Skip to content

BO får ökad anmälningsskyldighet för barn som far illa - lagförslag till riksdagen

Barnminister Åsa Regnér (S).

Regeringen vill göra det lättare för Barnombudsmannen att göra anmälningar - och ha samma krav på sig som andra myndigheter som har kontakt med barn. 

 

- Barnombudsmannens kontakter med barn och unga har ökat genom åren. Genom dessa kontakter får BO allt oftare information om missförhållanden som borde anmälas till socialnämnden, säger barnminister Åsa Regnér

- För att skydda barn och unga i utsatta situationer behöver det bli lättare för BO att anmäla sådana missförhållanden, och därför vill vi ändra lagen. 

Lagändringen innebär att Barnombudsmannen alltid ska anmäla till socialnämnd när myndigheten antingen har kännedom om eller misstänker att ett barn illa. Det nuvarande kravet på en "förhandsbedömning" tas bort.

I vissa fall har många av de orosanmälningar som inkommer till Barnombudsmannen över att barn far illa även innehållit kritik mot socialnämnden eller ett boende.

Enligt regeringen är ett barn sällan hjälpt av att BO enbart gör en anmälan till socialnämnden. En anmälan till tillsynsmyndigheten kan då vara mer ändamålsenlig, i vart fall som komplement till en anmälan till socialnämnden.

Regeringen föreslår också att Barnombudsmannen får möjlighet att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som kan vara av betydelse för tillsynsmyndighetens arbete.

Propositionen är överlämnad till riksdagen för beslut. 

 

 

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt