Skip to content

Även klubbarna får tillgång till polisens nya "huliganregister" - innehåller foto och klubb

Foto: Erik Mårtensson/TT

Nu kan polisen föra ett detaljerat register över idrottssupportrar som har fått så kallat tillträdes-förbud. Enligt en ny lag får polisen dokumentera både bild och klubbanknytning - och även klub-barna får tillgång till registret.

 

- Det nya registret innehåller foton vilket gör att poliser kan spana på personer som de vet eller misstänker har tillträdesförbud under matcher, säger Mikael Berkesand, nationell samordnare mot idrottsrelaterat våld.

- Även när vi tvingas gripa en person kan man enkelt söka i det så kallade tillträdesförbudsregistret. 

Sedan en lagändring år 2015 får polisen föra register över idrottssupportrar som är belagda med tillträdesförbud.

Två syften
Bakgrunden är att politiker, klubbar och polisväsendet länge sett säkerheten vid framförallt herrallsvenska fotbollsmatcher som en prioriterad fråga.

Det nya registret fyller två huvudsakliga funktioner. Dels ska det hjälpa polisen med att lagföra och förhindra brott och ordningsstörningar vid idrottsevenemang. Dels ska det säkerställa att ingen hindras från att gå på ett idrottsarrangemang efter det att personens tillträdesförbud har upphört.

Det nya registret för tillträdesförbud som nu upprättas får innehålla fotografier och klubbanknytning. Det omfattar både tillfälliga och slutgiltiga tillträdesförbud, till skillnad mot belastningsregistret som använts tidigare och som bara får innehålla slutgiltiga tillträdesförbud. 

Fotbollsklubbar ska hjälpa till
Även matcharrangörer som till exempel fotbollsklubbar kan få tillgång till tillträdesförbudsregistret.

På så sätt hoppas man att även klubbarna ska kunna bistå polisen med att stoppa personer med tillträdesförbud redan vid entrén till arenan. 

Snabbspår
Dessutom kan polis och åklagare använda sig av det så kallade ”snabbspåret” ifall någon uppträder på ett sådant sätt att det kan leda till ett tillträdesförbud i samband med ett idrottsevenemang.

I dessa fall gör polisen först en riskbedömning och beslutar sedan om man ska göra en anmälan om interimistiskt tillträdesförbud hos en jourhavande åklagare.

Ett interimistiskt tillträdesförbud gäller i fyra veckor om det inte ersätts av ett slutgiltigt innan dess. Det kan även hävas av tingsrätt.

  • Tom Perski

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt