Skip to content

Åklagare redovisade inte alla förhör - hovrätten river upp dom mot 15-åring om skolbrand

Foto: Janerik Henriksson/TT

När åklagaren upprättade förundersöknings-protokollet tog han inte med de förhör som hade hållits med dem som tidigare hade varit misstänkta för den anlagda skolbranden. Utredningen inne-håller "väsentliga brister" och hovrätten friar därför den 15-årige pojken från mordbrand. 

 

Den 15-årige pojken åtalades vid Solna tingsrätt för mordbrand efter en brand en skola i Rinkeby i norra Stockholm - en brand som kunde släckas med en brandsläckare av en elevassistent på skolan.

15-åringen hävdade själv att han "bara" hade eldat på en plastpåse som hade hamnat på golvet och att det då hade börjat brinna i mattan. Han visste dock inte hur det hade kunnat börjat brinna vid innertaket, vilket elevassistenten berättat om.

Startade i väggar och tak
Utifrån ett expertutlåtande kom tingsrätten fram till branden i själva verket hade startat i skolans väggar och tak och att det hade funnits risk för spridning innan branden släcktes.

Tingsrätten ansåg inte att 15-åringens uppgifter var trovärdiga - bland annat eftersom han felaktigt hade påstått sig vara den som hade slagit larm och eftersom det var tveksamt om plastpåsen ens skulle kunna brinna, än mindre antända golvet.

15-åringens mentor hade också uppgett att pojken hade erkänt för honom att det var han som hade startat branden.

130 timmars ungdomstjänst
Tingsrättens ansåg att det var bevisat att 15-åringen hade startat branden genom att tända eld på en larmanordning i taket.

Brottet hade, enligt tingsrätten, ett straffvärde på fem månaders fängelse men eftersom det handlade om en 15-årig pojke dömdes han till 130 timmars ungdomstjänst för mordbrand.

Tidigare förhör i "slasken"
Pojken överklagade, genom sin advokat, domen till Svea hovrätt där advokaten underströk att det på en övervakningsfilm syns hur sju ungdomar går in i gymlokalen i samband med att branden utbryter - och att samtliga inledningsvis har varit misstänkta.

Hovrätten skriver i sina domskäl:

"Försvararen har gjort gällande att vissa förhör med ungdomarna redovisats i den s.k. slasken men att han inte fått del av förhören samt att det är oklart varför de andra har avförts från brottsutredningen. Åklagaren har inte på något sätt bemött dessa uppgifter."

Kan inte uteslutas
Hovrätten anser att förundersökningen innehåller "väsentliga brister". Hovrätten skriver:

"Det är redan med hänsyn till uppgiften att åtminstone ytterligare sex ungdomar befunnit sig i gymlokalen i anslutning till händelsen uppenbart att alternativa gärningsmän inte kan uteslutas. Det är därmed inte ställt utom rimligt tvivel att det var X (den tilltalade) som anlade eller orsakade den brand som påstås i gärningsbeskrivningen."

15-åringens egna uppgifter är i sin tur vaga och motsägs av övrig utredning. Han frias därför av hovrätten.

 

  • Alt-texten
    Isak Bellman

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt