Skip to content

En tredjedel av landets folkvalda tvingas till självcensur efter våld och hot - ny rapport från Brå

Foto: Henrik Montgomery/TT

Andelen förtroendevalda som uppger att de utsatts för hot och våld har ökat från 20 till 25 procent mellan 2012 och 2016. Riksdagsledamöter är den grupp som drabbas hårdast, det visar en ny rapport från Brå

 

Andelen förtroendevalda politiker som uppger att de har utsatts för trakasserier, hot och/eller våld har ökat från 20 till 25 procent mellan åren 2012 och 2016.

Riksdagsledamöter är betydligt mer drabbade än kommun- och landstingspolitiker, uppger Brottsförebyggande rådet (Brå) i sin rapport "Politikernas trygghetsundersökning". 

Ordföranden drabbas oftare
Utsattheten skiljer sig åt beroende på typ av uppdrag och position. 

- De som är ordförande utsätts oftare än ordinarie ledamöter och dessutom utsätts kvinnliga ordföranden oftare än män i samma position, säger Anna Frenzel, utredare på Brå, i en presskommentar.

Fler kvinnor utsatta i sociala medier
Av samtliga förtroendevalda utsätts kvinnor oftare än män för hot och påhopp i sociala medier. Där har utsattheten bland kvinnor ökat från drygt 8 till 15 procent under 2012–2016. Under samma period har utsattheten i sociala medier bland män ökat från knappt 8 till 13 procent.

Självcensur en konsekvens
Av de förtroendevalda som deltagit i undersökningen uppger nästan var fjärde (24 procent) att de har påverkats i sitt uppdrag på grund av hot, trakasserier och våld.

Av dem som utsatts, uppger nästan en tredjedel (29 procent) att de har självcensurerat sig i något sammanhang kopplat till sitt uppdrag.

- Det kan till exempel handla om att man förhåller sig passiv i en fråga istället för att engagera eller uttala sig. Även oro för att utsättas kan leda till att man ändrar ståndpunkt i en fråga. Däremot är det mindre vanligt att den förtroendevalda helt slutar med politiken, säger Anna Frenzel.

 

Läs hela rapporten från Brå

 


  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt