Skip to content

Svensk domstol inte behörig pröva tvist mot utländskt flygbolag - trots att resan är köpt i Sverige

Foto: Steffen Schmidt/AP/TT

Svensk domstol är inte behörig att pröva den tvist mot flygbolaget Swiss Air som den svenske kunden försökte inleda - och detta trots att resan är köpt via en svensk resebyrå. Det konstaterar Växjö tingsrätt. 

 

Flygkunden lämnade in en stämningsansökan till Växjö tingsrätt och begärde ersättning från flygbolaget Swiss Air med 600 euro.

Mannen hade köpt sin flygresa av en resebyrå på hemorten - en flygresa med Swiss Air från Köpenhamn till Johannesburg via Zürich som hade blvit försenat med mer än fyra timmar.

Krävde ersättning enligt tarfiff
Han begärde därför ersättning enligt den "tariff" som finns i bland annat den speciella EU-förordning som reglerar just detta (Schweiz har motsvarande bestämmelser).

Swiss Air, som han sin hemvisst i Schweiz, ansåg dock att svensk domstol inte är berättigad att pröva mål mot bolaget och att mannens talan därför skulle avvisas.

Ingen svensk domsrätt
Tingsrätten instämmer i detta. Domstolen redovisar vad som står i bland annat internationella konventioner -  bland annat Luganokonventionen och Montrealkonventionen - och skriver i sitt beslut:

"Tingsrätten konstaterar att det av handlingarna i målet inte framgår annat än att Swiss har hemvist utanför Sverige. Avtalet har avsett en flygresa mellan Köpenhamn och Johannesburg via Zürich. Svensk domstol har, mot bakgrund av vad som redogjorts ovan, inte domsrätt på någon av dessa grunder." 

En av de grunder som mannen har hänvisat till är att flygresan de facto köptes av en svensk resebyrå med säte och kontor i Sverige. Tingsrätten konstaterar dock att en resebyrå endast är en agent - en "mellanman" - när avtal sluts mellan en resenär och en transportör och att resebyrån själv inte är part i avtalet.

Talan avvisas
Svensk domstol får alltså ingen domsrätt enbart för att resan är betald i Sverige till en svensk resebyrå.

Tingsrätten skriver dessutom:

"Tingsrätten konstaterar vidare att även om det faktum att resebyrån eventuellt har kontor i Sverige skulle ge svensk domsrätt enligt konventionen så har i målet inget framkommit som visar att Växjö tingsrätt skulle ha jurisdiktion."

Mannens talan avvisas därför och prövas alltså inte i sak.

  • Alt-texten
    Moa Stenberg

Tipsa via e-post

Ange flera adresser på olika rader eller separera dem med kommatecken.

Vill du verkligen anmäla denna kommentar som olämplig?

Anmäl Avbryt