Skip to content

"Centralt för att motverka EKO-brott" - RÅ går till HD om överträdelse av näringsförbud

Foto: Anders Wiklund/TT

Riksåklagaren överklagar en dom om överträdelse av näringsförbud till Högsta domstolen. Hovrätten ansåg att det krävs "kvalificerade uppdrag i när-ståendes näringsverksamhet" för att överträdelse av näringsförbud ska bli aktuellt. Nu vill riks-åklagaren Anders Perklev att HD prövar frågan. 

 

Bakgrunden till överklagandet är att en kvinna år 2014 dömdes för grovt bokföringsbrott. I samband med domen dömdes hon också till näringsförbud. 

Senare samma år ansökte kvinnan om dispens från näringsförbudet eftersom hon ville ta anställning som telefonist och telefonförsäljare i sin makes aktiebolag.

Dispens beviljades men eftersom kvinnans make nyligen hade bildat ett annat aktiebolag med en helt annan verksamhet - och kvinnan kom att vara verksam i det nybildade bolaget - åtalades hon för överträdelse av näringsförbud.

Enligt lagen om näringsförbud får den som har näringsförbud inte vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Hovrättens avgörande
Av hovrättens utredning framgick att kvinnan hade tagit emot och utfört uppdrag inom ramen för det nybildade aktiebolagets näringsverksamhet. Det ska bland annat ha rört sig om inköp av produkter, deltagande vid ett produktpresentationsmöte och deltagande vid flera fotograferingstillfällen i marknadsföringssyfte.

Enligt hovrätten var kvinnans deltagande relativt få och det rörde sig dessutom om okvalificerade uppgifter som inte hade varit av sådan karaktär att hon kunde anses återkommande ha tagit emot uppdrag för bolagets räkning.

Kvinnan friades därför.

Överklagande
Riksåklagaren Anders Perklev har, efter en begäran från Ekobrottsmyndigheten, överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen.

Riksåklagaren konstaterar att kvinnan har tagit emot och utfört nio uppdrag under cirka fyra månaders tid och därmed tycker RÅ att hon ska anses ha haft "återkommande uppdrag" i det nybildade aktiebolaget.

Enligt RÅ borde det inte krävas att uppdragen ska vara kvalificerade för att falla under förbudet. Dessutom anser han att det inte är fråga om enstaka uppdrag.

Saknas prejudikat
RÅ begär nu att HD ska pröva målet då det saknas prejudikat på området. Enligt RÅ är reglerna om näringsförbud "centrala för arbetet med att motverka ekonomisk brottslighet i näringsverksamhet".

RÅ anser att näringsförbudets "effektivitet skulle urholkas" om det skulle krävas att de uppdrag som tas emot i en närståendes verksamhet är av kvalificerat slag för att en person ska göra sig skyldig till en överträdelse.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt