Skip to content

KKV avstyrker förslag till ett statligt nät - "kostnaderna riskerar att öka"

De ekonomiska resonemangen i förslaget till ett statligt nät är så översiktligt hållna att Konkurrens-verket inte kan ta ställning till eventuella effekter för konkurrensen. Det framgår av KKV:s remiss-yttrande.

 

Konkurrensverket har tidigare avstyrkt förslaget om att etablera ett dedikerat statligt kommunikationsnät.

De brister som lyftes fram i Konkurrensverkets förra yttrande över departementspromemorian "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet" kvarstår, skriver verket nu i sitt yttrande.

I yttrandet går att läsa "om abonnenter tvingas köpa tjänster som överskrider deras behov tas de positiva effekterna av konkurrens inte till vara och kostnaden för det allmänna ökar." 

Konkurrensverket anser även att utredningens slutsats när det gäller undantag från reglerna för upphandling är felaktig.

"Analysen av överensstämmelsen mellan förslaget och upphandlingsreglerna behöver fördjupas i det fortsatta beredningsarbetet", enligt Konkurrensverket. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt