Skip to content

Konkurrensförbud i anställningsavtal för regionchef oskäligt - får starta eget bolag direkt

Foto: DJ

När mannen blev regionschef för bolaget togs det in en klausul i anställningsavtalet om att mannen inte skulle få bedriva konkurrerande verksamhet med bolaget under en tid av två år om hans slutade sin anställning. Eftersom judt detta skedde så stämdes mannen av sin forna arbetagivare. Arbetsdomstolen slår dock fast att klausulen är oskälig.

 

När mannen bytte tjänst inom bolaget - från distriktschef till regionchef - så infördes en klausul i anställningsavtalet som innebar att mannen inte skulle få bedriva eller starta konkurrerande verksamhet under anställningen och två år efter det att den upphört.

När mannen hade slutat sin anställning startade han ändå, bara någon månad senare, ett konkurrerande bolag.

Bolaget vann i tingsrätten
Han stämdes av sin tidigare arbetsgivare vid Uddevalla tingsrätt som beslutade om ett konkurrensförbud för mannen och hans företag - med ett vite på 300 000 kronor.

Enligt tingsrätten skulle mannen vara tvungen att följa klausulen och vänta två år med att starta sin konkurrerande verksamhet.

Mannen överklagade tingsrättens dom till Arbetsdomstolen.

Hindrar marknadskonkurrens
AD konstaterar nu att konkurrensklausulen har ett avsevärt mycket vidare tillämpningsområde än vad som krävs för att skydda existerande kundrelationer, kunskap och företagshemligheter. Så som klausulen är utformad tycks den, enligt AD, "närmast syfta till att hindra marknadskonkurrens".

Mannen, som är bosatt i en ort i Västergötland, var 60 år när anställningen upphörde och hade då inte varit yrkesverksam i någon annan bransch under fem år – vilket är "en relativt lång tid".

Med hänsyn till detta är mannens arbetsmarknadssituation enligt AD sådan att klausulen medför "en inte obetydlig begränsning" av hans möjlighet att bedriva yrkesverksamhet – även om den inte hindrar honom från att ta anställning i konkurrerande bolag.

Ingen betalning under tiden
AD tar vid bedömningen hänsyn till att mannen inte får någon betalning under den tid som klausulen gäller och att det inte har framkommit att anställningsvillkoren i övrigt har anpassats utifrån konkurrensklausulen.

AD går därför på mannens linje och avslår bolagets talan om vitesförbud. Bolaget ska dessutom ersätta mannen för hans rättegångskostnader på 185 000 kronor.

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt