Skip to content

15-årings intresse för nationalsocialism eskalerade - tvångsomhändertagen enligt LVU

15-åringen visade ett stort intresse för nazistisk propaganda på nätet, han slog sina föräldrar och isolerade sig i hemmet. Förvaltningsrätten i Malmö har nu beslutat att pojken ska omhändertas enligt LVU på ett särskilt ungdomshem för att inte riskera hans hälsa.

 

Det var i augusti som familjenämnden i Sjöbo ansökte om att en 15-årig pojke skulle beredas vård enligt lagen om vård av unga (LVU). Nämnden konsterade att alla resurser var uttömda efter att pojkens föräldrar tappat kontrollen över sonen i hemiljön där han vid flera tillfällen hade slagit sina föräldrar och isolerat sig.

Nazistiska åsikter
15-åringen hade fått olika diagnoser och han hade enligt nämnden starka politiska åsikter knutna till nationalsocialism som han tog intryck av från nätet där han ständigt letade efter propaganda.

Förvaltningsdomstolen i Malmö konstaterar att pojken under en längre tid har uppvisat "ett destruktivt och utåtagerande beteende" som även innefattat fysiskt våld mot andra. När det gäller pojkens diagnoser kan de enligt domstolen vara "en bidragande faktor" men hans beteende kan inte enbart förklaras av detta.

"Dominerat tillvaron"
15-åringens nationalsocialistiska åsikter kan enligt domstolen inte i sig utgöra grund för tvångsvård men de uttryck de tar sig kan påverka bedömningen. Av utredningen framgår att intresset har bidragit till att han isolerat sig och hans attacker mot föräldrarna har haft sin grund i att han har reagerat starkt på att de har haft andra åsikter.

Domstolen skriver:
"Att en ung person, som alltjämt går i grundskolan, på detta sätt låter en viss uppfattning – politisk eller av annat slag – dominera tillvaron och kontakten med andra, bör enligt förvaltningsrättens mening kunna anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i LVU."

"Nedbrytande beteende"
Förvaltningsrätten konstaterar vidare att pojken genom sitt "socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas" och att han har "ett särskilt behov av en stabil tillvaro" med behov av vård utanför hemmet.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

9 comments

Ja det är väl ett utmärkt resonemang -. under förutsättning att motsvarande objektiva resonemang förs när det handlar om sådana antirasister som är stenkastande och i övrigt utåtagerande.

Testar man om människor i Sverige kan tvångsomhändertas för sina åsikter utan att någon reagerar?

Ett löjligt påstående. Rätten säger ju, och det nämns i artikeln, att det politiska intresset inte själv kan vara grund, men beteendet som kommer från det, i detta fallet en besatthet som styr nästan all social tillvaro, våldsamhet mot familjemedlemmar etc.

Men du kanske läser in vad du vill. Eller läste du inte artikeln innan du postade?

Vad som styr vad är väl ändå subjektiva tolkningar beroende på vem du frågar.

Avgörade är åsikterna. Annars hade de inte ens nämnts.

Självklart testas folks reaktioner genom domar. Men domen kan appliceras på vem som helst - för vad som helst. Andra kan alltid anklaga dig för att dina åsikter är skadliga för dig. Man ska låta andra ha sina åsikter och bemöta dem med argument/u upplysning - inte med våld eller tvång.

Jag gillar inte vad jag ser.

Man är ute på djupt vatten när man påstår sig veta vad som leder till vad. Likaså när andra avgör vad som är skadligt för dig. Då ska man vara mer än restriktiv.

Sverige domineras av stor tolerans. Detta måste vi värna i alla situationer. Så vi inte tullar på toleransen för att vi blir rädda eller ogillar andras åsikter.

Har du läst artikeln? Domstolen verkar ju vara väldigt tydlig med att hans åsikter inte kan ledda till tvångsomhändertagande, däremot kan de vara orsaken till hans destruktiva beteende, men det är knappast avgörande och näst intill irrelevant. Grunden för tvångsvård här var ju fysiskt våld och isolering, något som lika gärna hade kunnat ske pga ex narkotikamissbruk, datorspelsmissbruk eller vad som helst.

Mmm men du kan kan inte heller säkert veta att det förhåller sig så. Hans åsikter kan ha påverkat domslut. Det ska stå uppenbart för alla att hans åsikter har inget med omhändertagandet att göra.

Så jag lyfter fram faran/risken med domslutet Stör det dig?

Tusentals tjejer låser in sig på sina rum och skriker åt sina tonårsföräldrar. De sitter och grottar ner sig i bröstförstoringar på datan och gråter framför spegeln i sin ensamhet. Ska vi låsa in dom med?

Inget säger att inte denna kille inte själv kan byta åsikt. 100 ggr de närmaste åren. Förstå det med. Nu känner han väl sig knappast delaktig i samhället. Han känner sig än mer isolerad. Var det en hjälp för honom?

Det finns mer än en sida av myntet.

Din tånårsflicke-jänförelse haltar, eftersom ingen har uttryckt någon vilja att "låsa in" någon på grund av lite gnabb. Du har absolut inget att stöda din tes på, förutom att du vill att det ska vara så.

Om det är som du säger, så borde jämförbara beteenden i LVU-fall (där nationalsocialism-kopplingen inte finns) inte leder till omhändertagande. Tvivlar starkt på att du kommer finna att så är fallet.

Jag hör vad du säger men jag delar inte din uppfattning.

Alla LVU-mål borde prövas i högre instans av heltidsjurister med större kunskap och större erfarenhet. För allas säkerhet.

Det borde också vara obligatoriskt att alla som riskerar att låsas in mot sin vilja, ges de absolut bästa ombuden i dessa mål som försvar för sina mänskliga rättigheter.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.