Skip to content

Kapningsbrottet ska utvidgas - ny lagrådsremiss går längre än i andra länder

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Regeringen vill utvidga och modernisera kapningsbrottet. Även den som använder tekniska hjälpmedel för att ta kontroll över till exempel ett flygplan eller ett tåg ska kunna bli dömd för kapningsbrott. Även lätta lastbilar ska kunna omfattas av kapningsbrottet. 

 

- Kapning är ett mycket allvarligt brott och har inte sällan samband med terrorism, säger justitieminister Morgan Johansson i en presskommentar.

Han pekar på att det svenska förslaget också går längre än vad som krävs internationellt.

Tekniska hjälpmedel
I lagrådsremissen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda två FN-överenskommelser om brott mot den civila luftfarten.

Dessutom föreslås att kapningsbrottet utvidgas till att omfatta "kapning av luftfartyg eller andra transportmedel med tekniska hjälpmedel, som till exempel en dator". 

Lätta lastbilar
Mot bakgrund av den senaste tidens attentat på allmänna platser i Europa och Sverige föreslår regeringen också att lätta lastbilar ska ingå bland de transportmedel som kan omfattas av kapningsbrottet.

Detta innebär att "kapning" av en lätt lastbil kan utgöra terroristbrott om brottet begås i terrorsyfte.

De nya reglerna ska kunna börja gälla i maj nästa år.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt