Skip to content

Gåva i själva verket testamente - fastighet skänktes bort vid "relativt hög ålder"

Mannen var 78 år gammal när han skrev över fastigheten på sin hustru som enskild egendom. Hans barn från ett tidigare äktenskap stämde hustrun när mannen hade dött och hävdade att gåvan var ett sätt att beröva dem deras arv. Tingsrätten går nu på särkullbarnens linje.

 

Mannen avled i september 2015 och efterlämnade hustrun, ett gemensamt barn och tre särkullbarn.

Enligt ett gåvobrev som undertecknades år 2007 hade mannen överlåtit sin "halva" av en fastighet i Göteborg till hustrun – som i och med det blev ensam ägare till fastigheten. Samma dag hade ett äktenskapsförord som gjorde fastigheten till hustruns enskilda egendom upprättats.

Ville ha laglotten
De tre särkullbarnen stämde sin nu döda pappas hustru vid Göteborgs tingsrätt och begärde att den del av gåvan som utgjorde deras laglott skulle återbäras till dödsboet.

Särkullbarnen ansåg att mannens avsikt med gåvan hade varit att utesluta dem från att kunna ärva honom, vilket skulle strida mot lagen. Gåvan skulle därför enligt särkullbarnen jämställas med ett testamente.

Tingsrätten går nu på särkullbarnens linje.

Tingsrätten konstaterar att den nu avlidne mannen "vid tidpunkten för gåvan var 78 år gammal, en relativt hög ålder med beaktande av förväntad livslängd i Sverige" och att han - även efter det att gåvan hade lämnats - fortfarande tillsammans med hustrun var solidariskt ansvarig för lånen på fastigheten.

Ingen uppoffring
Gåvan hade enligt tingsrättens mening inte inneburit någon uppoffring för mannen eftersom han även fortsättningsvis kunde räkna med att behålla "nyttan av egendomen".

Sammantaget anser tingsrätten att gåvan till syftet har varit att likställa med testamente och att skäl för jämkning föreligger.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt