Skip to content

Fler kvinnliga delägare och stopp för sexuella trakasserier - "det måste hända något i branschen"

Anna Ulfsdotter Forssell och Louise Meijer. Foto: Delphi, Moll & Grosskopf, Christine Olsson/TT

Det behöver hända någonting rejält på jämställd-hetsfronten i advokatbranschen - på alla plan. Juristuppropet i Svenska Dagbladet har visat att branschen har ett gediget arbete framför sig när det gäller respekten för kvinnor. Det konstaterar Louise Meijer och Anna Ulfsdotter Forssell som vill se fler kvinnliga delägare men också alternativa karriärvägar och en mänskligare arbetsmiljö. 

 

- Det behöver hända något på jämställdhetsfronten i advokatbranschen. I flera år har byråerna uppmärksammat att kvinnor inte når toppen men alldeles för lite händer. Det räcker inte att prata om problemen, det krävs lösningar.

Det säger juristen Louise Meijer som står bakom Justitiapriset.

Hon pekar också på vittnesmålen från kvinnor om sexuella trakasserier i juristbranschen där en artikel undertecknad av över 4 000 kvinnor har publicerats i Svenska Dagbladet under hashtaggen #medvilkenrätt.

- Medvilkenrätt har gett en enad röst åt så många historier som inte borde hänt. Nu är det viktigt att arbetsplatser runt om i Sverige tar tag i problemen, tar detta på allvar och faktiskt motverkar att sådant här inträffar, säger hon.

För Justitiaprisets del kommer enkäten nästa år att innehålla fler frågor kring hur advokatbyråerna arbetar med sexuella övergrepp och trakasserier.

"Vi har reagerat starkt"
Justitiapriset delades ut första gången i våras till advokatbyrån Delphi för deras jämställdhetsarbete. Anna Ulfsdotter Forssell, delägare på Delphi, håller med om att problemen behöver lösas.

- Vi har reagerat starkt på berättelserna från alla kvinnliga jurister som vittnat om kränkningar och trakasserier på sina arbetsplatser. Vi inser att branschen har ett gediget arbete framför sig för att snarast komma till rätta med dessa allvarliga problem, säger hon.

Hon pekar på att det är nolltolerans som gäller och berättar att Delphi ställer sig bakom Juristuppropet och #metoo-debatten.

- Vi välkomnar och uppmuntrar en diskussion och öppenhet hos oss men inser samtidigt att det inte alltid är lätt för enskilda att berätta om vad de varit med om med tanke på den traditionella strukturen som finns på många advokatbyråer.

"Vi tappar talanger"
Anna Ulfsdotter Forssell arbetar sedan flera år med jämställdhetsfrågor på byrån och hon menar att det är en fråga om både kompetensförsörjning och lönsamhet.

- Att systematiskt tappa en stor del av talangpoolen riskerar att göra det svårare att kunna leverera kvalitativ juridisk rådgivning till våra klienter, säger hon.

Hon pekar på att många kvinnor tyvärr lämnar advokatbyråerna innan det är aktuellt med partnerskap och att det är en viktig fråga för byråerna att arbeta med för att se till att fler kvinnor väljer att stanna kvar och satsa på partnerskap och inte lämna till förmån för andra yrken.

"Bör spegla samhället"
På Delphi arbetar man för att få en mer jämn könsfördelning även bland seniora jurister och delägare men man vill också kunna erbjuda en mer flexibel arbetssituation.

- Det är viktigt att vi har en öppen diskussion och att vi vågar ifrågasätta våra egna antaganden. Vår organisation i stort, och inte minst delägargruppen, bör spegla det samhälle vi verkar i. Med en mer likriktad delägargrupp får vi mindre bredd i beslutsunderlaget då affärsmässigt viktiga beslut fattas, säger Anna Ulfsdotter Forssell.

- En mer flexibel arbetssituation är också en viktig nyckel. Alternativa karriärvägar och individanpassade lösningar kommer att bli viktigare att erbjuda för att kunna behålla och attrahera talang.

Sätta press på branschen
Louise Meijer vill sätta press på branschen och vara en ögonöppnare med hjälp av Justitiapriset.

- Jag tror att vi tillsammans med männen kan hjälpas åt att inte hamna i gamla hjulspår och könsstereotypa roller. Det låter klyschigt: ingen kan göra allt, men alla kan göra något, säger hon.

Hon menar också att kvinnor kan bli bättre på att fokusera på att göra helheten bra, snarare än att detaljerna är perfekta.  

 - Vi ska hålla ett helt yrkesliv och dessutom ta oss till toppen. Då måste karriären vara ett maratonlopp och inte ett sprintlopp.

Hon är positiv till kvinnliga nätverk men pekar på att nätverk inte kan ersätta den dagliga kontakten och samarbetet med andra kvinnor.

- Det är i det dagliga arbetet som kvinnor måste hjälpa, lyfta och heja på varandra. Kvinnliga nätverk kan vara verktyg för det, men det får inte stanna vid nätverksträffarna.

Hitta ditt område
Anna Ulfsdotter Forssells råd till andra kvinnor är att hitta ett område som man brinner för och att se till att jobba i en organisation vars kultur och värderingar passar en själv.

- Är du engagerad är det lättare att bli riktigt duktig inom ett område och kom ihåg vikten av att bygga ditt eget nätverk, avslutar hon.

 

För att höra mer av Anna Ulfsdotter Forssell och Louise Meijer är kvinnliga jurister välkomna till Legally Lady's inspirationskväll den 21 november där vi kommer att prata om jämställdhet och om #medvilkenrätt. Anmälan här >>

 

 


 


 


  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt