Skip to content

Tio år efter nya lagen - polis och åklagare begär allt färre rättsintyg

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg och föreslå åtgärder för att öka antalet rättsintyg. 

 

År 2006 genomfördes rättsintygsreformen som gav Rättsmedicinalverket huvudansvaret för att utfärda rättsintyg.

Nu ska Statskontoret utvärdera reformen med fokus på varför antalet utfärdade intyg har minskat - och i vilken omfattning som rätsintygen inhämtas av polis och åklagare. 

Justitieminister Morgan Johansson (S) hoppas att analysen ska leda till förslag på åtgärder som kan bidra till att fler rättsintyg av hög kvalitet utfärdas

- Regeringen ser allvarligt på vålds- och sexualbrott och bevisningen måste hålla högsta kvalitet. Jag ser fram emot Statskontorets slutsatser som kan bidra till bättre brottsutredningar, säger justitieminister Morgan Johansson.

  • William Eriksson

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt