Skip to content

Hyresgäster ska inte bli bostadslösa efter brand - fd justitieråd ser över lagen

Foto: Terje Pedersen/TT

Regeringen ska se över vilket skydd en hyresgäst ska ha om lägenheten totalförstörs vid till exempel brand.  Regeringen har utsett före detta justite-rådet Bertil Bengtsson till särskild utredare.

 

- Hyresgäster ska kunna lita på att lagen tar hänsyn till deras intressen även när deras bostadslägenhet förstörs, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

I dagsläget kan ett hyresavtal upphöra om en lägenhet totalförstörs vid till exempel brand. Detta gör att hyresgäster hamnar i en välduigt utsatt situation och blir beroende av hyresvärden.

Till exempel är handlingsutrymmet för hyresgästen begränsat då dagens lagstiftning inte tar hänsyn till att omständigheterna kan skifta och att olika lösningar kan vara motiverade.

För att stärka "det bostadssociala skyddet"  måste hyresgästens ställning ändras, enligt regeringen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april nästa år.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt