Skip to content

"Hon ljög om våldtäkten" - men fd pojkvän nekas resning av HD med rösterna 3-2

Högsta domstolen. Foto: DJ

Terapeuten påstår att kvinnan har erkänt att hon ljög om den våldtäkt som ledde till att kvinnans före detta pojkvän dömdes. Kvinnan säger att hon aldrig ens har hört talas om terapeuten. Högsta domstolen beslutar nu - med rösterna tre mot två - att inte bevilja resning.  

 

Den idag 32-årige mannen dömdes våren 2016 av Hovrätten för Västra Sverige till två år och tre månaders fängelse för våldtäkt. Han hade tidigare friats av Varbergs tingsrätt.

Enligt åtalet och den fällande domen hade han våren 2014 fysiskt tvingat sin dåvarande flickvän till sex på en efterfest” efter en utekväll i Varberg.

Avtjänar straffet nu
Hovrätten ansåg att kvinnans berättelse "i alla avseenden var trovärdig" och att uppgifterna fick stöd av indirekta vittnesmål och teknisk bevisning. 32-åringens egen förklaring – att kvinnan hade varit sur på honom - avfärdades samtidigt.

Mannen avtjänar just nu sitt fängelsestraff och vände sig till Högsta domstolen och begärde resning. Han hänvisade bland annat till att kvinnan, efter den fällande domen och för en terapeut, ska ha erkänt att hon ljugit om våldtäkten.

Riksåklagaren återupptog förundersökningen och höll nya förhör med både kvinnan och med terapeuten. I förhören säger terapeuten att kvinnan i samtal förklarat att hon haft ångest över att hon ljugit i en rättegång och fått en före detta pojkvän dömd.

Förstod att det var 32-åringen
Terapeuten har via kontakt med en annan person förstått att det är 32-åringen som det har handlat om - vilket fick henne att ta kontakt 32-åringen och hans advokat.

Kvinnan själv nekar dock till detta och hävdar att hon aldrig ens har hört talas om terapeuten tidigare - någonting som motsägs av både terapeuten och av ett annat vittne som säger sig ha träffat kvinnan och terapeuten tillsammans.

RÅ bedömde terapeutens uppgifter som "väldigt osäkra och svävande" och konstaterade att hon placerat samtalet med kvinnan vid en tidpunkt då hon inte ens hade arbetat på den aktuella arbetsplatsen.

Svårt att placera händelserna i tid
Högsta domstolen konstaterar nu att det som nu är nytt i resningsärendet i förhållande till hovrättsprocessen är terapeutens vittnesmål och det vittne som säger sig ha sett terapeuten och kvinnan ihop.

Enligt HD framstår terapeutens berättelse i flera avseenden som konsekvent. Hon har dock haft svårt att placera händelserna tidsmässigt och flera av de omständigheter som hon säger sig ha använt för att bestämma händelserna i tiden har visat sig inte stämma.

Det tillkommande vittnesmålet ger i och för sig visst stöd för terapeutens uppgifter men uppgifterna är enligt HD "knapphändiga och svårbedömbara" och har dessutom lämnats först i ett sent skede av resningsförfarandet – någonting som leder till ett begränsat bevisvärde.

Lågt bevisvärde
Sammantaget anser HD också att de nya uppgifterna som har kommit fram i den återupptagna förundersökningen har ett lågt bevisvärde och sannolikt inte skulle ha lett till en friande dom.

Det finns enligt HD inte heller sådana synnerliga skäl för en ny prövning i skuldfrågan som krävs för en resning utifrån den så kallade tilläggsregeln. Resningsansökan avslås därför av en majoritet av justitieråd bestående av Svante O. Johansson, Sten Andersson och Stefan Johansson. 

Två justitieråd skiljaktiga
Två justitieråd - Gudmund Toijer och Ann-Christine Lindeblad - är dock skiljaktiga och vill bevilja resning enligt just den så kallade tilläggsregeln.

Trots de oklara tidpunkterna framkallar terapeutens vittnesmål tvivel om 32-åringens skuld, anser de skiljaktiga justitieråden som bland annat pekar på att terapeuten känt till uppgifter om omständigheterna kring polisanmälan som inte har gått att utläsa av brottmålsdomarna.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

26 comments

Han borde först ha fått prövningstillstånd hos en journalist via massmedia. Det är ju klart att HD måste ju fortsätta skydda domstolarna och före detta arbetskollegorna, det går ju före allt. Sedan kallar dom det för 3-2 för att det skall låta lite fint eller hårfint. Fast i själva verket var det redan färdigt och uppgjort.

Det gäller att försvara och upprätthålla den sk. orubblighetsprincipen in absurdum, även felaktiga domar skall stå fast till vilket pris som helst.

Dessutom fanns risk för att man hade överskridit årskvoten där endast några få fall beviljas prövningstillstånd och ännu färre fall beviljas resning.

Den dömde nekades resning på grund av ett fotbollsresultat 3-2. Att terapeutens uppgifter tillkommit sent i resningsförfarandet låter som ett rent svepskäl.

Tyvärr, årskvoten för resning i HD var redan förbrukad efter att man beviljat resning för Linna. Så nu kan inte någon fler beviljas resning under resten av 2017.

Orubblighetsprincipen måste upprätthållas in absurdum, om så himlen ramlar ner.

Fattas bara att de mumifierade perukstockarna skulle bevilja resning.

Tyvärr, årskvoten för resning i HD var redan förbrukad efter att man beviljat resning för Linna. Så nu kan inte någon fler beviljas resning under resten av 2017.

Orubblighetsprincipen måste upprätthållas in absurdum, om så himlen ramlar ner.

Fattas bara att de mumifierade perukstockarna skulle bevilja resning.

Tyvärr, årskvoten för resning i HD var redan förbrukad efter att man beviljat resning för Linna. Så nu kan inte någon fler beviljas resning under resten av 2017.

Orubblighetsprincipen måste upprätthållas in absurdum, om så himlen ramlar ner.

Fattas bara att de mumifierade perukstockarna skulle bevilja resning.

Tyvärr, årskvoten för resning i HD var redan förbrukad efter att man beviljat resning för Linna. Så nu kan inte någon fler beviljas resning under resten av 2017.

Orubblighetsprincipen måste upprätthållas in absurdum, om så himlen ramlar ner.

Fattas bara att de mumifierade perukstockarna skulle bevilja resning.

Paul Peder, ja så är det, och jag tror tyvärr att himlen först måste rasa över dom på riktigt innan man får se på en förändring i det här området.

Lägg ner skiten! Vad ska vi med 16 överbetalda justitieråd till som sitter och skriver avslagsbeslut dagarna i ända? Ca 4600 ansökningar kommer in per år och HD avslår alla utom 150 st. Fördummande för alla advokater mm. i vanliga fall intelligenta och kompetenta yrkespersoner som tvingas delta i apspelet genom att skriva ansökningar och överklaganden helt i onödan i den fåfänga förhoppningen att de skall beviljas prövningstillstånd. "Systemet må vara genomruttet, men det är det system vi har" kanske någon invänder. Men man kan ju lika gärna förse alla ärenden med ett nummer och sedan lotta ut det fåtal ärenden som skall prövas. Sedan kan man ju skaffa en namnstämpel för alla justitieråden till övriga ärenden så slipper de ju sitta och skriva sina namn dagarna i ända på avslagsbesluten. De få ärenden som prövas och blir prejudikat, dissas ju ändå ofta av underrätterna som struntar högaktningsfullt i dem.

Paul Peder, 150 av 4600 drygt som du pratar om handlar endast om överklaganden och prövningstillstånd. Vad gäller siffrorna om just resning är det endast 14 av 2591, det vill säga drygt 1 per 200 som beviljats resning. Det enstaka fallen som beviljats är dessutom sådana som massmedia har fått skriva om och blotta i något år först. Så det är betydligt färre än 150 per 4600.

De går ju öppet ut med att de inte ens vill syssla med resning överhuvudtaget, vilket innebär att de som du säger vill skydda domstolarna så mycket det bara går. Det kommer säkert gå ett tag, men till slut kommer de att krocka. Tokstollar brukar krocka till slut!

http://www.dagensjuridik.se/2015/11/stefan-lindskog-resningsarendena-hor...

Är någon förvånad över rättsstatens kollaps?

Han borde ha haft en inspelning av samlaget istället , för då hade det inte spelat någon roll ifall hon ljög eller ej. Då hade inspelningen talat för sig själv.

Ja när Hovrätten valde att döma honom utifrån hennes berättelse så fanns där inget i hennes berättelse som hette "knapphändigt", fast när han kommer med uppgifter som bevisar att han är oskyldig, ja då är det istället helt plötsligt "knapphändigt". De vänder bara kappan efter vinden när de passar dom och så länge det blir ett avslag så är dom nöjda.

På vilket sätt skulle hennes lögner minska i värde på grund av tiden som förflutit? Vad skulle tiden ha med saken att göra? Har hon ljugit så blir väl lögnen i sig inte mindre värd för att klockan och almanackan tickar?

Men finns det inte loggar om vilka kunder en terapeut haft? Betalar de inte skatt för sina inkomster ? Borde inte ett besök gå att verifiera på något sätt och råder inte tystnadsplikt för vad besökare yttrar under samtal. Falsk tillvitelse är ju ett brott vilket väl då måste utredas av polis. Sen har åklagare skyldighet att åtala vid misstankar om brott. Varför gå omväg över resning innan åtal?

Beror på vad det är för sorts terapeut. Terapeut är ingen skyddad titel utan kan betyda lite vad som helst. Det kan ju vara en aromaterapeut, ayurvedisk mystiker eller annan new-age hippie smörja. Då finns sällan någon dokumentation alls. Och knappast några kvitton.

Uppenbart är åtminstone att personen inte har tystnadsplikt och heller inte känner någon lojalitet mot sina "patienter" eller kanske snarare kunder.

Hela upplägget verkar väldigt oseriöst, tycker jag.

Johannes Ek, hon har ju ljugit och lämnat falska uppgifter, och det saknar ju betydelse för vem hon sedan valt att erkänna detta för, det vill säga oavsett om det för en terapeut eller ej. Det handlar om att hon ljugit och inte vilken titel personen har som hon ljugit för. Det är ju som Paul Peder sa att de hade ju redan beviljat 1 för år 2017.

http://www.dagensjuridik.se/2016/02/hd-beviljar-resning-i-valdtaktsmal

I Mangs fall har han erkänt till först en boende vid ett gruppboende, som berättat det för sin terapeut, som då berättat det för polisen. Sägs det.

Därefter till den häktesvakt som plötsligt och utan anledning började spela ping ping med Mangs på häktet.

Mangs nekar till detta.

I fallet med Arbogakvinan är den som mördat och erkänt och som bundits med DNA som sedan hävdar att hon är planläggaren... ja det tog 6 månader innan dessa uppgifter kom men det räcker visst att någon påstår något så kan man fällas för mord till livstids fängelse.

Det blir liksom omvänd bevisbörda.

Kan du inte bevisa att du aldrig sagt vad som påstås är du skyldig.

Nu är visst åklagaren i attentatet på Drottninggatan så kass att media känner sig nödgade att ta på sig åklagarrollen innan ens åtal väckts. Nån annan anledning kan väl knappast finnas. Gör ju alla vittnesuppgifter så viktiga hädanefter.

Sjukt hur domstolsprövningar går till numera.

Men vänja oss ska vi tydligen.

Media styr. Åklagare är onödiga och det är t du som ska bevisa att du är oskyldig.

Inga utlänningar skjuts heller i Malmö efter gripandet av Mangs. Det är ju bra förstås.

Jo just det. Det fanns fler bevis mot Mangs.
Bl.a en 7 år gammal nyckelknippa som Mangs som sparat efter att ha lämnat dörren olåst till första offrets lägenhet.

Det brottsoffer som polisen (utan vidare förklaring varför de är på just detta uppdrag - hyresvärden hade normalare eller en vanlig låssmed )är med och "hittar" offret, blodig i hela huvudet, under en hög med kläder och som det tar kriminalteknikerna hela 3 dagar att komma på att BO inte dött en naturlig död. Utan skjutits genom bröstet!

Så bra att Mangs låste upp och lämnade ytterdörren olåst men samtidigt täckte över liket och sparade nyckelknippan i 7 år. Fall i fall liksom.

Hanif Bali kallade domarna för jävla syltryggar, här är man beredd att hålla med.
Som vanligt uppgjort, HD fortsätter skydda sina underinstanser och kollegor.

Högsta domstolen har förlorat all trovärdighet genom upprepade uppenbara felaktiga beslut där de blundar för att deras absolut överordnade uppgift är att uppnå materiellt riktiga avgöranden. Enligt min bedömning lever vi inte längre upp till grundläggande krav på en rättsstat.

Rättsväsendets behöver skyddas mot populism enligt flera uttalanden på senare tid från bland annat några justitieråd. Tror nog det är ungefär så HD ser på kritiken bland de som kommenterar.

Populism, dvs att vädja till sunt förnuft är inget HD behöver skyddas från. HD har vid ett stort antal tillfällen rättat till domar avkunnande av försöksverkstäderna - hovrätterna - eller som det vid ett tillfälle slank ur en rådman - bingolokalerna. HD:s domar har då visat på sunt förnuft. Behövs mer sådant.

Fd Advokat, det sunda förnuftet dyker bara upp när en journalist reklamerat ut domen under en viss tidsperiod via massmedia. Det är då de rättar till, annars gömmer de undan alla de andra fall som också uppfyller kraven för resning men som ej synts via massmedia. Det är därför du har 16 fall av 200 som beviljas i Norge (som är hälften så stort som Sverige) gentemot 1 per 200 i Sverige. I Norge beviljar de helt enkelt de som helt enkelt skall beviljas utan konstigheter. I Sverige finns det så pass många högmodiga människor med näsan i vädret som inte vill erkänna sina grova fel och dessutom vill beskyddas av sina kollegor. Riktiga tokstollar! De oskyldiga får kanske till slut öppna upp ett eget forum och sprida den vägen.

http://verbalt.se/norge--ett-f-red-me.htm

Vi kan väl bara be till högre makter att vi får ett fristående resningsinstitut
så kan HD:s ”syltryggar” sitta där och vackert pröva de mål som läggs på bordet, vare sig de vill eller ej.

Låter som en underlig terapeut, som både är beredd att hugga en klient i ryggen och som av en ren slump också känner 32-åringen. Tycks mig som det finns skäl att granska den personens uppgifter med stor skepticism.

Med det sagt är det beklagligt att det är så svårt att få resning. Det är så mycket i domstolen som bygger helt och hållet på den enskilde juristens uppfattning. Ena dagen fällande dom på vaga domskäl, nästa dag friande med samma skäl. Man får känslan att det lika gärna kan bero på vädret eller vad domaren fick till frukost. Men ändå ska en fällande dom betraktas som absolut sanning som inte får ifrågasättas även om nya fakta framkommer. Det är absurt.
Bristen på uppföljning gör också att det blir omöjligt att kvalitets-kontrollera domstolens beslut. Vi vet att tingsrätten är värdelös och oftast har fel, det har hovrätten visat. Men hur är det med hovrätten då? Den granskas så oerhört sällan att det inte går att säga något alls.

Som andra tidigare har sagt så borde han ha vänt sig till massmedia istället. Historien visar att enda sätter att få resning är att ha en bra journalist med sig.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.