Skip to content

"Katastrofalt återfallsbenägen" sexsadist kvar inom tvångsvården - trots att det gått 20 år

Den idag 46-årige sexualmördaren är enligt chefsöverläkaren "katastrofalt återfallsbenägen". Foto: FUP

Trots att det har gått 20 år sedan mannen dömdes för en rad sexbrott och ett sexualsadistiskt mord så är han fortfarande "katastrofalt återfalls-benägen", enligt läkare. Det kan visserligen ifrågasättas om han lider av en "allvarlig psykisk störning" men han bör ändå inte släppas fri. Kammarrätten instämmer i detta.

 

Den 46-årige mannen dömdes på 1990-talet för en rad sexbrott - bland annat ett mycket brutalt sexmord mot en kvinna i Stockholm.

Från början blev straffet livstids fängelse men Socialstyrelsens rättsliga råd bedömde att hans "tvångsmässiga avvikelser vara av den grad som betraktas som en psykisk störning" och påföljden ändrades därför i Högsta domstolen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

"Ingen risk för återfall"
Mannen vårdas sedan dess på en rättspsykiatrisk klinik men har nu vänt sig till Förvaltningsrätten i Växjö och begärt att få bli frisläppt. 

Mannens uppfattning redovisas också i domen:

"Han anser inte att han skulle ha dömts till rättspsykiatrisk vård för de brott han begick och förutsättningarna för fortsatt rättspsykiatrisk vård föreligger inte. Han är inte psykiskt sjuk och risk för återfall i brottslighet föreligger inte. Hans ärende prövades i tre domstolar och han dömdes initialt till fängelse." 

"Katastrofalt återfallsbenägen"
Mannen pekar på att han är dömd till utvsining från Sverige och att han kommer att återvända till sitt hemland där han har både boende och arbete som väntar på honom.

Enligt chefsöverläkaren vid den rättspsukiatriska klinik där han vårdas är han "katastrofalt återfallsbenägen" för den typ av brott han redan är dömd för –brottslighet som präglas av sexuell sadism.

Chefsöverläkarens uppfattning om mannens störning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"X (mannen) säger sig vara ledsen över sina handlingar vid samtal, men visar ingen känslomässig koppling. Det finns en känsla av att sjukvården endast skrapar på ytan. Det finns ingen känslomässig resonans."

Även åklagaren har yttrat sig och instämmer helt i vad cheföverläkaren säger.

Störningen ifrågasätts
Både chefsöverläkaren och den sakkunnige läkare som har yttrat sig framhåller att man i och för sig kan ifrågasätta om mannen verkligen lider av en allvarlig psykisk störning i lagens mening - men att det däremot står klart att han lider av en psykisk störning som har resulterat i den mycket allvarliga brottslighet han är dömd för.

Båda läkarna har därför rekommenderat fortsatt sluten vård utan permissioner.

Varken förvaltningsrätten eller Kammarrätten i Jönköping anser att det finns anledning att göra någon annan bedömning. Båda domstolarna avslår därför mannen begäran.

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt