Skip to content

15-årings intresse för nationalsocialism eskalerade - tvångsomhändertagen enligt LVU

15-åringen visade ett stort intresse för nazistisk propaganda på nätet, han slog sina föräldrar och isolerade sig i hemmet. Förvaltningsrätten i Malmö har nu beslutat att pojken ska omhändertas enligt LVU på ett särskilt ungdomshem för att inte riskera hans hälsa.

 

Det var i augusti som familjenämnden i Sjöbo ansökte om att en 15-årig pojke skulle beredas vård enligt lagen om vård av unga (LVU). Nämnden konsterade att alla resurser var uttömda efter att pojkens föräldrar tappat kontrollen över sonen i hemiljön där han vid flera tillfällen hade slagit sina föräldrar och isolerat sig.

Nazistiska åsikter
15-åringen hade fått olika diagnoser och han hade enligt nämnden starka politiska åsikter knutna till nationalsocialism som han tog intryck av från nätet där han ständigt letade efter propaganda.

Förvaltningsdomstolen i Malmö konstaterar att pojken under en längre tid har uppvisat "ett destruktivt och utåtagerande beteende" som även innefattat fysiskt våld mot andra. När det gäller pojkens diagnoser kan de enligt domstolen vara "en bidragande faktor" men hans beteende kan inte enbart förklaras av detta.

"Dominerat tillvaron"
15-åringens nationalsocialistiska åsikter kan enligt domstolen inte i sig utgöra grund för tvångsvård men de uttryck de tar sig kan påverka bedömningen. Av utredningen framgår att intresset har bidragit till att han isolerat sig och hans attacker mot föräldrarna har haft sin grund i att han har reagerat starkt på att de har haft andra åsikter.

Domstolen skriver:
"Att en ung person, som alltjämt går i grundskolan, på detta sätt låter en viss uppfattning – politisk eller av annat slag – dominera tillvaron och kontakten med andra, bör enligt förvaltningsrättens mening kunna anses utgöra ett socialt nedbrytande beteende i den mening som avses i LVU."

"Nedbrytande beteende"
Förvaltningsrätten konstaterar vidare att pojken genom sitt "socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas" och att han har "ett särskilt behov av en stabil tillvaro" med behov av vård utanför hemmet.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt