Skip to content

Kostnaderna för hyrpersonal i sjukvården fortsätter öka - men SKL ser ljuset i tunneln

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sveriges kommuner och landsting SKL följer upp landstingen och regionernas satsning på att minska beroendet av hyrpersonal inom sjuk-vården. Trots att flera landsting vidtagit åtgärder för att minska beroendet fortsätter kostnaderna för hyrpersonal att öka.

 

Sedan ett år tillbaka har landsting och regioner tillsammans försökt att minska beroendet av inhyrd personal inom sjukvården.

Förhoppningen är att både patienter och personal gynnas av permanent personal då kontinuitet, säkerhet och arbetsmiljö blir bättre.

Ökade kostnader
Trots satsningen rapporterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, att kostnaderna för inhyrd personal totalt sett har fortsatt att öka. För det tredje kvartalet 2017 ökade kostnaderna med 14 procent, eller 164 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna är emellertid inte hela bilden anser Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL:

- Även om totalkostnaden har ökat, ser vi ändå att det händer saker. Att så många inom primärvården lyckats minska beroendet är ett gott tecken.

- Arbetet syftar ju främst till att skapa trygghet för patienterna, och det är framför allt primärvården som möter äldre med många sjukdomar som är i stort behov av kontinuitet i sina vårdkontakter

Flera landsting minskar sitt beroende
Det Hans Karlssons syftar på är att fyra landsting och regioner har minskat sina kostnader de senaste tre månaderna.

Bland att har Skåne, Östergötland och Kalmar haft en minskning över tid och anses därför ha nått sina trendbrott.

Även Västmanland har minskat sitt beroende av hyrpersonal i senaste mätningen.

Dessutom har åtta landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrda läkare inom psykiatrin. Inom primärvården har sju landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal. 

Målet för satsningen är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

2 comments

Varför är det sådan uppståndelse om hyrpersonal inom vården? Hyra in en specialist eller en Överläkare för några tusen kronor per timma är väl inte annorlunda än andra kostnader? Hur mycket fakturerar konsultfirmorna som anlitas för datoriseringen av sjukhusjournaler per timma? Två eller tre tusen per timma? Hur mycket kostar en advokat per timma i migrationsärenden? Problemet måste ligga någon annanstans. Ledningen för landstingen bör tänka till om varför man har dessa problem. Varför har man svårt att få personal? Är det lönenivåer och arbetsmiljön det är fel på?

Så här har man hållit på i mer än tjugo år nu. Man har infört hyrpersonalstopp mm, mm men har till slut blivit tvungna att krypa till korset ändå. Vad är det i SKL:s rapport som tyder på att hyrpersonaltiden är över? Har man höjt lönerna för sjukvårdspersonalen? Nej, knappast. Har man förbättrat arbetsvillkoren? Nej. Produceras det nu ett överskott av läkare och sjuksköterskor? Nej. Varför och åter varför skulle detta flera decennier långa problem helt plötsligt rinna ut i sanden?

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.