Skip to content

Lagföringstiden ska halveras med nytt snabbförfarande - försöket påbörjas efter nyår

Foto: Johan Nilsson/TT

Regeringen har gett ett antal myndigheter i upp-drag att initiera en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Försöks-verksamheten ska starta senast den 31 januari nästa år. 

 

Målet med försöksverksamheten är att lagföringstiden i ett första steg ska kunna halveras för de brott som handläggs inom ramen för snabbförfarandet. I verksamhetens andra steg ska lagföringstiderna kunna kortas ytterligare.

Stöld, narkotikabrott och rattfylleri är exempel på brott som kan hanteras i snabbförfarandet.

Omedelbara utredningsåtgärder i samband med brottet
Snabbförfarandet bygger på förändrade arbetsmetoder och en ökad samverkan mellan aktörerna i rättskedjan. Bland annat förändras polisens arbetssätt i brottsutredande verksamhet och inriktas på omedelbara utredningsåtgärder i samband med brottet.

Misstänkta ska också redan på brottsplatsen kunna få information om när en eventuell huvudförhandling kan komma att hållas i domstol.

Lokalpolisområden först ut
Försöksverksamheten ska lokaliseras till lokalpolisområdena Rinkeby, Solna och Täby i norra Stockholm. Den ska genomföras i samverkan av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Attunda tingsrätt och Solna tingsrätt. Brottsförebyggande rådet ska utvärdera verksamheten.

Med omedelbar start påbörjar myndigheterna arbetet med att förbereda försöksverksamheten som ska starta senast den 31 januari 2018 och pågå till den 31 december 2019.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt