Skip to content

Lagrådet kritiskt till ersättning för steriliseringskrav - "betydande avsteg från rättsliga principer"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Lagrådet är kritiskt till regeringens förslag om att även personer som inte har tingats till sterilicering i samband med könsbyte ska kunna få "ex gratia-ersättning". Lagrådet varnar för att "utveckla en vana" att göra undantag från den normala rätts-ordningen.

 

Regeringen vill att även personer som inte har tvingats att sterilisera sig för att få byta kön ska kunna få 225 000 kronor i ersättning av staten.

Reglerna ska omfatta en "avgränsad grupp" av personer som vid ansökan om ändrad könstillhörighet inte behövde "underkasta sig" en sterilisering eftersom de redan "saknade fortplantningsförmåga".

Krav på läkarintyg
Bakgrunden är tidigare beslut om att personer som verkligen har tvingats sterilisera sig för att få byta kön ska kunna få ersättning. Detta på grund av en föråldrad lagstiftning som regeringen anser även har drabbat personer som redan tidigare "saknade fortplantningsförmåga".

Regeringen hävdar att det inte är lagkravet i sig som är avgörande utan att de sökande har varit tvungna att visa att de "saknade fortplantningsförmåga" - till exempel genom att ge in läkarintyg.

Avsteg från principer
Förslaget har nu granskats av Lagrådet - som är kritiskt och menar att förslaget verkar handla om att "tillämpa principen om att hellre fria än fälla” och att förslaget om ersättning innebär "betydande avsteg från gällande skadeståndsrättsliga principer".

Ersättningen kan dessutom inte betraktas som ett skadestånd utan ska i stället jämföras med en "ex gratiaersättning".

Allmän vana
Lagrådet påminner om att man i tidigare lagstiftningsfrågor pekat på att det är viktigt att det "inte utvecklas till en mer allmän vana att göra 'undantag från den normala rättsordningen' när olika grupper ställer krav på ersättning". 

Lagrådet konstaterar också att utvecklingen "synes ha besannat förutsägelserna om att lagstiftningsprojekt av detta slag får prejudicerande effekt" och att det innebär "en sådan avvikelse från likhetsprincipen som på sikt kan få svåröverblickbara konsekvenser".

Lagrådet vefterlyser "ett tydliggörande" av skälet för ex gratia-ersättning för den aktuella gruppen av personer.

 

 

 

 

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt