Skip to content

"Juridik handlar om ansvarsutkrävande - när politiken inte kan skydda rättsstatliga principer"

Rami Al-Khamisi - uppväxt i Stockholmsförorten Husby och snart färdig "rörelsejurist". Foto: Leif R Jansson/TT

Sverige har haft en naiv bild av politiken, att staten och myndigheter alltid är de goda. Det säger Rami Al-Khamisi, snart färdig jurist från Stockholms universitet - "rörelsejurist" som han själv kallar sig. "Juridik handlar om ett ansvarsutkrävande när politiken inte kan skydda våra rättsstatliga prin-ciper", säger han till Dagens Juridiks syster-publikation Legally yours.

 

När Rami Al-Khamisi var sex år flydde hans familj från Bagdad och han växte upp i Stockholmsförorten Husby.

- För mig blev både språket och förståelsen av hur den svenska byråkratin fungerade verktyg för att kunna hjälpa till hemma, säger han.

- Samtidigt blev jag intresserad av att försöka förstå systemet och därmed att försöka förstå juridiken. Jag kände att det var ett viktigt verktyg - ett maktverktyg - som kunde användas nästan som ett självförsvar för att tillvarata mina rättigheter.

Gräsrotsorganisering
År 2008 grundade Rami Al-Khamisis och hans kompis Basar Gerecci organisationen Megafonen. Syftet var att arbeta med demokratiutveckling och "gräsrotsorganisering" i Husby.

- Vi arrangerade läxhjälp och folkbildningsverksamhet. Pratade om aktuella samhällsfrågor och arbetade med kultur.

Med tiden kom juridiken allt närmare hans verklighet.

- Det fanns ett stort behov av juridiska kunskaper. Som boende i Husby såg jag alla de processer som pågick där. Människor fick sina hyror höjda utan att de kunde påverka det, till exempel. Jag insåg att någonstans finns det här reglerat i lag.

Kom in på juristprogrammet
Han sökte och kom in vid juristprogrammet vid Stockholms universitet. Det blev inte helt som han hade tänkt sig.

- Jag ville ju diskutera de här frågorna. Men diskussionerna fördes inte. Det var nästan knäpptyst. Efter en föreläsning kunde det komma fram kursare och säga att jag förde intressanta diskussioner. Men juridiken som kraft i samhället gjordes inte relevant på juristprogrammet, varken på föreläsningarna, i kurslitteraturen eller i tentafrågor. Studenterna formas till att använda samma metod som tidigare generationer av studenter.

- Jag kände en stor frustration. Vi framtida jurister kommer att sitta med i hela samhällsapparaten. Vi kommer att sitta i regeringskansliet, i kommunerna. Vi kommer att vara rättsliga ombud. Ändå får vi inte reflektera kritiskt kring lagens tillämpning och syfte och hur det kan påverka vissa grupper.

Ansvarsutkrävande genom juridik
I ett drygt år reste Rami Al-Khamisi i USA och Brasilien och träffade en rad jurister från olika samhällsorganisationer. Erfarenheterna därifrån samlade han i rapporten ”Rörelsejurister”, som gavs ut 2015.

- Situationen i USA är annorlunda än här. Vi har en starkare välfärdsstat. De har ett starkare civilsamhälle. Man har använt juridiken i domstol, när den politiska vägen varit stängd. Här har den politiska förändringen kommit genom partier. Det gör att vi kanske haft en naiv bild av politiken, att staten och myndigheter alltid är de goda.

- Även hos oss har rörelsejuristerna en roll att spela. Att driva processer, stötta och folkbilda utsatta grupper. Juridik handlar om ett ansvarsutkrävande när politiken inte kan skydda våra rättsstatliga principer.

Kritik från FN mot Sverige
Under se senaste månaderna har diskussioner om ”parallella samhällen” i Sverige blivit vanligare.

- Men de diskussionerna utgår endast från att straffrätten hotas. Samtidigt har etnisk diskriminering varit den vanligaste diskrimineringsgrunden i 10-20 år. Hur många fall har vi fått i domstolarna? Knappt några. Vi har fått kritik av FN upprepade gånger för hur vi behandlar de här frågorna men vi har inte gjort mycket åt det.

- Samhället idag består av större mångfald. Klyftorna ökar och det blir mer polariserat. Samtidigt upplevs juridiken som väldigt elitistisk. Att jurister inte tar ställning i debatten - den tystnaden - upplever jag som ett sätt att upprätthålla ett orättvist system. Vi kan inte ta saker och ting för givna bara för att de alltid har varit på ett visst sätt.

 

Läs en längre intervju med Rami Al-Khamisi i Dagens Juridiks systerpublikation Legally Yours.

 

Peter Johansson

 

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

11 comments

Vi får hoppas Al-Khamisi får skriva många remissyttranden så han fyller sitt behov av ställningstaganden.

För övrigt noterar även jag den etniska diskriminering som råder men jag tänker närmast på det faktum att FN-förbundet i sina rapporter till FN aldrig tagit upp JK:s beslut i ärende 3217-03-30 m.fl.

Varför jurister inte tar ställning i debatten har sin grund i själva utbildningen. Såsom jurist förväntas du inte ta ställning utan, utifrån enkel juridisk metod lösa uppkomna juridiska problem. Juristen ska använda sig av "lådan" rättskällelära och förväntas inte gå utanför denna. Du kan inte komma till domstol och förvänta dig att den ska lyssna på rättsvetenskap eller för den delen lite rättsfilosofi. Vidare har jurister, även om de är elitiska, för låg/dåligt utbildning rörande frågeställningar som ex.vis. berör samhällets alla andra delar på ett övergripande plan. Det är tyvärr så att flertalet jurister, läs nyligen examinerade eller studenter, som tror sig veta "allt" på grund av sin utbildning. Det krävs kompletterande utbildning och livserfarenhet. Juridik och politik är helt skilda saker.

Så sant! Att komma till domstol med förhoppningen att rättvisa ska skipas i tvist med en myndighet kan man glömma som det ser ut idag. I vart fall om man inte har råd med en toppjurist. Myndigheten har ju inga problem med att finansiera toppjurister.

Jag är en utlänning som fortfarande inte fattar det med icke oberoende myndigheter och lagen som går sitt eget väg - till och med domstolar och där arbetande jursiter - alla förljer samma politiska trender. Men jag tror inte att Rami kommer längre till att hålla till hans egna principer - även han måste nog göra en karier - så det är bara att gilla läget och försöka se till att själv och hans nära inte råkar illa ut.

Så kontentan är att juristutbildningen borde ha större vänsterinslag med diskussioner om ”maktstrukturer”, finns ett juristprogram i Umeå om det har hög prio, samt en viss oförståelse för folksuveränitetsprincipen och att domstolarna istället ska gå in och rätta oförrätter (dvs jämna ut maktförhållanden till fördel för den förment svagare parten). Känns ju nytt o fresh!

<

Sista stycket av vad Rami Al-Khamisi skriver är anmärkningsvärt.
"Samhället idag består av större mångfald." Mångfald av vadå och vilken tid jämför han med?
"Klyftorna ökar och det blir mer polariserat." Klyftorna ökar pga av stor migration till Sverige från i Sveriges förhållande lågt utvecklade länder.
"..upplever jag som ett sätt att upprätthålla ett orättvist system." Orättvist för vem och vilket system föredrar han?

Min sammanfattning efter att ha läst och begrundat det han skriver är att samhällets fördummande utveckling går fort nu.

Daniel

Rollen som jurist är tydlig; det är att handskas med juridiska frågor. En jurist ska således inte applicera politik i sitt arbete, om inte arbetet är politiskt. Mot den bakgrunden är det förstås naturligt att en juristutbildning inte behandlar politik, utan juridik. Om en juriststudent vill diskutera politik finns det andra utbildningar som stödjer detta, exempelvis pol.kand. Innebörden av ovan är förstås inte att en jurist inte kan diskutera politik som privatperson, eller arbeta i en politisk organisation m.m. Politik är dock inte vad en juriststudent ska arbeta med på juristprogrammet, lika lite som läkarstudenter ska diskutera åldersbedömningar.

Du kan inte ens använda en advokat som vittne. Vafan pratar ni människor om juridik för? Börja med en lagföring som ställer advokaten på sin klientens sida o säkerställ individens rättsäkerhet så kan man prata om juridik. Ni kan väl snegla lite på andra nationer o lära er något grottfolk.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.