade uppgav att han skulle ha kniven att försvara sig med och för att skrämma brodern.

Tingsrätten skrev i sina domskäl att utredningen inte gav stöd för att den tilltalade avsiktligt hade skadat sin bror. Det gick inte heller att dra några säkra slutsatser om han hade varit likgiltig inför broderns skada.

Han friades därför och begärde ersättning för den tid då han hade sutiit frihetsberövad. 

Överhängande risk
Justitiekansler Anna Skarhed skriver i sitt beslut att mannen på eget bevåg har satt sig i en situation där han har dragit misstankarna till sig.

JK skriver i sitt beslut:

"Enligt Justitiekanslerns bedömning har den misstänkte medvetet försatt sig i en situation där han löpt en överhängande risk att bli misstänkt för brottslighet. X (mannens) eget beteende har därmed gett anledning till att misstankar riktades mot honom. Han har därigenom i väsentlig omfattning själv föranlett att han blev frihetsberövad."

Oskäligt med ersättning
Enligt JK finns det därför anledning att inte betala ut ersättning till honom för den tid han fick sitta frihetsberövad.

Förhållandena är enligt JK sådana att det framstår som oskäligt att utge ersättning.

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt