Skip to content

Ensamkommande kan ha rätt till skadestånd från staten - fick fel information om åldersbedömningar

Foto: TR och Marcus Eriksson/TT

Migrationsverket gav felaktig information om hur åldersbedömningarna av ensamkommade flyk-tingbarn skulle gå till. Enligt verket kan de asyl-sökande som genomgick de medicinska under-sökningarna nu ha rätt till skadestånd - men bedömningarna kommer inte att ändras.

 

- Det var helt fel information som vi gav samtycke till. Det är fruktansvärt gjort av ett statligt verk, säger Catarina Dahlman, god man, till SVT Nyheter.

I våras deltog Catarina Dahlman vid två av Migrationsverkets informationsträffar i Malmö.

Migrationsverket informerade då om att den asylsökande skulle bedömas vara under 18 om någon av de fyra läkare som deltar vid bedömningen inte har samma uppfattning som sina kolleger - det vill säga att man skulle ta "det säkra före det osäkra" i tveksamma fall. 

"Jag var helt såld"
Catarina Dahlmans godman-kollegan,
Heléne Sidoli, var också med och tog del av samma information. 

- Jag var helt såld, detta verkar jättebra, sa jag till mina ungdomar. Så jag övertygade dem om att säga ja.

Men Rättsmedicinalverket som organiserar åldersbedömningarna utför inte bedömningarna enligt den information som gavs hos Migrationsverket.

Om mätningen av tänderna visar en sak, och knälederna en annan blir ungdomen ändå bedömd att vara över 18 år.

Kan bli skadestånd
Tjänstemännen som hållit i informationen svarade
Heléne Sidoli via mejl att han beklagar att det blev fel i informationen.

Migrationsverkets stabsjurist, Heléne Hedebris, skriver i en kommentar till SVT Nyheter att det kan bli aktuellt med skadestånd men att bedömningarna inte kommer att ändras.

”Felaktig information av denna typ kan medföra skadeståndsskyldighet för Migrationsverket enligt 3 kap 2 § skadeståndslagen men inte ändrade beslut enligt utlänningslagen.” 

 


  • Jaqueline Balcer Bednarska

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

16 comments

Jag förutsätter att "flyktingarna" måste bevisa att felaktig åldersbedömning gjorts för att skadestånd ens ska kunna aktualiseras?

Om "flyktingarna" torskat med att visa att de är under 18 år i asylärende så lär de väl inte heller ha framgång med en skadeståndstalan.

Nä, de ska bara bevisa att de fått felaktig information rörande kraven på ett enhetligt utfall av undersökningarna.

Var finns skadan?

Kan redan etablerad medborgare i samhället få skadestånd för att denne inte lyckats lura staten? Självklart inte.

Helt absurt om "flyktingar" dock ska få skadestånd av staten för att de inte lyckats att lura staten om deras ålder.

Det borde vara kännbara straff för att uppsåtligen åberopa felaktiga omständigheter i migrations- och flyktingärenden med tanke på potentiella samhällskostnader. Det är ju rätt stora summor som staten betalar för barn som kanske inte är barn.

Håller med till fullo, men när det gäller flyktingindustrin så upphör man aldrig att förvånas: där är det dagsnotering på alla galenskaperna med mångmiljardrullningen utan limit och utan motstycke som huvudingrediens. Ett tag så var det dagens tokigaste, veckans tokigaste och årets tokigaste men nu har man tappat räkningen för länge sedan, på samma sätt som staten för länge sedan tappat greppet över de skenade kostnaderna för vansinnesexperimentet. Det vore i alla fall djupt stötande för det allmänna rättsmedvetandet om folk ens skulle försöka suga ut skadestånd på den här grunden. Miljardrullningen för åldersbestämningarna har tillkommit sent omsider för att systemet missbrukats å det grövsta, vilket skett under hurrarop från flyktingindustrin, dvs. personer som lever på och har sin bärgning från industrin samt politiker och mindre nogräknade personer som leker världssamveten på andras bekostnad, så länge det inte kostar dem själva en krona.

Det hann bara gå en dag tills det kom upp en sak som kvalar in till "årets tokigaste" när det gäller invandringsindustrins galenskaper. Nu har Regeringen beslutat sig för att skvätta iväg ytterligare 100 miljoner per år av skattebetalarnas pengar bara sådär, bara för att man kan, på en ny myndighet, "Integrationsmyndigheten". Lägg ner hela invandringsindustrin, säger jag, och låt istället verkliga flyktingar söka sk. asyl genom FN-systemet, direkt hos FN i New York eller hos flyktingkommisariatet i Geneve. De som verkligen uppfyller kraven på flyktingstatus strikt enligt genevekonventione ska sedan placeras sedan ut i något av medlemsstaternas länder förutsatt att mottagarlandet godtar det.

Håller med till fullo, men när det gäller flyktingindustrin så upphör man aldrig att förvånas: där är det dagsnotering på alla galenskaperna med mångmiljardrullningen utan limit och utan motstycke som huvudingrediens. Ett tag så var det dagens tokigaste, veckans tokigaste och årets tokigaste men nu har man tappat räkningen för länge sedan, på samma sätt som staten för länge sedan tappat greppet över de skenade kostnaderna för vansinnesexperimentet. Det vore i alla fall djupt stötande för det allmänna rättsmedvetandet om folk ens skulle försöka suga ut skadestånd på den här grunden. Miljardrullningen för åldersbestämningarna har tillkommit sent omsider för att systemet missbrukats å det grövsta, vilket skett under hurrarop från flyktingindustrin, dvs. personer som lever på och har sin bärgning från industrin samt politiker och mindre nogräknade personer som leker världssamveten på andras bekostnad, så länge det inte kostar dem själva en krona. Och rättshaverister. Det asylindustrin har gemensamt är att man bara respekterar domstolsbeslut som innebär att någon som ansökt om bosättning här får stanna här.

Nej, det kan nog knappast bli aktuellt med något skadestånd för vari skulle ersättningsgill skada bestå? Det betalas inte ut ideell ersättning för felaktig information utan bara ersättning för styrkt ekonomisk skada. Och jag utgår ifrån att de asylsökande inte haft några egna kostnader för att låta sig undersökas.

Det sagda gäller oavsett om man ser den felaktiga informationen som ett led i myndighetsutövning (varvid 3 kap. 2 § Skadeståndslagen gäller) eller som sådan information som kan leda till skadestånd enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagen.

Men det går säkert alltid att hitta något slags kränkning enligt Europakonventionen...

Om du ges felaktig information när grunderna för dina mänskliga rättigheter ska prövas är det inte allvarligt?

Sen när blev två skilda bedömningar med automatik det, att tolka som något som därför ska begränsa den enskildes mest grundläggande rättigheter ?

Sitter du och gör dig lustig över att två medicinska bedömningar visar på olika resultat om samma prövning? Och att detta då ska tolkas till den enskildes nackdel enbart? Men denna upplysning lämnas inte i förväg. Den används bara efteråt.

Att man säkert kan hitta något som bekräftar att man blivit kränkt?

Det är sannerligen kränkande att behandla människor så. Ta svar som visar på olik bedömning och tolka det i egen favör på deras bekostnad enbart. Bättre förutsättningar är man inte intresserad av att ge människor i nöd/på flykt.

Ett plus och ett minus visar inte på plus hur mycket man än vill. Det visar inte på någonting.

Ska människor fråntas sina rättigheter med ingenting som skäl.

Hur kommer ni undan med sånt här?

Gå rakt emot vanlig vedertagen fakta.

Det finns ingen fastställd åldersbedömning är vad som bevisats.

Så avvisning på grund av åldersskäl är helt uteslutet.

Man kan inte säga att människor avvisas pga deras ålder när man menar att de avvisas pga hur andra tolkar att ingen faställd ålder ska bedömas. Det har inte med personens ålder att göra. Det har med tolkningar av bedömningar att göra enbart.

Således avvisas människor inte pga ålder utan av tolkningar av skilda bedömningar. En gigantisk skillnad när det gäller rättsäkerhet.

Jag förstår över huvud taget inte vad du vill säga med detta röriga inlägg och vad det har att göra med det jag skrev. Det som kan konstateras är väl att du, lika lite som de flesta som kritiserar åldersbestämningarna, inte ens har elementära kunskaper i migrationsrätt och utgår från fel premisser. Men artikeln handlar som sagt inte ens om det, utan om möjligheten att få skadestånd för felaktig information.

Nä, du förstår inte. Det förstod jag.

Du tycker i precis alla frågor och det är uppenbart för oss andra att du regelmässigt inte har kunskaper att backa upp ditt tyckande med. Men det avskräcker inte dig, du har onekligen hög svansföring.

Mmm så kan man tycka, men min roll, är det främst att sprida juridisk kunskap tror du?

Skall inte alla som polisen/poliser/polismyndighet/åklare påstått har begått
brott få skadestånd när det visar sig att de INTE har det?????

O de som blivit utsatta för beslut om tvångsmedel o visat sig vara oskyldiga

Det kan man nog inte generellt säga. Men oavsett det:

1. Ingen statlig tjänsteman har påstått att någon begått brott i detta fall.

2. Det är inte fråga om att någon utsatts för tvångsmedel och därefter frikänts i ett brottmål.

Läs artikeln ordentligt så framgår det vad saken rör.

För övrigt försöker man flytta fokus från bristfälliga åldersbedömningar till att istället handla om icke fastställda, rent hypotetiska, ekonomiska ersättningar som en utvisad förväntas tvista om på fortsatt flykt. Löjligt. Och smaklöst.

När polis o åklagar m fl påstår att de har begått brott som de inte har begått
är ju ännu allvarligare eftersom det kommer från myndighetspersoner med
sannings- o objektivitetsplikt

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.