Skip to content

HD: Djupdykning i e-postlogg bevisar att hovrätten slarvade bort överklagande

Foto: Lars Pehrson/TT

Hovrätten slarvade bort mannens överklagande - och gallrade det också från hovrättens e-postsystem. En djupdykning i Domstolsverkets e-postloggar bevisar dock att han verkligen överklagade i tid. Det konstaterar Högsta domstolen.  

 

Hovrätten för Västra Sverige beslutade i maj i år att inte meddela prövningstillstånd i ett tvistemål. Hovrättens beslut fick överklagas senast den 21 juni.

Den 17 juli registrerade hovrätten att det kom in, vad man uppfattade som, ett överklagande från en man - en av parterna i tvistemålet. Hovrätten avvisade dock detta med hänvisning till att det hade kommit in för sent.

Trodde komplettering var överklagande
Mannen överklagade hovrättens avvisningsbeslut till Högsta domstolen där han pekade på att han redan den 19 juni - alltså två dagar före slutdatum - hade överklagat beslutet via mail och att han då begärde anstånd med att få komplettera sitt överklagande fram till den 30 juli.

"Då jag inte hörde något förutsatte jag att min anståndsbegäran hade bifallits och kom sedan in med min komplettering i god tid före den 30 juli 2017", skrev mannen till Högsta domstolen och pekade på att det i själva verket var denna komplettering som hovrätten hade uppfattat som ett för sent inkommet överklagande.

Mannen åberopade en utskrift av sitt överklagande från den 19 juni och en utskrift från den automatiska kvittens som han hade fått från hovrätten om att hans e-post var mottagen.

E-postlogg hos Domstolsverket
Av yttrande från hovrätten framgår att det varken i pappersakten eller i dagboken i det elektroniska målhanteringssystemet finns något överklagande som har kommit in i tid.

Att mannens verkligen har skickat ett e-postmeddelande till hovrätten den 19 juni bekräftas dock av Domstolsverkets e-postlogg. Det enda som kan utläsas är dock att det i ämnesraden står "överklagande".

River upp avvisningen
E-postmeddelandet är gallrat hos hovrättens registratorskontor och enligt Domstolsverket går det inte att få fram innehållet i meddelandet.

HD skriver:

"Av utredningen i målet framgår att A (mannen) skickade in ett överklagande av hovrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd per e-post den 19 juni 2017, dvs. i rätt tid. Det framgår också att hovrätten mottog hans e-postmeddelande."

Hovrättens beslut om avvisning undanröjs därför och överklagandet ska tas upp till tillståndsprövning. 

  • Alt-texten
    Johanna Haddäng

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt