Skip to content

Flykting får inte gifta sig i Sverige - dokument från "kollapsat" Syrien kan inte styrka identitet

Foto: Janerik Henriksson/TT

Efter "den administrativa förvaltningens kollaps" i Syrien kan man inte lita på ID-handlingar därifrån. Samma sak gäller så kallade resedokument som andra länder har utfärdat för en flykting. Det slår kammarrätten fast och går därmed på Skatte-verkets linje om att den syriska kvinnan inte har styrkt sin identitet och därför inte får gifta sig i Sverige.

 

Skatteverket beslutade sommaren 2016 att avslå den ansökan om hindersprövning som kvinnan och en man gjorde inför att de planerade att gifta sig i Sverige.

Skatteverket ansåg att kvinnans identitet inte var styrkt. Hon hade i och för sig uppvisat en resehandling utfärdad i Schweiz, ett schweiziskt "uppehållstillståndskort", bosättningsintyg från Schweiz, ett schweiziskt beslut om asyl och dessutom handlingar från sitt hemland Syrien.

Kollapsad administration
Skatteverket pekade dock på att man inte kunde acceptera handlingar från Syrien när det gällde att styrka sin identitet:

"Äkta handlingar som utfärdats under falska namn eller med förändrad information har blivit vanligare. Det finns även en ökning av falska handlingar. Stora delar av den administrativa förvaltningen har kollapsat. Det innebär att handlingar från Syrien har lågt bevisvärde och inte kan godtas av Skatteverket."

Fri bevisprövning
Paret överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Falun som underkände Skatteverkets resonemang och hänvisade till principen som så kallad fri bevisprövning.

Förvaltningsrätten skrev:

"Även om sökanden inte kan visa handlingar som är tillräckliga för att uppfylla beviskravet, kan identiteten till följd av principen om fri bevisprövning anses vara styrkt i vissa fall. Det krävs då att det i ärendet, utöver de åberopade handlingarna,föreligger ytterligare omständigheter som ger ett starkt och otvetydigt stöd för den av sökanden uppgivna identiteten."

"En eller flera var för sig otillräckliga handlingar kan sammantagna med övriga omständigheter således anses utgöra tillräcklig bevisning."

Kan inte vägra resedokument
Förvaltningsrätten upphävde därför Skatteverkets beslut och gick på kvinnans linje.

Skatteverket överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu gör en helt annan bedömning.

Kammarrätten understryker att det inte finns någon möjlighet för ett land - i det här fallet Schweiz - att vägra att utfärda resedokument till en person som har erkänts som flykting.

Får inte gifta sig
Kvinnans resedokument saknar bland annat uppgift om nationalitet vilket enligt kammarrätten tyder på att schweiziska myndigheter har varit osäkra på den punkten.  

Kammarrätten anser inte att de handlingar som kvinnan har presenterat "ger ett starkt och otvetydigt stöd" för den identitet som hon uppgett. Kammarrätten går därför på Skatteverkets linje. Paret får inte gifta sig i Sverige.

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt