Skip to content

Inte barnvåldtäkt när 15-årig pojke hade petting med 13-årig flicka - "frivilligt och ömsesidigt"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Pojken var 15 år och flickan skulle just fylla 14 år när de kysstes hemma i pojkens säng. Eftersom pojken förde upp ett finger i flickans underliv åtalades han för våldtäkt mot barn. Hovrätten konstaterar nu att "vad som framkommit talar för att gärningen har varit frivillig och ömsesidig" och att ålderskillnaden är så liten att pojken ska frias helt.

 

Den 15-årige pojken åtalades vid Kristianstads tingsrätt för våldtäkt mot barn. Bakgrunden var en händelse då en en flickan som just skulle fylla 14 år hade kommit hem till 15-åringen och tittat på film i pojkens säng.

Pojken och flckan gick i samma skola och hade "flirtat" via sociala medier innan de träffades. De har samstämmigt berättat att de låg i pojkens säng och kysstes och att pojken till slut förde upp ett finger i flickans underliv.

"Penetrationen kriminell"
Han klädde därefter av henne för att ha samlag. Flickan sade då ifrån - vilket pojken omedelbart respekterade.

Enligt åklagaren var det penetrationen med fingret som var kriminell och att betrakta som våldtäkt mot barn.

Pojken berättade i tingsrätten att allting hade skett med samtycke och ömsesidighet, att flickan själv hade hjälpt till när han klädde av henne och att han hade "haft känslor" för flickan.

Kan ha ångrat sig
Flickan, å sin sida, berättade att hon inte vågade säga ifrån tidigare än hon gjorde men att pojken såg "närmast chockad ut och genast avbröt" de sexuella aktiviteterna när hon väl satte stopp.

Tingsrätten skrev i sina domskäl:

"Vad som framkommit talar för att gärningen varit frivillig och ömsesidig under tiden den pågick, även om målsäganden kan ha ångrat sig i efterhand. En samlad bedömning av omständigheterna i målet ger därför vid handen att den åtalade gärningen inte inneburit ett övergrepp mot målsäganden." 

Liten ålderskillnad
När det gäller grundregeln om att det är förbjudet att ha sex med en person som inte har fyllt 15 år konstaterade tingsrätten att åldersskillnaden mellan pojken och flickan - drygt ett och ett halvt år - ligger inom ramen för undantagsregeln om "ringa åldersskillnad".

Pojken friades därför från åtalet om barnvåldtäkt.

Åklagaren överklagade domen till Hovrätten över Skåne och Blekinge som nu till fullo instämmer i tingsrättens bedömning och också friar pojken. 

  • Alt-texten
    Sarah Nordström

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt