Skip to content

Brevbärare som skadat armen borde ha bytt jobb - har inte rätt till sjukpenning

Foto: Bertil Ericson Enevåg/TT

Trots att brevbäraren väntade på operation för sin skadade arm så skulle hon kunna ta ett annat arbete där armen inte behövde användas. Hon har därför inte rätt till sjukpenning. Det slår kammar-rätten fast och går därmed på Försäkringskassans linje.

 

Försäkringskassan beslutade att inte bevilja sjukpenning till den 56-årig kvinnan som hade arbetat som brevbärare och skadat sin högerarm.

Kvinnans arbetsförmåga ansågs inte ha varit nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till "normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden".

Normalt förekommande arbete
Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Falun som tog sikte på om arbetsförmågan skulle bedömas i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden - eller specifikt till brevbärararbetet.

Förvaltningsrätten konstaterade att kvinnan hade väntat på en operation för sin arm under den aktuella perioden - en operation som väntades bli "lyckad" och som till slut förväntades innebära att hon kunde gå tillbaka till sitt arbete som brevbärare.

Förvaltningsrätten ansåg därför att det skulle vara oskäligt att bedöma arbetsförmågan i förhållande till "normalt förekommande arbete". Prövningen skulle istället ske i förhållande till just brevbärararbetet.

Nedsatt till hälften
Förvaltningsrätten slog också fast att kvinnans arbetsförmåga hade varit nedsatt till hälften och att hon därför hade rätt till halv sjukpenning för perioden.

Försäkringskassan överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som nu instämmer i Försäkringskassans bedömning och river upp förvaltningsrättens avgörande.

Enligt kammarrätten var det, utifrån kvinnans skada, inte oskäligt att pröva hennes arbetsförmåga i förhållande till "normalt arbete på arbetsmarknaden". Att hon väntade på en operation ändrade inte på detta.

Betydande konsekvenser
Kammarrätten pekar på att den av lagens förarbeten framgår det i och för sig finns vissa situationer där det kan anses oskäligt att göra en prövning mot hela arbetsmarknaden.

Kammarrätten skriver:

"I samband med olyckor och vissa sjukdomar kan en försäkrad drabbas av funktionshinder med betydande konsekvenser för arbetsförmågan. Det kan t.ex. gälla omfattande brännskador, förlarnningar, fårlust av en kroppsdel eller förmågan att se eller att tala eller liknande funktionshinder."

"Prövningen mot hela arbetsmarknaden bör i dessa fall kunna skjutas upp så länge rehabilitering pågår i enlighet med en av Försäkringskassan godkänd plan (bet. 2009/10:SfU13 s. 7-8)."

Kunde ha tagit ett annat jobb
Kammarrätten anser dock att kvinnans armskada inte är så allvarlig att det kan anses oskäligt att pröva hennes arbetsförmåga i fårhållande till "normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden".

Kammarrätten skriver:

"Den omständigheten att K (kvinnan) under den aktuella perioden väntade på operation som förväntades utfalla med gott resultat medför ingen annan bedömning eftersom hon beräknades återgå i sitt ordinarie heltidsarbete först långt efter det att 365 dagar passerat." 

Enligt kammarrätten skulle hon därför ha kunnat ta ett annat arbete som inte medför en belastning i höger arm. Därmed skulle hon också, enligt kammarrätten, ha kunnat arbeta heltid.

 

 

  • Alt-texten
    Moa Stenberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Hej, jag har jobbar på Försäkringskassan i 31 år och har nu som pensionär hjälpt de som får avslag på ersättning från Försäkringskassan.
För att kunna klara begreppet "normalt förekommande arbete" måste man få behandlande läkare att skriva i läkarintyg att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom OAVSETT ARBETE.
Jag håller alltså på med dessa frågor dagligen, sju dagar per vecka.

Läkare är INTE experter på arbetsmiljö. Det är däremot ni på FK. Varför inte, helt enkelt, ringa upp klienten och FRÅGA vilken kvarvarande funktionsförmåga hen har? Dessutom borde FK INFORMERA befolkningen om vad som gäller i den allmänna sjukförsäkringen. En överväldigande majoritet av era klienter har ingen aning om att de kan hamna i ett sådant här dilemma. Det här är extra allvarligt eftersom människor i detta land inte har möjlighet att själv teckna sjukförsäkring. Skicka det vidare upp i organisationen och se till att GD Begler börjar engagera sig lite i sitt välbetalda arbete.

@Berra, ovanstående skriver att han inte längre arbetar på FK, utan bistår de som processar mot myndigheten.

Problemet med myndighetens och domstolens resonemang är att de sjuka sällan eller aldrig har någon reell tillgång till dessa "vanligen förekommande arbeten" vare sig på den öppna eller anpassade arbetsmarknaden. Detta handlar alltså om arbeten som aldrig någonsin existerat och sannolikt ej heller kommer existera någon gång i framtiden.

I mitt fall sa jag till handläggaren "- Ja jag kan alltid bli fotomodell."
Vilket fick min advokat att gapskratta.
Handläggaren såg bara sårad ut.

Ändringar i sjukförsäkringen röstades igenom av C, M KD,FP i riksdagen.
Ni kan tacka dom för det här och dom kallar det ett bidrag fast det är en försäkring.
2009/10:SfU13

Glöm för all del inte Såssarna. Det var ju Anna Hedborgs utredning som lade grunden till reformen som påkallades av massjukskrivningarna under Såssarnas år vid makten. När det blev skarpt läge hade Såssarna tacksamt nog avsatts och kunde glida på kritikervågen.

Anders Borg ville spara mycket på sjukförsäkringen, Lars Leijonborg höll emot. Genom klassisk kohandel enades man om att spara lite mer än Lars Leijonborg ville på sjukförsäkringen och lite mer än Anders Borg ville på a-kassan. . Det blev arbetslinjen. Det kan vem som helst ta del av vilka som röstade igenom det här.

Ja, precis som att alla kan ta del av Anna Hedborgs utredning och uttalanden om den.

Menar KamR att kvinnan skulle säga upp sin tillsvidareanställning vid posten (efter flera års anställning) och sedan söka nytt jobb (vid 56 års ålder)?
FörvR:s bedömning absolut mer human med halvtids sjukskrivning. Efter operation, som av läkare bedömdes kunna bli lyckosam, skulle kvinnan sannolikt ha kunnat återgå till heltid vid posten.
Ärendet bör överklagas.
Lagstiftaren bör f ö ta sig en rejäl funderare på om det inte finns generella skäl att "humanisera" delar av den berörda lagstiftningen!

@Onödigt hårt. Det är PRECIS vad FK vill! Det jävliga är att i de brev de skickar ut till folk när sjukpenningen ska dras in står det inte ett ord om det. Däremot hänvisar man till en massa § hit och dit. Sedan är det LÄKAREN som får förklara att det FK menar är just att man ska säga upp sig och lyfta A-kassa istället. De vill gärna arbeta som ett försäkringsbolag men de är samtidigt för fega att ta konflikten med sina klienter.

Nej, FK ska inte ha någon "egen vilja" i dessa sammanhang utan tolka gällande lagar så neutralt som möjligt precis som förvaltningsdomstolarna ska göra när de vid överklaganden prövar FKs beslut. Tolkningarna utfaller då visligen stundom olika - mer eller mindre skäliga, rimliga, rättvisa, "hårda". Det är lagstiftaren (riksdagen) som genom lagar och förarbeten till dessa anger tonen för vad som ska gälla. Dessa kan föregås av en mer eller mindre noggrann beredningsprocess som lämnar öppet för mer eller mindre "strikta" tolkningar.
Av referatet i artikeln ovan förefaller KamRs tolkning i jämförelse med FörvRs som mindre rimlig/skälig.

Domen är säkert korrekt. Problemet är att FK inte upplyst sin klient om vad som kommer att ske efter, som i detta fall, 365 dagar. I Sverige vet människor väldigt lite om vad deras sjukförsäkring täcker och inte täcker eftersom staten "fixar" det här åt oss så vi behöver aldrig ta ställning. I andra länder måste man ta ställning huruvida man vill välja sin försäkring eller bli tvångsansluten. I Tyskland & Österrike vet alla vad som gäller när man blir sjuk, tro mig! Det svenska försäkringskassesystemet blir ju inte lättare att sätta sig in i av att politikerna går in och ändrar i det stup i kvarten eller som förr, sjukpensionerar en hel arbetsstyrka inte pga sjukdom utan pga att fabriken lägger ner. Det blir heller inte bättre av att politikerna själva tar "time out" lite då och då. De får ju behålla sin lön då. Det får inte vi andra.

En 56-årig brevbärare med en inte fungerande högerarm hade givetvis inte fått något annat arbete. Det förstår alla utom möjligen de där som lyfter arvoden på Helgeandsholmen.

Det må så vara. Men för det ska hon väl inte lyfta sjukpenning i 9 år till? A-kassa får det bli i så fall.

Vem sade att hon skulle vara sjukskriven i nio år? Hon väntade på operation och förväntades därefter kunna återgå helt i arbete. Få operationer dröjer nio år ...

Har du ens läst artikeln?

Jodå, men jag svarade på det här. Har du läst det? "En 56-årig brevbärare med en inte fungerande högerarm hade givetvis inte fått något annat arbete"

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.