Skip to content

Kostnaderna för hyrpersonal i sjukvården fortsätter öka - men SKL ser ljuset i tunneln

Foto: Claudio Bresciani/TT

Sveriges kommuner och landsting SKL följer upp landstingen och regionernas satsning på att minska beroendet av hyrpersonal inom sjuk-vården. Trots att flera landsting vidtagit åtgärder för att minska beroendet fortsätter kostnaderna för hyrpersonal att öka.

 

Sedan ett år tillbaka har landsting och regioner tillsammans försökt att minska beroendet av inhyrd personal inom sjukvården.

Förhoppningen är att både patienter och personal gynnas av permanent personal då kontinuitet, säkerhet och arbetsmiljö blir bättre.

Ökade kostnader
Trots satsningen rapporterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, att kostnaderna för inhyrd personal totalt sett har fortsatt att öka. För det tredje kvartalet 2017 ökade kostnaderna med 14 procent, eller 164 miljoner kronor.

De ökade kostnaderna är emellertid inte hela bilden anser Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL:

- Även om totalkostnaden har ökat, ser vi ändå att det händer saker. Att så många inom primärvården lyckats minska beroendet är ett gott tecken.

- Arbetet syftar ju främst till att skapa trygghet för patienterna, och det är framför allt primärvården som möter äldre med många sjukdomar som är i stort behov av kontinuitet i sina vårdkontakter

Flera landsting minskar sitt beroende
Det Hans Karlssons syftar på är att fyra landsting och regioner har minskat sina kostnader de senaste tre månaderna.

Bland att har Skåne, Östergötland och Kalmar haft en minskning över tid och anses därför ha nått sina trendbrott.

Även Västmanland har minskat sitt beroende av hyrpersonal i senaste mätningen.

Dessutom har åtta landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrda läkare inom psykiatrin. Inom primärvården har sju landsting och regioner minskat sina kostnader för inhyrd personal. 

Målet för satsningen är att nå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt