Skip to content

"Jag har visat civilkurage och tagit ansvar" - rätt att stänga av motionär som tillrättavisat barn i badhus

Foto: Fredrik Sandberg/TT

När mannen simmade i badhuset krockade han med ett barn som lekte i motionsbanan. Mannen "höjde rösten" och lyfte "bryskt" barnet över simlinan i bassängen - vilket slutade med att han blev avstängd från badhuset. Han överklagade till domstol som nu slår fast att kommunen hade rätt att stänga av honom.  

 

Incidenten inträffade i en kommunal simhall i Sundsvall i våras. Mannen motionssimmade i den så kallade motionsbanan samtidigt som en grupp barn från ett fritidshem befann sig i simhallen för att bada.

Barnen höll sig dock inte borta från motionsbanan vilket slutade med att mannen krockade med ett av barnen i tioårsåldern. Han "höjde då rösten" och lyfte "bryskt" barnet över simlinan i bassängen, vilket fick personalen att reagera.

Beslut från kommunal nämnd
Mannen stängdes av från badhuset - ett beslut som senare fastställdes av Kultur- och fritidsnämnden i kommunen.

Motionssimmaren vände sig då till Förvaltningsrätten i Härnösand och begärde så kallad laglighetsprövning av beslutet.

Han pekade på att han inte hade begått något brott men att kommunen trots detta hade "agerat domstol" genom att fatta ett beslut som var "fullständigt godtyckligt, partiskt och skönsmässigt" och dessutom saknade stöd i lag. 

Mannens uppfattning redovisas i förvaltningsrättens dom:

"Genom civilkurage och ansvarstagande säkerställde han att barnet inte kunde utsättas för ytterligare olycka på ett område som enligt offentligt anslag/skylt är avsett för motionssimmare... Hade personalen på simhallen säkerställt att fritidspersonalen fått instruktioner om att säkerställa att inga leksaker eller barn ska vara på motionssimbanan så hade olyckan aldrig skett."

Avtalsrättslig situation
Förvaltningsrätten konstaterar nu att domstol kan upphäva ett kommunalt beslut som till exempel strider mot lag eller annan författning eller om beslutet har fattas av någon som inte har rätt att fatta beslut i frågan.

Sammanfattningsvis kommer förvaltningsrätten fram till att det inte finns någon generell rätt för kommunens invånare att besöka en simhall utan att det i stället rör sig om en "avtalsrättslig situation" där kommunen har rätt att besluta vilka regler som ska gälla för dem som vill besöka simhallen.

Enligt förvaltningsrätten strider det kommunala beslutet varken mot kommunallagen, grundlagen eller Europakonventionen. Mannens överklagande avslås därför.

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt