Skip to content

"135 anmälningar om sexuella trakasserier till DO - men få utredningar eller försök till uppgörelse"

REPLIK - av Lena Svenaeus, fil.dr. i rättssociologi, jurist och f.d. JämO

 

Det är roligt att DO Agneta Broberg, som så sällan deltar i samhällsdebatten, svarar på mitt debattinlägg (Dagens Juridik 2017-11-06 och 2017-11-07). Jag konstaterar dock att min konkreta kritik mot processföringen i målet mot Lunds universitet viftas bort som ”oseriös” utan bemötande i sak. Och i diskussionen om hur myndigheten bör arbeta väljer Broberg att argumentera mot uppfattningar som jag inte har.

Det är en grov förvanskning av min text när jag tillskrivs åsikten att ”det främjar lagens efterlevnad att DO aktivt verkar för att den som bryter mot lagen kan köpa sig fri från anklagelser om diskriminering.”

Min kritik avser förhållandet att DO kräver erkännande av lagbrott för att ingå förlikning, vilket i praktiken så gott som helt stänger vägen för att förhandla fram en bra lösning på anmälarens situation.

DO är ingen domstol och ska inte agera som en sådan. Det är inte lämpligt att DO, när utgången i målet är oviss, kräver att lagbrott ska erkännas för att en lösning utom rätta ska vara möjlig.

Jag är också kritisk till att resultatet av DO:s tillsynsverksamhet är så påfallande magert. I tillsynen ingår nämligen som en mycket viktig del att handlägga anmälningar om diskriminering.

För att anknyta till metoo-kampanjen kan nämnas att det i fjol inkom 135 anmälningar om sexuella trakasserier till DO. Det har inte främjat lagens efterlevnad att DO avslutade det stora flertalet utan utredning och utan försök till uppgörelser i godo. Det förhållningssättet ger motsatt budskap, nämligen att det inte är någon idé att anmäla sexuella trakasserier.

Sverige ska tillämpa FNs så kallade Paris Principles, beslutade genom FN-resolutionen nr 48/134 den 20 december 1993.

I det avsnitt som rör tillsynsmyndigheter med rättsliga befogenheter anges som första punkt:” … seeking an amicable settlement through conciliation …”.

Tyngdpunkten i tillsynsmyndighetens arbete ska ligga i just detta. Den som är diskriminerad ska kunna få kontakt med en handläggare på myndigheten som undersöker ärendet och så snabbt som möjligt försöker få fram en lösning.

Det är helt riktigt att DO har en rättighet, inte en skyldighet att företräda enskilda i domstol. Det är frånvaron av försök att hjälpa anmälare på ett konstruktivt sätt som väckt kritik, inte att människor fått för sig att DO är skyldig att driva alla fall till domstol.  

Om riksdagen beslutar att återgå till den bestämmelse som fanns före år 2009, nämligen att talerätten gäller prejudicerande eller särskilt ömmande fall, så innebär det inte, vilket Agneta Broberg tycks tro, ett kvitto på att utredning och lösningar utom rätta kan väljas bort.

Agneta Broberg hänvisar till att hon som tillträdande chef för DO bedömde att myndigheten inte skulle vara ett tvistlösande organ. Men det är faktiskt vad  regering och riksdag bestämt att DO ska vara förutom att en rad andra uppgifter lagts på myndigheten.

Att lösa tvister kallas föraktfullt av Broberg ”att i tid och otid mot enskildas vilja pressa fram förlikningar”. Jag menar att medling erbjuder en tvistlösningsmetodik som skulle vara av stort värde i DO:s verksamhet.

I omvärlden finns goda exempel på att myndigheter av samma slag som DO satsar hårt på att genom  medling och en strukturerad hantering av diskrimineringsanmälningar ge effektiv hjälp till de drabbade samtidigt som fall förs till domstol.

Nyligen besökte jag Canadian Human Rights Commission (CHRC)  i Kanada, en högt aktad institution som arbetar med mänskliga rättigheter på ett föredömligt sätt. Här kan studeras vilka goda resultat som medling och förlikning kan ge!

 

Läs också:

"Processrättslig cirkus när DO hanterar mål om sexuella trakasserier i domstol"

"Inte cirkus att försöka få sexuella trakasserier konstaterade - din kritik är oseriös Lena Svenaues"

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt

8 comments

"135 anmälningar om sexuella trakasserier men få utredningar eller försök till uppgörelse"
Skulle möjligen kunna bero på att det mest är trams, omöjligt att hantera rättsligt, som anmäls.

Välskrivet och relevant!

Men om lösningen är att rika ska kunna tafsa på fattiga och sedan köpa sig fria blir det ju också fel.

Då behöver de ju aldrig sluta tafsa.

Då finns också risk att dom ställs av media först och främst.

Vilka som hängs ut med namn och bild eller ej.

Då kan rika även köpa media.

Du har helt rätt pip-den kvinnliga SR profilen som misstänks för sexualbrott bör, i likhet med andra kändisar,hängas ut men namn och bild i jämställdhetens anda.

Uppenbart blir att vissa saker intresserar media. Andra inte.

Rättsäkerhet är tyvärr inget som intresserar media. Anklagelser däremot.

Hörde radioprogrammet Medierna för ett tag sedan. Hela programmet handlade om hur media trampat i klaveret gång på gång sedan 70-talet. Med i förhand skrivna reportage som slank iväg vid fel tidpunkt... om norske kungen död, om idrottare som vann när de föll, om rymdseglingar som sköts upp men gick i väg...

Ingen större skada skedd. En axelryckning bara. Om vi ska tro medierna själva.

Men människor behöver media. För att få saker förklarade och granskade. Kunna ta åt sig information i sin egen takt. Bygga på sin förståelse. Med bilder ta in saker.

Då är det sorgligt om vi börjar tvivla på deras intresse för oss som läsare. Att kvantitet är viktigare för oss än kvalitet. Att de tror att vi vill att media bestämmer när vi istället önskar granskning av en fri media som aldrig låter sig styras.

Makten korrumperar: DO är en rasistisk myndighet och hamnar svarta listan boklansering 2018! T.o.m. första,andra generationens migranter som givits beskydd svensk mark och välavlönat arbete vid DO saknar kunskap eller intresse minoritetslagstiftning och upprätthålla särkilt beskydd, judar,samer, romer. Men som sagt "judefrågan" och olösta nazistbrott vilar tungt över Sverige å judar som jagas bort från Malmö inget nytt eller hur bästa DO! Dagens juristkår saknar etisk kompass, heder och moral motsvarar falnande ledstjärna Anna Jävig Skarhed.

Jag är Brasiliansk och jobbat åt ett svenskt företag i 2016 samt hade en svensk chef som var då 70 år gammal. När jag blev gravid så blev han arg, jag fick sparken och även fick höra av honom "Om du behöver pengar nu så får du be om pengar till din mana eftersom det var han som k**ade dig och inte jag" Det han säger är även inspelat i min mobil. Jag blev av med mitt jobb, blev trakasserad och diskriminerad. Men DO bestämt sig att inte utreda pga det står att jag blev uppsagt på grund av arbetsbrist. Punk, end of story.
Vad som fick mig att förstår är att problemet ligger inte där hos DO egentligen. Det handlar om ett mycket större problem, som involverar även universitet och vad som dem har läst i utbildningen, involverar globalisering och den utopiska jämlikhet i samhället. Jag har önskat tidigare att vara advokat men nu är jag glad över att jag inte är det, jag skulle inte klara av se så mycket orättvisa.

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.