Skip to content

Kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män - regeringen vill ha svar på varför

Foto: Henrik Holmberg / TT

Kvinnor lämnar arbetsmarknaden i förtid i större utsträckning än män. Regeringen ger nu Inspek-tionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att ta reda på varför.


Den blocköverskridande Pensionsgruppen slog för ett år sedan fast att pensionerna ska bli mer jämställda.

Idag har kvinnor i genomsnitt 30 procent lägre pensioner jämfört med män. Kvinnor har lägre löner än män, arbetar i högre utsträckning deltid och tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet.

Lämnar tidigare 
Ytterligare en faktor till de ojämställda pensionerna kan vara att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män.

Inspektionen för socialförsäkringen ska nu studera skillnader i när och på vilket sätt kvinnor och män samt andra grupper lämnar arbetsmarknaden.

Livsinkomstprincipen
Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, vilket betyder att pensionens baseras på de samlade inkomsterna under livet.

Arbetslivets längd och när man går i pension har därför en stor betydelse för den slutliga pensionen

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 1 maj 2018.

 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt