Skip to content

Högre lön viktigast för att få poliser att stanna - "tvingas till övertid för att ekonomin ska gå ihop"

Lena Nitz är Polisförbundets ordförande.

Sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta i yrket. Det visar en undersökning från opinionsföretaget Novus. 

 

- Undersökningen sätter ju siffror på det som vi länge har hört från medlemmarna. De tycker inte att de får tillräckligt betalt för det viktiga jobb de utför och de risker de utsätts för, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet, till polistidningen.

Med anledning av den flykt som skett från polisyrket de senaste två åren har opinionsföretaget Novus ställt frågor till medlemmarna i Polisförbundet om deras motivation att stanna i yrket.

2 100 svarande 
Av de drygt 2 100 svarande poliserna anser sex av tio att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att stanna inom yrket. 

När de svarande fick ange de fyra viktigaste punkterna för att stanna svarade nio av tio högre lön först. 

- Ska polisen kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag måste vi hålla kvar de poliser vi har och locka tillbaka poliser som slutat. Då måste lönerna upp, säger lena Nitz. 

Tvingade till övertid
Drygt trettio procent av poliserna i undersökningen har uppgett att de känner sig tvingade att arbeta övertid för att få sin ekonomi att gå ihop.

Bland poliser som enbart jobbar inom ingripandeverksamheten svarar hälften att de känner sig tvingade att arbeta övertid av ekonomiska skäl.

- Det är upprörande att så många poliser känner att de inte kan leva på sin grundlön, säger Lena Nitz.

En stor del av dem som uttrycker att de har svårt att leva på sin lön har en grundlön på 27 000 kronor eller mindre. 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt