Skip to content

"Juridik handlar om ansvarsutkrävande - när politiken inte kan skydda rättsstatliga principer"

Rami Al-Khamisi - uppväxt i Stockholmsförorten Husby och snart färdig "rörelsejurist". Foto: Leif R Jansson/TT

Sverige har haft en naiv bild av politiken, att staten och myndigheter alltid är de goda. Det säger Rami Al-Khamisi, snart färdig jurist från Stockholms universitet - "rörelsejurist" som han själv kallar sig. "Juridik handlar om ett ansvarsutkrävande när politiken inte kan skydda våra rättsstatliga prin-ciper", säger han till Dagens Juridiks syster-publikation Legally yours.

 

När Rami Al-Khamisi var sex år flydde hans familj från Bagdad och han växte upp i Stockholmsförorten Husby.

- För mig blev både språket och förståelsen av hur den svenska byråkratin fungerade verktyg för att kunna hjälpa till hemma, säger han.

- Samtidigt blev jag intresserad av att försöka förstå systemet och därmed att försöka förstå juridiken. Jag kände att det var ett viktigt verktyg - ett maktverktyg - som kunde användas nästan som ett självförsvar för att tillvarata mina rättigheter.

Gräsrotsorganisering
År 2008 grundade Rami Al-Khamisis och hans kompis Basar Gerecci organisationen Megafonen. Syftet var att arbeta med demokratiutveckling och "gräsrotsorganisering" i Husby.

- Vi arrangerade läxhjälp och folkbildningsverksamhet. Pratade om aktuella samhällsfrågor och arbetade med kultur.

Med tiden kom juridiken allt närmare hans verklighet.

- Det fanns ett stort behov av juridiska kunskaper. Som boende i Husby såg jag alla de processer som pågick där. Människor fick sina hyror höjda utan att de kunde påverka det, till exempel. Jag insåg att någonstans finns det här reglerat i lag.

Kom in på juristprogrammet
Han sökte och kom in vid juristprogrammet vid Stockholms universitet. Det blev inte helt som han hade tänkt sig.

- Jag ville ju diskutera de här frågorna. Men diskussionerna fördes inte. Det var nästan knäpptyst. Efter en föreläsning kunde det komma fram kursare och säga att jag förde intressanta diskussioner. Men juridiken som kraft i samhället gjordes inte relevant på juristprogrammet, varken på föreläsningarna, i kurslitteraturen eller i tentafrågor. Studenterna formas till att använda samma metod som tidigare generationer av studenter.

- Jag kände en stor frustration. Vi framtida jurister kommer att sitta med i hela samhällsapparaten. Vi kommer att sitta i regeringskansliet, i kommunerna. Vi kommer att vara rättsliga ombud. Ändå får vi inte reflektera kritiskt kring lagens tillämpning och syfte och hur det kan påverka vissa grupper.

Ansvarsutkrävande genom juridik
I ett drygt år reste Rami Al-Khamisi i USA och Brasilien och träffade en rad jurister från olika samhällsorganisationer. Erfarenheterna därifrån samlade han i rapporten ”Rörelsejurister”, som gavs ut 2015.

- Situationen i USA är annorlunda än här. Vi har en starkare välfärdsstat. De har ett starkare civilsamhälle. Man har använt juridiken i domstol, när den politiska vägen varit stängd. Här har den politiska förändringen kommit genom partier. Det gör att vi kanske haft en naiv bild av politiken, att staten och myndigheter alltid är de goda.

- Även hos oss har rörelsejuristerna en roll att spela. Att driva processer, stötta och folkbilda utsatta grupper. Juridik handlar om ett ansvarsutkrävande när politiken inte kan skydda våra rättsstatliga principer.

Kritik från FN mot Sverige
Under se senaste månaderna har diskussioner om ”parallella samhällen” i Sverige blivit vanligare.

- Men de diskussionerna utgår endast från att straffrätten hotas. Samtidigt har etnisk diskriminering varit den vanligaste diskrimineringsgrunden i 10-20 år. Hur många fall har vi fått i domstolarna? Knappt några. Vi har fått kritik av FN upprepade gånger för hur vi behandlar de här frågorna men vi har inte gjort mycket åt det.

- Samhället idag består av större mångfald. Klyftorna ökar och det blir mer polariserat. Samtidigt upplevs juridiken som väldigt elitistisk. Att jurister inte tar ställning i debatten - den tystnaden - upplever jag som ett sätt att upprätthålla ett orättvist system. Vi kan inte ta saker och ting för givna bara för att de alltid har varit på ett visst sätt.

 

Läs en längre intervju med Rami Al-Khamisi i Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

 

Peter Johansson

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt