Skip to content

Hovrätten: Straffskalan för pedofilens brott räcker inte till - döms till 14 års fängelse

Mannens sexbrott mot de två flickorna har varit så grova att "straffvärdet för den samlade brottslig-heten överstiger det maximala straff som kan dömas ut". Mannen döms därför av hovrätten till  maxstraffet 14 års fängelse.

 

Den 41-årige mannen åtalades vid Uppsala tingsrätt för en rad sexbrott mot två flickor - grov våldtäkt vid 39 tillfällen, grovt sexuellt övergrepp mot barn, övergrepp i rättssak, sexuellt ofredande och barnpornografibrott.

"Ska skära halsen av din katt"
Vid de grova våldtäkterna ska mannen ha varit våldsam och bland annat hotat en av flickorna med att han skulle strypa hennes syster och skära halsen av hennes katt.

Mannen har erkänt samtliga gärningar. Han har själv hänvisat till vaga och begränsade minnesbilder men samtidigt "gett uttryck för att i alla delar bekräfta målsägandenas uppgifter" som i sig anses vara fullt trovärdiga och tillförlitliga.

Går utöver det mesta
Den ena flickan har kontinuerligt utsatts för övergrepp under två års tid och tingsrätten skrev bland annat:

"Som målet i övrigt är det en skakande bild som framkommer om hur MÄ:s (en av flickornas) tillvaro tett sig under den tid som hon blivit utsatt för övergrepp av X (den tilltalade). Som åklagaren har anfört har X agerande vid den aktuella gärningen, men också i övrigt, präglats av en särskild hänsynslöshet och råhet som går utöver det mesta."

Tingsrätten ansåg att det fanns en stor mängd försvårande omständigheter:

"Tingsrätten framhåller här särskilt det förhållandet att utredningen entydigt visar att X blivit upphetsad av att målsägandena kämpat emot och protesterat samt av att använda våld och hot mot dem i en omfattning som knappast varit nödvändig för att genomföra själva övergreppen." 

Skiljer sig från andra mål
Tingsrätten slog fast att det fanns förutsättningar att gå över maxstraffet för varje enskilt brott - där alltså tio års fängelse för grov barnvåldtäkt är maxstraffet.

Tingsrätten skrev:

"Det nu aktuella fallet skiljer sig enligt tingsrättens bedömning relativt markant från jämförbara mål. Gärningarna har riktat sig mot MÄ i relativt låg ålder. Vidare har allvarligt, och i vissa fall farligt, våld förekommit i olika situationer i direkt syfte att skada, skrämma och kränka målsägandena samt, under övergreppen, för att öka X sexuella njutning."

I förmildrande riktning talade dock mannens medverkan under utredningen, enligt tingsrätten. Han dömdes därför till tolv års fängelse och totalt 1 050 000 kronor i skadestånd till flickorna.

14 års fängelse
Mannen överklagade till Svea hovrätt som nu skärper straffet ytterligare. Hovrätten pekar på att mannen visserligen har medverkat i utredningen vilket i och för sig kan påverka straffet i en mildrande riktning. Hovrätten skriver dock:

"Även med detta synsätt överstiger straffvärdet för den samlade brottsligheten enligt hovrättens bedömning det maximala straff som kan dömas ut i så hög grad att de förmildrande omständigheterna, som endast har bäring på en mindre del av brottsligheten, inte får någon påverkan på fängelsestraffets längd."

Mannen döms därför till maxstraffet 14 års fängelse - någonting som alltså är möjligt vid upprepade brott trots att maxstraffet för grov våldtäkt är tio års fängelse.

 

 

  • Alt-texten
    Julia Majlund

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt