Skip to content

Fel brottsrubricering och fel tidpunkter - Tullverket bröt mot lagen gång på gång

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden riktar skarp kritik mot att Tullverket, vid upprepade tillfällen, har brutit mot lagen när det gäller inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation. 

 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat Tullverkets agerande där man har beslutat att inhämtat uppgifter om elektronisk kommunikation. 

Motiverat beslutet med fel gärningsbeskrivning
I ett av fallen har Tullverket angett att den brottsliga verksamhet som lagts till grund för beslutet skulle innefatta "grov narkotikasmuggling".

I beslutet har dock antecknats att syftet med inhämtningen var att fastställa bland annat ”vilka kontakter den misstänkte hade under en period då en vapensmuggling ska ha förekommit”.

I sitt svar på nämndens kritik hävdar Tullverket att "syftet med inhämtningen av misstag kommit att anges felaktigt".

Angett felaktiga tidsangivelser 
I ett annat ärende har nämnden uppmärksammat att Tullverket angett felaktiga tidsangivelser för beslut om inhämtande av uppgifter.

Ännu en gång är orsaken enligt Tullverket ett misstag som rättats till så fort man blivit varse om misstaget. 

Kryssat i ruta av misstag
I det tredje ärendet påpekas att Tullverket har beslutat om inhämtning av uppgifter om meddelanden för tiden efter beslutet om den hemliga tvångsåtgärden tagit, vilket inte är tillåtet enligt inhämtningslagen.

I sitt svar till nämnden anger Tullverket att "syftet med inhämtningen inte var att få ut uppgifter om meddelanden och att denna ruta i beslutsblanketten kryssats i av misstag samt att beslutet aldrig har verkställts". 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har inte valt att göra någon anmälan till åklagare i något av fallen men påminner Tullvekerket om vikten av noggrannhet vid denna typ av beslut.

 

 

 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt