Skip to content

Bebis nekades akutvård - olagligt när sjukhus prioriterade patienter

När mamman sökte akutvård för sin bebis som hade svårt att andas avvisades hon från sjukhuset. Orsaken var resursbrist. Detta bryter dock mot hälso- och sjukvårdslagen, konstaterar Inspek-tionen för vård och omsorg.

 

Flickan föddes våren 2017 i Skåne. Hon var för tidigt född och hade en njursjukdom. Hon kom också att drabbas av så kallat RS-virus som bland annat påverkar luftvägarna.

När flickan var två månader gammal hade hon så svårt att andas att mamman åkte till akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus. Mamman och flickan blev dock hemskickade.

Avvisades totalt tre gånger
Mammen blev därefter avvisad av sjukhuset ytterligare två gånger - trots att flickans tillstånd successivt försämrades.

Till slut sökte mamman hjälp vid Kristianstads centralsjukhus där flickan omedelbart blev inlagd och vårdad under sex dygn.

Mamman anmälde Skånes universitetssjukhus till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

"Ansträngt läge på akuten"
Sjukhuset försvarade sig med att det vid de aktuella tillfällena hade varit platsbrist och att det hade funnits patienter på akutmottagningen som hade varit i större behov av sjukhusets resurser än den lilla flickan:

"Enligt yttrande från verksamheten var läget ansträngt vad gäller vårdplatser och man tvingades prioritera de sjukaste barnen."

Ska kunna ge god vård
IVO anser dock att den förklaringen inte är godtagbar och konstaterar istället att sjukhuset inte har uppfyllt kraven på god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen:

"Där framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges", skriver IVO i sitt beslut. 

IVO lyfter särskilt fram att barnets tidigare sjukdomshistoria och den successiva försämringen borde ha lett till att barnet fått vård på sjukhuset.

 

 

 

 

 

 

  • Alt-texten
    Ludvig Wiklander

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt