Skip to content

F-skatten ska ses över efter 24 år - ska kunna återkallas vid skattefusk

Lars-Erik Lövdén. Foto: Noella Johansson/TT

F-skattesedeln ska kunna dras in vid missbruk. Den möjligheten vill regeringen utreda för att kunna motverka skattefusk.

 

I kölvattnet av Paradisläckan har regeringen aviserat att man bland annat vill se över möjligheten att dra in F-skattesedeln för företagare som missbrukar den.

Utredningen ska ledas av juristen och den före detta socialdemokratiska ministern Lars-Erik Lövdén. Ett delbetänkande ska redovisas i början av nästa sommar.

Inte setts över på 24 år
F-skattesystemet infördes 1993 men har aldrig setts över ur perspektivet skattefusk och skatteflykt. Regeringen kallar översynen för "angelägen".

Utöver att analysera om F-skattesystemet kan missbrukas för skatteflykt ska utredaren också titta på att kunna vägra eller återkalla ett godkännande för F-skatt vid kriminalitet.

Idag är det möjligt enbart vid näringsförbud.

"Falska egenföretagare"
Utredaren ska också granska om systemet idag missbrukas för att kringgå skyddsregler för arbetstagare på arbetsmarknaden genom att man anlitar arbetskraft som "falska egenföretagare".

 

 

  • Anna Wetterqvist

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt