Skip to content

Bostadsbristen för nyanlända akut - kommun fick dra Migrationsverket inför rätta

Foto: Claudio Bresciani/TT och Leif R Jansson/TT

Bristen på bostäder för nyanlända har lett till att det kommunala bostadsbolaget fick dra Migra-tionsverket inför domstol. Orsaken var att kom-munen behöver de lägenheter som Migrations-verket hyr för att själv kunna förse de nyanlända som kommunen har "tilldelats" med bostad. Hovrätten går nu på kommunens linje men ger Migrationsverket uppskov.

 

Migrationsverket hyrde 20 lägenheter av ett kommunalt bostadsbolag i Borås som bostad åt nyanlända. Bostadsbolaget sade dock upp hyresavtalen.

Orsaken var att man ansåg sig ha ett stort behov av att kunna upplåta sina hyreslägenheter till de nyanlända som staten hade "tilldelat" kommunen.

"Tilldelade" nyanlända
Eftersom antalet nyanlända som självmant kom till Borås hade minskat ansåg det kommunala bostadsbolaget att Migrationsverkets behov inte var lika stort som kommunens när det gällde de "tilldelade" nyanlända.

Enligt bostadsbolaget använde Migrationsverket lägenheterna som tillfälliga boenden och kunde dessutom lösa detta på annat sätt i sin egenskap av statligt verk - till skillnad från kommunen.

Migrationsverket sa dock nej till att flytta.

Störst behov avgör
Frågan hamnade förra året på hyresnämndens bord i Göteborg där bostadsbolaget begärde att Migrationsverket skulle åläggas att flytta från lägenheterna.

Migrationsverket motsatte sig detta och begärde i andra hand att man åtminstone skulle beviljas uppskov med avflyttning. Enligt Migrationsverket innebar den ström av nyanlända att verket hade ett större behov av lägenheterna än kommunen.

Hyresnämnden kom dock fram till att kommunens behov var större än Migrationsverkets eftersom kommunen bara har de kommunägda lägengheterna till hands för att kunna erbjuda de nyanlända boende.

Hyresnämnden ansåg dessutom att det inte fanns skäl att medge Migrationsverket något uppskov med avflyttning utöver vad bostadsbolaget hade medgett.

Får uppskov men ska flytta
Migrationsverket överklagade till Svea hovrätt som nu river upp nämndens beslut när det gäller uppskovet. Enligt hovrätten är det motiverat med ett längre uppskov än vanligt. Orsaken är bland annat att det bor barn i många av lägenheterna som riskerar bli lidande av ett avbrott från skolan mitt i terminen.

Hovrätten medger därför uppskov fram till den 30 juni nästa år. Med tanke på Migrationsverkets "förmodade förmåga", i egenskap av statlig myndighet, att hitta nya boenden relativt fort anses dock uppskov hela året ut oskäligt långt.

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Malin Roubert

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

4 comments

Det står inget i lagen om bostädernas standard.

Staffanstorp har valt begagnade husvagnar. Det är ett steg i rätt riktning men fortfarande för bra.

Jag låg i lumpen i ett rum för 16 personer.

Bättre standard än så behöver vi inte erbjuda. Alltså avdelar vi idrottshallar med pressaningar eller sätter upp tält.

Utöver att det sparar pengar och är RÄTTVIST, innebär det ett incitament att antingen komma i försörjning och skaffa egen bostad. Eller åka hem.

Om kommunpolitikerna förstår lagen kan man enkelt göra så här!

Nu tycker jag det är läge för alla som hösten 2015 stod och skrek om refugees welcome att träda fram och ta ansvar för bostadsbristen genom att inhysa MINST en behövande utsatt flyktingfamilj.

Ja absolut, instämmer till fullo i detta: Charity Begins som bekant at home. De som på ett eller annat sätt är involverade i flyktingindustrin bör omedelbart öppna upp sina hem och också ta det fulla ansvaret för personens försörjning. De kan också lära personen svenska och ordna fram arbete medan de ändå är igång. När detta system är fullt utbyggt kan Migrationsverket avveckla hela sin boendeverksamhet. Och kön till Socialbyrån kan minska drastiskt. Också ett gyllene tillfälle för kyrkorna att öppna sina hjärtan och slå upp sina portar på vid gavel. Där saknas det inte kulor och personella resurser. Och så skulle de för en gångs skull slippa bli kallade för hycklare. Främst i ledet borde alla oseriösa politiker, inklusive Fredrik "öppna era hjärtan" Reinfeldt stå. Han kan ju också bli arbetsgivare för ett tiotal personer, bolag med fet kassa finns redan. Detsamma gäller för Maud Olofsson och Annie Lööf som förespråkat fri invandring.

Absolut! Och är man kritisk till skattetrycket ska man vara först med att strunta i att söka läkarvård etc.

Eller så kan man vara en vuxen människa och begripa att man ibland kan ha en politisk åsikt och en personlig sådan, som inte sällan är grundad i affekt, som kan gå isär. Till exempel vill jag inte se ett samhälle där folk hämnas och tar lagen i egna händer men om någon skadar mitt barn skulle jag ha svårt att hålla tillbaka.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.