Skip to content

Inte barnvåldtäkt när 15-årig pojke hade petting med 13-årig flicka - "frivilligt och ömsesidigt"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Pojken var 15 år och flickan skulle just fylla 14 år när de kysstes hemma i pojkens säng. Eftersom pojken förde upp ett finger i flickans underliv åtalades han för våldtäkt mot barn. Hovrätten konstaterar nu att "vad som framkommit talar för att gärningen har varit frivillig och ömsesidig" och att ålderskillnaden är så liten att pojken ska frias helt.

 

Den 15-årige pojken åtalades vid Kristianstads tingsrätt för våldtäkt mot barn. Bakgrunden var en händelse då en en flickan som just skulle fylla 14 år hade kommit hem till 15-åringen och tittat på film i pojkens säng.

Pojken och flckan gick i samma skola och hade "flirtat" via sociala medier innan de träffades. De har samstämmigt berättat att de låg i pojkens säng och kysstes och att pojken till slut förde upp ett finger i flickans underliv.

"Penetrationen kriminell"
Han klädde därefter av henne för att ha samlag. Flickan sade då ifrån - vilket pojken omedelbart respekterade.

Enligt åklagaren var det penetrationen med fingret som var kriminell och att betrakta som våldtäkt mot barn.

Pojken berättade i tingsrätten att allting hade skett med samtycke och ömsesidighet, att flickan själv hade hjälpt till när han klädde av henne och att han hade "haft känslor" för flickan.

Kan ha ångrat sig
Flickan, å sin sida, berättade att hon inte vågade säga ifrån tidigare än hon gjorde men att pojken såg "närmast chockad ut och genast avbröt" de sexuella aktiviteterna när hon väl satte stopp.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Vad som framkommit talar för att gärningen varit frivillig och ömsesidig under tiden den pågick, även om målsäganden kan ha ångrat sig i efterhand. En samlad bedömning av omständigheterna i målet ger därför vid handen att den åtalade gärningen inte inneburit ett övergrepp mot målsäganden." 

Liten ålderskillnad
När det gäller grundregeln om att det är förbjudet att ha sex med en person som inte har fyllt 15 år konstaterade tingsrätten att åldersskillnaden mellan pojken och flickan - drygt ett och ett halvt år - ligger inom ramen för undantagsregeln om "ringa åldersskillnad".

Pojken friades därför från åtalet om barnvåldtäkt.

Åklagaren överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu till fullo instämmer i tingsrättens bedömning och också friar pojken. 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

10 comments

Vem gjorde anmälan?

Domen ter sig som tämligen självklar, varför har detta gått till åtal? Åklagaren måste rimligen inse att det inte fanns några utsikter för en fällande dom.

Ptja, det är inte direkt första gången en åklagare driver ett ärende till åtal utan att tro på en fällande dom. Åklagare visar sig också kunna ha bristfällig objektivet, tillika dåligt omdöme. Borde sätta alla åklagare för tjänstefel, när de driver ärenden i avsaknad av objekvitet.

Hur kom detta till rättsväsendets kännedom från början? var det pojken/flickan som ville ha saken rättsligt prövad eller rent av en upprör mamma?

@Anton, @C Andersson:
MÄ pratat med kamrat och vittne via telefon som sa till MÄ att prata med sin mamma.

Vem gjorde anmälan? Mamman? Har inte mammor varit unga?

Och hur hanterade dessa mammor sin nyvaknade sexualitet och intresse för det motsatta könet?
Händerna på täcket?

@Anton & C Andersson:
Framgår ej av domen.

Högsta domstolen lär vid en prövning komma till ett annat resultat, är min uppfattning.

Skyddsintresset för en underårig flicka måste nämligen väga tyngre, när hon såsom här hävdar att hon inte vågat annat.

Om här istället hade varit fråga om ett fullbordat samlag så hade ju motsvarande resonemang kunnat rättfärdiga agerandet.

Åklagaren får därför rekommenderas att söka prövningstillstånd.

Det är inte första gången som det kassa svenska rättsväsendet envisas med att dalta med kriminella personer som har begått brott oavsett vardagsbrott,sexbrott eller våldsbrott som har minst 10 års fängelse i straffskalan.Felet är att dessa mesiga politiker ända sedan 1970 har fört en politik som går ut med att dalta med kriminella personer och man till och med förespråkat mer vård istället för bestämda stränga straff .Det största systemfelet är att man daltar med unga personer som har gjort sig skyldiga till brott som har långa fängelsestraff på straffskalan och det som retar mej till max är att dessa kriminella ungdomar enbart får på sin höjd samhällstjänst i högst 100 timmar och en klapp på axeln av
socialtanten .Har en 15-åring tafsat på den unga 14-åriga flickans könsorgan med flit oavsett om det är frivillig sex från flickans sida eller att pojken har tvingat flickan att mot sin vilja delta i sexuella aktiviteter så borde 15-årige pojken få samma straff som vuxna minst 2 års fängelse för sexuellt ofredande alternativt våldtäkt,men som det är i detta mesiga Daltar-Sverige så blir det nog inte mer än på sin höjd knappt 50 timmars samhällstjänst och klapp på axeln från socialtanten ,det är så att man blir både mörkrädd och förbannad.Jag kan förstå att hela världen gapskrattar åt Sveriges mesiga rättsapparat ,för hade ett sånt liknande brott skett i Ryssland så hade 15-årige pojken åkt in med raketfart i minst 6 år.Där daltas inte med ungra personer som har gjort sig skyldiga till brott.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.