Skip to content

16-åring frias efter erkännande och positivt drogtest - förhördes utan advokat

Foto: Ricardo Arduengo/AP/TT

Den 16-årige pojken erkände i polisförhör att han hade rökt cannabis samma dag som han greps och fick lämna urinprov - som var positivt. Senare ändrade han sin berättelse. Hovrätten konstaterar nu att pojken förhörts utan advokat och han frias från åtalet. 

 

Den 16-årige pojken åtalades för ringa narkotikabrott efter att ha testats positivt för cannabis i samband med ett urinprov.

Pojken erkände att han under våren hade varit inne i ett kraftigt missbruk och rökt cannabis cirka fyra gånger per vecka. Pojken menade dock att han, i samband med provet, hade bestämt sig för att sluta och att det positiva resultatet berodde på att han hade "rökt på" cannabis drygt 14 dagar tidigare.

Kraftigt missbruk under lång tid
Stockholms tingsrätt konstaterade att ett kraftigt missbruk under lång tid i och för sig kan leda till att låga halter av så kallad tetrahydrocannabinolsyra - THC som är den aktiva substansen i cannabis - kan påvisas flera veckor efter avslutat intag.

Eftersom pojken vid upprepade tillfällen under våren hade lämnat både positiva och negativa urinprov ansåg dock tingsrätten att han inte kunde anses ha varit inne i ett sådant kraftigt missbruk som han själv hävdade.

Tingsrätten ansåg därför att det var bevisat att pojken hade använt cannabis i nära anslutning till provtagningstillfället. Han dömdes för ringa narkotikabrott till ungdomsvård med en särskild föreskrift om att följa ett av socialnämnden upprättat ungdomskontrakt.

Sex positiva drogtester
Pojken överklagade till Svea hovrätt som nu river upp den fällande domen.

Som stöd för sin berättelse hade pojken nämligen åberopat sex drogtester som genomförts under våren och som samtliga var positiva.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten därför att det inte går att utesluta att pojken de facto har varit inne i ett sådant kraftigt missbruk att det positiva analysbeskedet kan förklaras av att han rökt cannabis drygt två veckor tidigare.

Stor försiktighet
Åklagarens uppgifter om att pojken i ett polisförhör hade erkänt att han brukat cannabis samma dag som testet gjordes måste enligt hovrätten "värderas med stor försiktighet" eftersom det var fråga om ett förhör med en minderårig som genomfördes utan att försvarare var närvarande.

Hovrätten slår därför fast att åklagaren inte har bevisat att pojken har gjort sig skyldig till något narktikabrott under den tidsperiod som åklagaren har angivit i sin gärningsbeskrivning.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt