Skip to content

"Hon ljög om våldtäkten" - men fd pojkvän nekas resning av HD med rösterna 3-2

Högsta domstolen. Foto: DJ

Terapeuten påstår att kvinnan har erkänt att hon ljög om den våldtäkt som ledde till att kvinnans före detta pojkvän dömdes. Kvinnan säger att hon aldrig ens har hört talas om terapeuten. Högsta domstolen beslutar nu - med rösterna tre mot två - att inte bevilja resning.  

 

Den idag 32-årige mannen dömdes våren 2016 av Hovrätten för Västra Sverige till två år och tre månaders fängelse för våldtäkt. Han hade tidigare friats av Varbergs tingsrätt.

Enligt åtalet och den fällande domen hade han våren 2014 fysiskt tvingat sin dåvarande flickvän till sex på en efterfest” efter en utekväll i Varberg.

Avtjänar straffet nu
Hovrätten ansåg att kvinnans berättelse "i alla avseenden var trovärdig" och att uppgifterna fick stöd av indirekta vittnesmål och teknisk bevisning. 32-åringens egen förklaring – att kvinnan hade varit sur på honom - avfärdades samtidigt.

Mannen avtjänar just nu sitt fängelsestraff och vände sig till Högsta domstolen och begärde resning. Han hänvisade bland annat till att kvinnan, efter den fällande domen och för en terapeut, ska ha erkänt att hon ljugit om våldtäkten.

Riksåklagaren återupptog förundersökningen och höll nya förhör med både kvinnan och med terapeuten. I förhören säger terapeuten att kvinnan i samtal förklarat att hon haft ångest över att hon ljugit i en rättegång och fått en före detta pojkvän dömd.

Förstod att det var 32-åringen
Terapeuten har via kontakt med en annan person förstått att det är 32-åringen som det har handlat om - vilket fick henne att ta kontakt 32-åringen och hans advokat.

Kvinnan själv nekar dock till detta och hävdar att hon aldrig ens har hört talas om terapeuten tidigare - någonting som motsägs av både terapeuten och av ett annat vittne som säger sig ha träffat kvinnan och terapeuten tillsammans.

RÅ bedömde terapeutens uppgifter som "väldigt osäkra och svävande" och konstaterade att hon placerat samtalet med kvinnan vid en tidpunkt då hon inte ens hade arbetat på den aktuella arbetsplatsen.

Svårt att placera händelserna i tid
Högsta domstolen konstaterar nu att det som nu är nytt i resningsärendet i förhållande till hovrättsprocessen är terapeutens vittnesmål och det vittne som säger sig ha sett terapeuten och kvinnan ihop.

Enligt HD framstår terapeutens berättelse i flera avseenden som konsekvent. Hon har dock haft svårt att placera händelserna tidsmässigt och flera av de omständigheter som hon säger sig ha använt för att bestämma händelserna i tiden har visat sig inte stämma.

Det tillkommande vittnesmålet ger i och för sig visst stöd för terapeutens uppgifter men uppgifterna är enligt HD "knapphändiga och svårbedömbara" och har dessutom lämnats först i ett sent skede av resningsförfarandet – någonting som leder till ett begränsat bevisvärde.

Lågt bevisvärde
Sammantaget anser HD också att de nya uppgifterna som har kommit fram i den återupptagna förundersökningen har ett lågt bevisvärde och sannolikt inte skulle ha lett till en friande dom.

Det finns enligt HD inte heller sådana synnerliga skäl för en ny prövning i skuldfrågan som krävs för en resning utifrån den så kallade tilläggsregeln. Resningsansökan avslås därför av en majoritet av justitieråd bestående av Svante O. Johansson, Sten Andersson och Stefan Johansson. 

Två justitieråd skiljaktiga
Två justitieråd - Gudmund Toijer och Ann-Christine Lindeblad - är dock skiljaktiga och vill bevilja resning enligt just den så kallade tilläggsregeln.

Trots de oklara tidpunkterna framkallar terapeutens vittnesmål tvivel om 32-åringens skuld, anser de skiljaktiga justitieråden som bland annat pekar på att terapeuten känt till uppgifter om omständigheterna kring polisanmälan som inte har gått att utläsa av brottmålsdomarna.

 

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt