Skip to content

Klimatkompensation för miljoner inte affärsmässigt motiverat - domstol stoppar avdragen

Foto: Leif R Jansson/TT

Hamburgerkedjan MAX lägger miljoner på så kallad klimatkompensation - någonting som enligt företaget får anses vara "en odiskutabelt" modern affärsmässig åtgärd idag. Skatteverket vägrade dock att låta MAX dra av sina kostander - och nu har Skatteverket vunnit i två domstolar som också säger nej. 

 

Sedan Skatteverket beslutat att inte medge MAX Hamburgerrestauranger avdrag med drygt 3,2 miljoner kronor respektive drygt 3,8 miljoner kronor för kostnader för klimatkompensation beskattningsåren 2012 och 2013 överklagade bolaget beslutet till Förvaltningsrätten i Luleå.

Enligt Skatteverket förelåg varken någon direkt motprestation eller något indirekt samband mellan MAX verksamhet och den trädplantering i Uganda som kompensationen innefattar. Det rörde sig därför enligt Skatteverket om en gåva som inte var avdragsgill.

Modern metod
Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje och avslog överklagandet. MAX överklagade därför till Kammarrätten i Sundsvall och pekade på den affärsmässighet som klimatkompensationen enligt MAX innebär:

"Klimatkompensation är en del i en ansvarstagande modern produktionsmetod och inte en enskild aktivitet för att skapa goodwill. För bolaget är det inte bara ett sätt att dra sitt strå till stacken, det är ett affärsövervägande".

Det fick enligt MAX anses vara "odiskutabelt" att klimatkompensation sker för att förvärva och bibehålla intäkter, "oavsett var i världen trädplanteringen sker".

Tidigare avgöranden
Skatteverket, å sin sida, pekade på två tidigare rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen från åren 1976 och 2000 där avdrag hade medgivits med motiveringen att ett starkt samband eller en stark anknytning hade ansetts föreligga:

"De respektive bolagen i båda målen var kraftigt beroende av mottagarnas verksamhet för att kunna fortsätta att bedriva den egna verksamheten. I nu aktuella mål är fråga närmast om att fler kunder ska välja MAX produkter framför konkurrenternas", hävdade Skattemyndigheten.

Kammarrätten kommer nu fram till att omständigheterna i det nu aktuella målet är jämförbara med dem i ett av de tidigare avgöranden som Skatteverket åberopar - där avdrag inte medgavs för förvärv av så kallade utsläppskrediter.

Ingen stark anknytning
Samtidigt anser kammarrätten att någon "stark anknytning" – som det talades om i det andra av Sketteverkets tidigare rättsfall - inte finns i det nu aktuella fallet.

Sammantaget kommer kammarrätten fram till att några avdrag inte ska beviljas vare sig för själva huvudtransaktionerna eller för kostnader för administration, kommunikation och marknadsföring som MAX har begärt i andra hand.

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt