Skip to content

DO fokuserar på kommunernas och landstingens 1,2 miljoner anställda - granskning om trakasserier

Foto: Janerik Henriksson/TT

Diskrimineringsombudsmannen DO har inlett en granskning av kommuner och landsting för att se om de lever upp till de nya krav som från och med i år ställs upp i diskrimineringslagen. 

 

I DO:s granskning ingår cirka 290 kommuner och 20 landsting som tillsammans sysselsätter cirka 1 250 000 arbetstagare. DO kommer att begära in rutiner och riktlinjer för att se att de uppfyller diskrimineringslagens krav.

- Arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga diskriminering, säger Peter Wråke, chef för rättsenhet arbetsliv på DO.

- Kommuner och landsting har också en särskilt viktig roll som offentliga arbetsgivare.

Sedan den 1 januari 2017 innehåller diskrimineringslagen nya bestämmelser om så kallade aktiva åtgärder.

Reglerna om aktiva åtgärder tar sikte på arbetsgivare och innebär att arbetsplatsen ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Bland annat ska arbetsgivaren undersöka och analysera riskerna för diskriminering och fortlöpande åtgärda och följa upp det förebyggande arbetet.

Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dessutom dokumentera arbetet kontinuerligt. 

Eftersom kommuner och landsting är stora arbetsgivare genomför DO nu en tillsyn med syfte att säkerställa att kommuner och landsting följer de nya reglerna om aktiva åtgärder.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt