Skip to content

16-åring frias efter erkännande och positivt drogtest - förhördes utan advokat

Foto: Ricardo Arduengo/AP/TT

Den 16-årige pojken erkände i polisförhör att han hade rökt cannabis samma dag som han greps och fick lämna urinprov - som var positivt. Senare ändrade han sin berättelse. Hovrätten konstaterar nu att pojken förhörts utan advokat och han frias från åtalet. 

 

Den 16-årige pojken åtalades för ringa narkotikabrott efter att ha testats positivt för cannabis i samband med ett urinprov.

Pojken erkände att han under våren hade varit inne i ett kraftigt missbruk och rökt cannabis cirka fyra gånger per vecka. Pojken menade dock att han, i samband med provet, hade bestämt sig för att sluta och att det positiva resultatet berodde på att han hade "rökt på" cannabis drygt 14 dagar tidigare.

Kraftigt missbruk under lång tid
Stockholms tingsrätt konstaterade att ett kraftigt missbruk under lång tid i och för sig kan leda till att låga halter av så kallad tetrahydrocannabinolsyra - THC som är den aktiva substansen i cannabis - kan påvisas flera veckor efter avslutat intag.

Eftersom pojken vid upprepade tillfällen under våren hade lämnat både positiva och negativa urinprov ansåg dock tingsrätten att han inte kunde anses ha varit inne i ett sådant kraftigt missbruk som han själv hävdade.

Tingsrätten ansåg därför att det var bevisat att pojken hade använt cannabis i nära anslutning till provtagningstillfället. Han dömdes för ringa narkotikabrott till ungdomsvård med en särskild föreskrift om att följa ett av socialnämnden upprättat ungdomskontrakt.

Sex positiva drogtester
Pojken överklagade till Svea hovrätt som nu river upp den fällande domen.

Som stöd för sin berättelse hade pojken nämligen åberopat sex drogtester som genomförts under våren och som samtliga var positiva.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten därför att det inte går att utesluta att pojken de facto har varit inne i ett sådant kraftigt missbruk att det positiva analysbeskedet kan förklaras av att han rökt cannabis drygt två veckor tidigare.

Stor försiktighet
Åklagarens uppgifter om att pojken i ett polisförhör hade erkänt att han brukat cannabis samma dag som testet gjordes måste enligt hovrätten "värderas med stor försiktighet" eftersom det var fråga om ett förhör med en minderårig som genomfördes utan att försvarare var närvarande.

Hovrätten slår därför fast att åklagaren inte har bevisat att pojken har gjort sig skyldig till något narktikabrott under den tidsperiod som åklagaren har angivit i sin gärningsbeskrivning.

  • Alt-texten
    Erik Scherstén

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

17 comments

Denna nya praxis innebär två möjliga vägar:
1. Tingsrätten måste alltid förordna försvarare för alla brott vilket går stick i stäv med lagstiftningen när försvarare är påkallat.
2. Tingsrätten förordnar inte försvarare för småbrott men friar sedan eftersom försvarare inte varit närvarande.

Eller så följer man lagen och förordnar advokat för minderåriga. Du blandar ihop barn och vuxnas rätt till offentlig försvarare.

Det riktigt sorgliga i detta är att man gör honom en riktig björntjänst i det långa loppet genom att fria honom, att han inte skulle ha tagit droger under just den tid som åtalet gällde. Det är det allt annat överskuggande. En fällande dom hade kunnat innebära en press att försöka bryta missbruket. Med detta resonemang så måste det ju vara i det närmaste omöjligt att få någon fälld om de hävdar att de visserligen varit inne i en lång period av missbruk men inte missbrukat just den dagen de åkte fast.

"Lång period av missbruk". Jag vet förstås inte hur det fungerar för samtliga men personligen ser jag inte problemet. Det är ju inte något som är svårt att sluta med. Det finns inget fysiskt beroende. Utsättningssymtom finns i 2-3 dagar vid längre bruk.
Men det är som de sa när man läste förvaltningsrätt - inom juridiken finns enbart missbruk av narkotika (inget bruk).
En lustig detalj är att alkohol skulle kunna narkotikaklassas eftersom det tekniskt inte skiljer sig från narkotika.

Man tar sej för pannan ! Nästan varje dag får vi läsa om friande domar, oftast från Hovrätterna, där man uppenbarligen söker efter konstruktioner som friar. Hur skall man kunna ha förtroende för ett sådant rättssystem ?

Fråga hellre: Hur ska man kunna ha förtroende för poliser som förhör ett barn utan att följa lagen om barnets ovillkorliga rätt att ha en advokat närvarande. Kanske borde någon polis rent av åtalas för tjänstefel.

Hovrätten behöver inte "söka efter konstruktioner" för att fria.

Hela utgångspunkten för domstolarna i brottmål är att det är den tilltalades berättelse som ska läggas till grund för bedömningen om den inte är i varje del är motbevisad av åklagaren. Det du kallar "söka konstruktioner" utgör alltså i själva verket hovrättens hela utgångspunkt.

Det är elementär processrätt.

Han erkände vid förhöret att han missbrukat samma dag och provet styrkte det. Att han sedan tog tillbaka den berättelsen och att Hovrätten sedan hänvisade att tidigare missbruk kan ligga kvar i blodet länge är bara en konstruktion för att fria. Kravet på åklagaren att motbevisa detta är orimliga. Med tanke på den misstänktes dokumenterade missbruk finns det ingen anledning att fria genom att påstå att han denna gång varit oskyldig.

Att i dylika fall alltid hänvisa till att åklagaren har bevisbördan har gett hela raden av frikännanden som drar ett löjets skimmer över domstolarna. Den juridiska prövningen måste ha ett rimligt samband med rättvisa. Du måste väl medge att det är ett problem att åklagarna så ofta får bakslag. Om dom själva inte tror på fällande dom vågar dom inte åtala. Om jag minns rätt så är det därför c:a 90 procent av åtalen som leder till fällande dom. Det innebär att det finns ett stort antal fall som skulle leda till fällande dom, men åklagarna vågar inte ta risken. En åklagare som tar den risken förstör sin egen framtid !

Du pratar om en 16-åring som barn. Är man 15 år är man straffmyndig. Man skall vid förhör som misstänkt underrättas om att man har rätt till biträde av försvarare vid förhöret. Om man då medger att förhöret hålls ändå är det enligt bestämmelserna. Det sker i väldigt många fall då den misstänkte erkänner och inte anser sig ha något att vinna på att vänta på en advokat.
Pojken hade ju varit med förut och visste säkert precis vad som gällde. Så här beter sig jurister och domstolar för att sabotera för åklagare och poliser.

Enligt svensk lag och FN är man barn tills man fyller 18 år. Särskilda bestämmelser i lagen gäller för barn och dessa har staten inte följt den här gången.

Straffmyndighetsåldern är det som är relevant och den är 15 år. Visa mej den paragraf som du hänvisar till och som skulle göra förhöret ogiltigt ?

24 § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

"För en misstänkt som inte har fyllt arton år ska en offentlig försvarare förordnas, om det inte är uppenbart att han eller hon saknar behov av försvarare. När en offentlig försvarare ska förordnas, ska undersökningsledaren anmäla det hos rätten."

Tack ! Precis vad jag skrivit. Det var ju ingen dignitet på brottet och han hade varit med om det flera gånger förut så uppenbarligen ansåg han sej då inte ha någon hjälp av advokat vid förhöret. Han ville- som oftast- hellre komma ut från polisstationen. Att han sedan ändrade sej då det blev åtal är väl ingen förvånad över ! Ofta går det då vägen med vilka sagor som helst !!!!!

Det här ären viktig signal till åklagare och polis att följa lagen. Gör man inte det så får det förvisso inga konsekvenser annat än kanske lite töntig JO-kritik men med dne här domen visar
man att det kan sluta mer att den misstänkte frias.

Hade åklagaren justerat och lagt till "eller en viss tid dessförinnan" hade den åtalade dömts. En processuellt misstag av åklagaren således. Vem bryr sig om han brukat cannabis samma dag eller två veckor innan, lika straffbart.

Det finns ingen laglig ovillkorlig rätt till försvarare för ungdomar, endast en stark huvudregel. Erkända bötesbrott är exempel på när försvarare inte behöver förordnas enligt lagen.

Manne, du kan väl kolla upp vad som gäller enligt lagen innan du sprider irrläror här. Eller be en kunnig jurist kolla upp om du inte har egen förmåga.

Jag tycker man ska sluta hålla på att jaga tonåringar för sådan här skit. Det leder bara till förakt för polis och samhälle och leder dem in på betydligt värre brottslighet senare. De allra flesta som röker hasch i tonåren slutar självmant. Fråga f d justitieminister Thomas Bodström!

Ja, och Bodström är inte precis ensam. För ca tre år sedan skrev Aftonbladet om just detta. Enligt en undersökning som gjordes då hade var femtonde riksdagsledamot rökt på enligt egen uppgift. Somliga ville inte ens besvara frågan.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/article19575768.ab

Ledamöter från MP och V hade oftare rökt på än andra men alla siffror byggde på deras egna uppgifter och jag kan föreställa mig att det i vissa partier kan vara mer känsligt att medge något sådant offentligt.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.