Skip to content

Få myndigheter följer nationell upphandlingsstrategi - "alla borde göra detta"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Trots att myndigheternas interna styrdokument hanterar frågor om upphandling och inköp är det endast ett fåtal som anpassat sina sytrdokument till den nationella upphandlingsstrategin. Nu uppmanar Upphandlingsmyndigheten general-direktörer och ledning att inkludera "strategiska mål" i sina styredokument.

 

Upphandlingsmyndigheten har undersökt hur statliga myndigheter följer den nationella upphandlingsstrategin då strategin anger att alla myndigheter bör inkludera inköpsmål i interna riktlinjer, policy- och styrdokument.

Av Upphandlingsmyndighetens undersökning framgår att 81 procent av de statliga myndigheterna har styrdokument som hanterar upphandlings- och inköpsfrågor.

Brister
Dock finns det brister i styrdokumenten då endast ett fåtal har ett tydligt strategiskt anslag.

- Vi analyserade ett antal myndigheters styrdokument för inköpsfrågor för att närmare undersöka kvaliteten på dem, säger Anna Lipkin vid Upphandlingsmyndighetens strategienhet.

- Vi konstaterade att det endast var några få myndigheter som hade initierat ett strukturerat arbete på styrdokumentsnivå kopplat till de sju inriktningsmålen i den nationella upphandlingsstrategin. 

För att en myndighet ska kunna genomföra ett strategiskt inköpsarbete behövs en gedigen faktainsamling. Dessutom behövs en analys av organisationens inköpsmönster genomföras, ibland kallad spendanalys.

- Ett fåtal statliga myndigheter har genomfört fullständiga analyser men detta arbete skulle behöva göras av alla statliga myndigheter, säger Anna Lipkin.

Behövs tydligare styrning
Upphandlingsmyndighetens rapport visar också att det behövs tydligare styrning av inköpsfrågorna ute hos myndigheterna om inköp ska få den strategiska betydelse som regeringen efterfrågar.

Nu uppmanar Upphandlingsmyndigheten generaldirektörer och andra i ledande befattning inom offentlig verksamhet att sätta inköp på ledningens agenda, våga välja fokus och fatta medvetna, strategiska beslut.

 

 

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt