Skip to content

Lagbrott höja hyran vid andrahandsuthyrning - så skärps lagarna för hyresmarknaden

Foto: Berit Roald/TT

Det ska bli kriminellt att ta ut en högre hyra än den hyra man själv betalar i samband med otilltåten andrahandsuthyrning - och hyresrätten ska för-verkas. Dessutom ska det bli kriminellt att köpa ett svart hyreskontrakt. Det föreslår hovrättsrådet Jan Josefsson i ett lagförslag till regeringen.

 

Utredningen "Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning" har nu lämnats till regeringen.

Utredaren, hovrättsrådet Jan Josefsson, lämnade förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror och hindra otillåten andrahandsuthyrning.

- Den olagliga handeln med hyresrätter utgör ett stort problem. Enskilda drabbas och förtroendet för hyresrätten skadas, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S).

Måste bo ett år
De flesta osvarta köp av hyresrätter genomförs med stöd av bytesreglerna i hyreslagen. För att motverka detta föreslår utredaren att bytesreglerna ska ändras.

Bland annat ska det krävas att bytesparterna har bott i sina lägenheter i minst ett år.

Förverka kontraktet
Lagförslaget innebär att en hyresrätt ska vara förverkad om hyresgästen betalat otillåten ersättning för den. Förslaget innebär att en hyresgäst som betalat ersättning för en lägenhet kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan.

Utredaren föreslår också att straffen för försäljning av hyreskontrakt ska skärpas och att det också ska kriminaliseras att köpa ett hyreskontrakt.

Förstahandsyran hyrestak
Utredaren konstaterar dessutom att andrahandshyrorna i stor utsträckning är för höga i hyreslagens mening.

Därför föreslår utredaren att förstahandshyran i fortsättningen ska utgöra ett tak för andrahandshyran. En hyresrätt ska därför vara förverkad om en hyresgäst vid uthyrning i andra hand tar ut en högre hyra än sin egen.

Utredaren föreslår också att sanktionerna mot otillåten andrahandsuthyrning ska skärpas och att det ska kriminaliseras att otillåtet hyra ut en lägenhet i andra hand i vinningssyfte.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt